A cikk szerzője:

Marosi Ákos osztályvezető
MÁV Központi Felépítmény­vizs­gáló Kft.

Roncsolásmentes vizsgálatokon alapuló síndiagnosztikai szolgáltatások

A vasúti pályadiagnosztika egyik legfontosabb területe a felépítmény elsődleges teherhordó szerkezetének, azaz a sínek állapotának rendszeres vizsgálata, garantálva ezzel a forgalombiztonság magas szinten tartását és a pálya fenntartásához szükséges adatokat. A sínek élettartamának növelése évtizedek óta folyamatos kihívást jelent a szakemberek számára. A 70-es, 80-as években a fő szempont az élettartam-növelés tekintetében a kezdeti minőség javítására irányult, úgymint a sínben ébredő feszültségek csökkentése (keresztmetszet-növelés, profilkorszerűsítés), a síngyártás minőségének javítása (hosszúsín-gyártás megvalósítása, méretpontosság emelése, szennyezők csökkentése), sínacélok szilárdságnak növelése (kémiai összetétel változtatása, hőkezelés). Napjainkban e követelmények a korszerű síngyártással megvalósultak, azonban a hosszú élettartam szempontjából a kezdeti magas minőség megvalósítása önmagában nem elegendő, legalább ugyanilyen fontos a folyamatos karbantartási tevékenység elvégzése is.


A sínkopási jellemzők tehát a gyári szabványos sínprofilhoz képest adják meg az eltéréseket, ezért a sínprofilmérés során a vizsgált sín típusát, annak gyári keresztmetszeti adatait is ismerni kell. Az egyes sínkeresztmetszeti jellemzők mértékét előírás szerinti határértékek szabályozzák. A mérővonatainkon működő sínprofilmérő rendszerek az egyes sínkopási paramétereket grafikus formában az út függvényében megjelenítik (13. ábra), valamint a megrendelő által kért jellemzőkről nyomtatott grafikonokat, illetve a határértéket meghaladó helyekről lokális hibalistát szolgáltatnak. Az irodai számítógépes rendszer segítségével további elemzések készíthetők.

13. ábra. Kopott sínkeresztmetszet a jellemző sínkopási paraméterek grafikonjával14. ábra. Sín-kerék párosítások egyenértékű kúposság számításához
Egyenértékű kúposság paraméter

Az egyenértékű kúpossággal való foglalkozás viszonylag új téma a fe­lé­pít­mény­diagnosztikában, amely szorosan kapcsolódik a sínprofilméréshez. Az infrastruktúrára vonatkozó ÁME (átjárhatósági műszaki előírás) megjelenése óta kötelezően kell alkalmazni és ezt a paramétert vizsgálni. Az egyenértékű kúposság egy olyan mennyiség, amely egy adott kerékpár keresztirányú mozgását jellemzi egy adott vágányon, állandó sebességű haladás és egyenes pálya esetén. Az egyenértékű kúposság a kígyózó mozgást befolyásolja, és ezen keresztül a járművek keresztfutási stabilitására, illetve az utasok lengéskényelmére, komfortérzetére van kihatással. Nagy értéke esetén instabil futás alakulhat ki, amely szélsőséges esetben siklásveszélyt, illetve siklást is jelenthet. Mivel az egyenértékű kúposság a kerékpár és sínpár kölcsönhatását leíró mennyiség, így számításának elvégzéséhez pályás szempontból a sínprofil kopási görbéje, a síndőlés és a nyomtáv a három szükséges paraméter, járműoldalról pedig a kerékprofil és kerékhátlap távolsága a bemenő adat. Számítható szabványos új profilok és valós, mért kopott profilok alapján is. Különböző célokra e profilok különböző párosításai használatosak, amelyet a 14. ábra szemléltet.

15. ábra. Egyenértékű kúposság számítása
A 15. ábrán az egyenértékű kúposság számításának első lépései láthatók (szabványos kerék- és sínprofillal), azaz a keréksugár-különbség előállítása a kerékpár keresztirányú kitérésének függvényében, amelyhez egy tartományon belül minden keresztkitérésre illeszteni kell egymáshoz a kerékprofilpárt és a sínprofilpárt. A számítás az FMK-008 mérőkocsin üzemelő sínprofilmérő rendszer szoftverével elvégezhető.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Marosi Á. Roncsolásmentes vizsgálatok a vasúti közlekedés biztonságáért. Anyagvizsgálók Lapja 2019; 3.
 • [2] Marosi Á. Ultrahangos vizsgálatok alkalmazása és korlátai a vasúti sínek Head Check hibáinak diagnosztizálásában. UT3 fővizsga dolgozat, 2018.
 • [3] Marosi Á. Fázisvezérelt ultrahangos vizsgálati technológia alkalmazása vasúti sínek Head Check hibáinak kimutatására. PPT-előadás. Eger: Roncsolásmentes Anyagvizsgálati Konferencia; 2019.
 • [4] Béli J. Sínfej-hajszálrepedések megjelenése a MÁV hálózatán – 1–4. rész. Sínek Világa 2010; 2–3.; valamint 2011; 1.
 • [5] Széchenyi István Egyetem. A sínfej-hajszálrepedések (HC-hibák) kezelésének lehetőségei. Győr: 2014.
 • [6] ÖBB, Florian Auer, Alfred Wöhnhart. Head Check – Sínfej-hajszálrepedések. Bécs: 2008.
 • [7] Railtrack tanulmány. Gördülési érintkezési fáradás a sínekben. 2001.
 • [8] MÁV Zrt. D.5. Pályafelügyeleti utasítás. Budapest: MÁV Zrt.; 2017.
 • [9] MÁV Zrt. D.10. Utasítás – Vasúti sínek diagnosztikája. Budapest: MÁV Zrt.; 2017
 • [10] Daczi L. Felépítménydiagnosztika. MÁV, BGOK oktatási segédlet. Budapest: MÁV Zrt.; 2018
 • [11] Dubé N. (R/D Tech) Bevezetés a fázisvezérelt ultrahangos vizsgálati technológiába. 2004.
 • [12] Tóth A. A síndiagnosztika szerepe a vasúti pálya felügyeletében, különös tekintettel a napjainkban jellemző sínhibák kezelésére. Budapest: BME TDK konferencia; 2017.
 • [13] Tóth L, Béres L, Unyi B. Korszerű sínanyagok és minősítésük. Közlekedéstudományi Szemle 1979; 338-344.
 • [14] UIC 70712:2018 Nemzetközi vasútegylet – Sínhibák.
 • [15] Ágh Cs. Egyenértékű kúposság mérése Magyarországon – Pálya és jármű kapcsolata – futási instabilitás. Sínek Világa 2012; 6.
 • [16] Ágh Cs. Egyenértékű kúposság. PPT-előadás, 2017.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2020 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©