A cikk szerzője:

Dr. Dunai László egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A szolnoki vasúti Tisza-híd próbaterhelése

A BME Hidak és Szerkezetek Tanszék az építés és a forgalomba helyezés ütemezési kötöttségei miatt két ütemben hajtotta végre a szolnoki vasúti Tisza-híd hídcsoportjának statikus és dinamikus próbaterhelését. A próbaterhelés és annak eredményei több szempontból is figyelmet érdemelnek. Egyrészt hazánkban itt és most végeztek először 160 km/h sebességgel mozgópróbát és dinamikus vizsgálatokat, másrészt a statikus és mozgóterhelésből kapott eredmények jól tükrözik a modellfelvétel és a számítástechnika fejlődésével a számított és mért eredmények közelítését. Különleges a próbaterhelés abból a szempontból is, hogy a hídcsoporton belül különböző szerkezetek és pályaátvezetések viselkedését teszi nyomon követhetővé. A cikkben a mérés stratégiáját, fontosabb eredményeit és az azokból leszűrhető megállapításokat mutatják be a szerzők.


A két próbaterhelési ütemben az északi és déli vágányok felszerkezetein összesen 118 db nyúlásmérő bélyeget helyeztünk el, ezek a statikus és dinamikus próbaterhelés eredményei alapján pontos képet szolgáltattak a hídszerkezetek statikai viselkedéséről, és kellő megbízhatósággal igazolták a szerkezeteknek a tervezett és a statikai számításban feltételezett viselkedését.
A MÁV Zrt. kérésére az északi és déli vágányok mind a három, különböző típusú felszerkezetén – a BME villamos nyúlásmérése mellett – a Metalelektro Kft. Barkhausen-zaj alapú méréseket is végzett.
A nagyszámú eredményből néhány jellemző mérési eredményt mutatunk be a mederhídon végzett statikus mérésekből. A 4. ábra mutatja be az első ferde rúd, az 5. ábra a közbenső támasz melletti első ferde rácsrúd mért és számított feszültségeit. Mindkét vizsgált nyúlásmérési hely esetén a számított feszültségváltozási ábrán feltüntettük a nyúlásmérő bélyegek helyét. A statikus teherállásokban végzett nyúlásmérések eredményei azt mutatták, hogy a mért és számított feszültségváltozási értékek nagyon közel esnek egymáshoz.

4. ábra. Ö1 ferde övrúd mért és számított feszültségváltozásai [MPa]

5. ábra. R2 rácsrúd mért és számított feszültségváltozásai [MPa]

Dinamikus mérési program

Az északi és déli vágány felszerkezetein közel azonos dinamikus mérési programot hajtottunk végre, az északi felszerkezeten két, a délin pedig egy ütemben. A dinamikus próbaterhelés célja a híd dinamikus viselkedésének elemzése volt a hídon végighaladó járműteher hatására. A mérést több futamban, különböző sebességgel végighaladó, 2 db összekapcsolt Bombardier Traxx, illetve 4 db összekapcsolt M62-es mozdonnyal végeztük el. Azért alkalmaztunk a mérések során két mozdonyt, mert a nehezebb M62-es mozdonyok nem voltak képesek a pályára megengedett 160 km/h-s sebességgel haladni, viszont a gyorsabb Bombardier Traxx típusú mozdonyok lényegesen kisebb súlyúak voltak. Így tehát nagyobb tömegű, de kisebb sebességű, illetve kisebb tömegű, de nagyobb sebességű mozdonyok hatására is megvizsgáltuk a szerkezet dinamikus válaszát. A dinamikus próbaterhelés menetét az 1. táblázat foglalja össze.


A dinamikus program három külön­álló részre bontható. Az első fázisban hat futamot hajtottunk végre 4 db M62-es mozdonnyal, 5–70 km/h-s sebességtartományban. A mérés második fázisában 2 db összekapcsolt Bombardier Traxx típusú mozdonnyal terheltük a szerkezetet 5–160 km/h-s sebességű futamokban, a sebességet átlagosan 20–40 km/h-s lépcsőkben emelve. Végül egyszerre haladt 2-2 db M62-es mozdony az északi és déli vágányokon annak érdekében, hogy a mederhíd pillérére mértékadó fékezőerőt vizsgáljuk. A próbaterhelés során minden egyes futam alatt a statikus próbaterheléssel megegyező helyeken, összesen 74 db nyúlásmérő bélyegen – sebességtől függően –, 50–1200 Hz-es mintavételi frekvenciával mértük és rögzítettük a szerkezeten keletkező nyúlásokat, valamint a VI.–VII. nyílás mezőközépi keresztmetszetének oldalingását.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©