Koch Edina

egyetemi adjunktus
SZE Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék
E-mail:
Telefonszám: (30) 563-6342

Koch Edina 2002-től a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, 2012-től adjunktus a SZE Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszéken. Geotechnikai szaktárgyakat oktat, diplomamunkákat konzultál. 2006 és 2013 között a SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő kutatási területe a töltésalapozások tervezése, modellezése. 2011-ben témavezetésével készült a dolgozat alapját képező – Töltések alapozása különösen kedvezőtlen talajkörnyezetben című – vasúti kutatás. Az egyéni és közös kutatási eredményekről rendszeresen beszámol hazai és külföldi konferenciákon, magyar, illetve angol nyelven is.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©