A cikk szerzője:

Dr. Richard P. Ray egyetemi tanár
SZE

Szilvágyi Zsolt egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Wolf Ákos egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Talajdinamikai paraméterek meghatározása és alkalmazása

A hazai építőmérnöki gyakorlatban a talajok mechanikai vizsgálata eddig legfőképp statikus vagy kvázi statikus esetekre irányult. Napjainkban ugyanakkor számos nemzetközi kutatás foglalkozik a dinamikus talajviselkedés megértésével és leírásával. Ez annak köszönhető, hogy a tervezési gyakorlatban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a növekvő közúti és vasúti eredetű dinamikus hatások csakúgy, mint a földrengésre való méretezés. Írásunkban áttekintjük a talajok dinamikus terhek alatti viselkedésének anyagmodellezési vonatkozásait. Ehhez kapcsolódóan röviden bemutatjuk a laboratóriumi és helyszíni mérési módszereket, végül a témához kapcsolódó külföldi cikkeket ismertetünk.

 

Helyszíni mérések

A helyszíni mérésekkel általában a nyíróhullámok terjedési sebességét (vs) tudjuk meghatározni, esetenként a felületi hullám terjedési sebességének mérésére irányulnak a vizsgálatok. Ezekből empirikus úton számíthatjuk a talaj dinamikai paramétereit. 

A helyszíni mérések során jellemzően egy ponton, valamilyen módon (mechanikus kalapács, robbantás, ejtősúly) gerjesztett, rövid idejű vagy állandó hullám egy vagy több pontra való beérkezési ide­jét határozzák meg. A mérési eljárások alapvetően két fő csoportba sorolhatók. Az egyikben valamennyi mérőműszert a felszínen helyezik el, míg a másik fő csoportban a nagyobb pontosság érdekében vagy a vevőt, vagy az adót, vagy mindkettőt fúrólyukban rögzítik.

Előbbi eljárások közül a legelterjedtebb a szeizmikus refrakciós módszer – ahogy a nevében is szerepel – a hullám két réteg határán való iránytörésének elvén alapul. A felszínen keltett hullámok a réteghatáron megtörnek, a kritikus szöggel beérkező hullám a réteghatáron terjed tovább, mely az úgynevezett kritikus távolságon túl először éri el az egyenletes távolságokban elhelyezett geofónokat. A csekély mélységig alkalmas eljárással a felszín közeli rétegekre jellemző nyíró-, illetve longitudinális hullám terjedési sebességeket lehet meghatározni. A módszer költségvonzata csekély a többihez képest, ám csak akkor használható, ha a rétegsebességek a mélységgel nőnek.

5. ábra. Laboratóriumi vizsgálatok alakváltozás-tartományai

Fúrólyukban végezhető mérések a down­hole, up-hole és crosshole vizsgálatok. A downhole mérés során egy fúró­lyuk­ban 0,5–1,0 m mélységközökkel vé­gig­vezetnek egy érzékelőt (geofónt vagy gyorsulásmérőt), mellyel a felszínen keltett longitudinális és transzverzális hullámok beérkezési idejét mérik. A különböző mélységekből származó adathalmazból – figyelembe véve a réteghatárokon való iránytörést – határozható meg a talajzónákra jellemző hullámterjedési sebesség. Az up-hole vizsgálat esetén a műszerek elhelyezése fordított, a fúrólyukban történik a hullámgerjesztés, a felszínen meg az érzékelés. A crosshole vizsgálat során két vagy több fúrólyukra van szükség, hiszen mind a hullámgerjesztő műszer, mind pedig az érzékelők egy-egy fúrólyukban helyezkednek el. Egy mérés során a műszerek azonos mélységben helyezkednek el, majd ezután a mérést 0,5–1,0 m mélységközökként ismétlik. E módszer tekinthető a legpontosabb eljárásnak az in situ mérési technológiák közül, s a pontosság tovább fokozható a fúrólyukak számának növelésével. A fúrólyukas eljárások a furat készítéséből fakadóan meglehetősen költséges mérési módszerek.

A nemzetközi gyakorlatban, s hazánkban is egyre jobban terjed a lényegében a downhole eljárással analóg szeizmikus statikus szondázási vizsgálat (SCPT), mely a hagyományos statikus nyomószondázás (Cone Penetration Test – CPT) egyik változata. Ekkor a vevő nem egy fúrólyukban, hanem a – geotechnikai tervezési feladatokhoz manapság már szinte minden esetben alkalmazott – CPT (CPTu) berendezés fejében van kialakítva, így a hagyományos tervezési feladatokhoz nyert alapadatokon túl a talaj dinamikus viselkedéséről is kapunk információt. 

Az in situ méréseknél még megemlítendő a szeizmikus tomográfia, a felületi hullámok módszere, melyek mára már háttérbe szorultak.

Laboratóriumi mérések

A leggyakrabban alkalmazott laboratóriumi vizsgálatok a dinamikus talajparaméterek meghatározására a következők:

 • talajhenger rezonanciás vizsgálata,
 • ciklikus nyírásvizsgálat (közvetlen nyírás vagy torziós nyírás),
 • ciklikus triaxiális vizsgálat,
 • nyíróhullámok közvetlen mérése bender elementtel.
A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • Battini, J-M., Ülker-Kaustell, M. (2011): A simple finite element to consider the non-linear influence of the ballast on vibrations of railway bridges, Engineering Structure, 33, pp. 2597–2602.
 • Benz, T. (2006): Small Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences. Ph.D. Dissertation. Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart. p. 209.
 • Costa, P.A., Calcada, R., Cardoso, A.S., Bo­dare, A. (2010): Influence os soil non-li­nearity on the dynamic response of high-speed railway tracks, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30 pp. 221–235.
 • Houbrechts, J., Schevenels, M., Lombaert, G., Degrande, G., Rücker, W., Cuellar, V., Sme­kal, A. (2011): RIVAS WP 1.3 De­li­verable 1.1 Test procedures for the de­termination of the dynamic soil char­acteristics. International Union of Rail­ways. pp. 47–86.
 • Ishihara, K. (1996): Soil Behaviour in Earth­quake Geotechnics. Oxford University Press. pp. 1–96.
 • Jardine, R.J., Potts, D.M., Fourie, A.B., Burland, J. B. (1986): Studies of the influence of non-linear stress-strain characteristics in soil-structure inter­ac­tion. Géotechnique 36, No.3, pp. 377–396.
 • Ramberg, W. and Osgood, W.R. (1948): Description of Stress Strain Curves by Three Parameters. Technical Note No. 902 National Advisory Committee for Aeronautics. pp. 1–28.
 • Ray, R.P. (1983): Changes in Shear Modulus and Damping in Cohesionless Soil due to Repeated Loadings, Ph.D. dissertation, University of Michigan,
 • Ann Arbor, MI., p. 417.
 • Ray, R.P., Szilvágyi Zs. (2013): Measuring and modeling the dynamic behavior of Danube Sands. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, ISBN: 978-2-85978-477-5, pp.1575–1578.
 • Ray, R.P. and Woods, R.D. (1987): Modulus and Damping Due to Uniform and Variable Cyclic Loading. Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 114, No. 8. ASCE, pp. 861–876.
 • Ray, R.P. (2010): Testing and analysis of deep sediments in Charleston SC. NEHRP Report. Columbia, South Carolina, p. 110.
 • Szilvágyi Zs. (2012): Dinamikus talajparaméterek meghatározása. Tavaszi Szél 2012, Konferenciakötet. DOSZ, Budapest, pp. 458–465.
 • Tőrös E. (2006): A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata, Doktori értekezés, Nyugat-magyarországi Egyetem, p. 116.
 • Varandas, J.N., Hölscher, P. and Silva, M. (2011): Dynamic behaviour of railway tracks on transitions zones, Computers and Structures 89, pp. 1468–1479.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©