A cikk szerzője:

Dr. Richard P. Ray egyetemi tanár
SZE

Szilvágyi Zsolt egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Wolf Ákos egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Talajdinamikai paraméterek meghatározása és alkalmazása

A hazai építőmérnöki gyakorlatban a talajok mechanikai vizsgálata eddig legfőképp statikus vagy kvázi statikus esetekre irányult. Napjainkban ugyanakkor számos nemzetközi kutatás foglalkozik a dinamikus talajviselkedés megértésével és leírásával. Ez annak köszönhető, hogy a tervezési gyakorlatban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a növekvő közúti és vasúti eredetű dinamikus hatások csakúgy, mint a földrengésre való méretezés. Írásunkban áttekintjük a talajok dinamikus terhek alatti viselkedésének anyagmodellezési vonatkozásait. Ehhez kapcsolódóan röviden bemutatjuk a laboratóriumi és helyszíni mérési módszereket, végül a témához kapcsolódó külföldi cikkeket ismertetünk.

 

Talajparaméterek

A 3. ábrán egy ciklikusan terhelt talajminta tipikus feszültség-alakváltozás görbéit láthatjuk különböző alakváltozási szinteken. A görbéket ciklikus torziós nyírásvizsgálatból kaptuk. Megfigyelhető, hogy minden esetben a terhelés után, a tehermentesítés során a feszültségpálya nem követi az eredeti feszültségpályát, hiszterézis hurok alakul ki. A hurok a talaj energiaelnyelő képességét fejezi ki. Az energiaelnyelést számos mechanizmus okozza, így például a talajszemcsék közötti súrlódás, továbbá a szemcseváz és a pórusvíz közötti relatív elmozdulások. A hurok által közrezárt terület arányos az energiaelnyelő képességgel, ennek leírására használatos a csillapítás, amely az alakváltozás növekedésével nő, így egyre nagyobb alakváltozási szinthez egyre nyitottabb hiszterézis hurok tartozik. Az ábrán az is megfigyelhető, hogy az egy ciklusra vett átlagos nyírási modulus, amelyet a hurok csúcspontjait összekötő egyenes meredekségével definiálhatunk, a nyírási alakváltozás növekedésével egyre kisebb, azaz a hurkok egyre nagyobb alakváltozási szinten egyre „laposabbak”, ezért beszélünk a modulus romlásáról.

3. ábra. Torziós nyírásvizsgálat eredményei különböző alakváltozási (feszültségi) szinten – minden esetben a 200. terhelési ciklust ábrázoltuk

4. ábra. Homok leromlási görbéje – rezonanciás és torziós nyíróvizsgálatok alapján

A viselkedés leírásához szükségünk van a kezdeti nyírási modulusra (Gmax); a mo­du­lus romlását leíró görbére (4. ábra), amelyet gyakran a pillanatnyi és a kezdeti modulus hányadosával szoktak megadni (G/Gmax); valamint a csillapítás-alakváltozás függvényére, azaz a csillapítási görbére. Ezeket a paramétereket különböző helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok segítségével határozhatjuk meg. A helyszíni vizsgálatok előnye, hogy mintavételezés nélkül, vagyis a természetes állapot zavarása nélkül végezhetünk méréseket, és egy nagyobb talajkörnyezetre vonatkozó „eredő” értéket mérhetünk. Hátrányuk ugyanakkor, hogy csak az adott állapot (tömörség, víztartalom stb.) jellemzői mérhetők, és sokszor csak közvetetten kapunk paramétereket. A la­bo­ra­tó­riumi mérésekben vizsgálhatjuk a kü­lön­böző feszültségi állapotok és más állapotváltozások hatását is (pórusvíznyomás változása), viszont ilyenkor néhány „kis” minta eredményeit kell felhasználnunk egy nagyobb közeg viselkedésének leírására.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • Battini, J-M., Ülker-Kaustell, M. (2011): A simple finite element to consider the non-linear influence of the ballast on vibrations of railway bridges, Engineering Structure, 33, pp. 2597–2602.
 • Benz, T. (2006): Small Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences. Ph.D. Dissertation. Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart. p. 209.
 • Costa, P.A., Calcada, R., Cardoso, A.S., Bo­dare, A. (2010): Influence os soil non-li­nearity on the dynamic response of high-speed railway tracks, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30 pp. 221–235.
 • Houbrechts, J., Schevenels, M., Lombaert, G., Degrande, G., Rücker, W., Cuellar, V., Sme­kal, A. (2011): RIVAS WP 1.3 De­li­verable 1.1 Test procedures for the de­termination of the dynamic soil char­acteristics. International Union of Rail­ways. pp. 47–86.
 • Ishihara, K. (1996): Soil Behaviour in Earth­quake Geotechnics. Oxford University Press. pp. 1–96.
 • Jardine, R.J., Potts, D.M., Fourie, A.B., Burland, J. B. (1986): Studies of the influence of non-linear stress-strain characteristics in soil-structure inter­ac­tion. Géotechnique 36, No.3, pp. 377–396.
 • Ramberg, W. and Osgood, W.R. (1948): Description of Stress Strain Curves by Three Parameters. Technical Note No. 902 National Advisory Committee for Aeronautics. pp. 1–28.
 • Ray, R.P. (1983): Changes in Shear Modulus and Damping in Cohesionless Soil due to Repeated Loadings, Ph.D. dissertation, University of Michigan,
 • Ann Arbor, MI., p. 417.
 • Ray, R.P., Szilvágyi Zs. (2013): Measuring and modeling the dynamic behavior of Danube Sands. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, ISBN: 978-2-85978-477-5, pp.1575–1578.
 • Ray, R.P. and Woods, R.D. (1987): Modulus and Damping Due to Uniform and Variable Cyclic Loading. Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 114, No. 8. ASCE, pp. 861–876.
 • Ray, R.P. (2010): Testing and analysis of deep sediments in Charleston SC. NEHRP Report. Columbia, South Carolina, p. 110.
 • Szilvágyi Zs. (2012): Dinamikus talajparaméterek meghatározása. Tavaszi Szél 2012, Konferenciakötet. DOSZ, Budapest, pp. 458–465.
 • Tőrös E. (2006): A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata, Doktori értekezés, Nyugat-magyarországi Egyetem, p. 116.
 • Varandas, J.N., Hölscher, P. and Silva, M. (2011): Dynamic behaviour of railway tracks on transitions zones, Computers and Structures 89, pp. 1468–1479.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©