A cikk szerzője:

Homlok Tibor magasépítő-mérnök projektvezető
Bilder Kft.

Lőrincz Dezső építőmérnök, építésvezető
Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Vörös Zoltán okleveles építőmérnök
Utiber Kft.

Sínleerősítések a Szolnok–Szajol vasútvonal hídszerkezetein

A Szolnok–Szajol vasúti vonalszakasz felújítási munkáit a Közgép Zrt. vezetésével a Közgép Zrt., a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Strabag Vasútépítő Kft. alkotta Tisza-2013 Konzorcium végzi. A NIF Zrt. megrendelése alapján készülő beruházás célja egy korszerű, megbízható, alacsony üzemeltetési költségű vasúti pálya építése, mely egyaránt alkalmas a 160 km/h sebességű közlekedésre, valamint a 225 kN-os tengelyterhelésre is. A rekonstrukciós munka során teljes keresztmetszetében átépítjük a vasúti pályát, hat csoport új kitérő beépítésével rugalmasabbá és jobban szervezhetővé téve a vonatforgalom lebonyolítását. Felújítjuk a felsővezeték-hálózatot, a térvilágítást, a biztosítóberendezési és a távközlési hálózatot. Milléren egy forgalmi kitérőt, míg Szajol állomás „védelmére” új árvízvédelmi töltést építünk. Mindezek mellett természetesen megújulnak a szakaszon lévő műtárgyak is. A Tisza-híd mederszerkezetét kicseréljük, az ártéri szerkezeteket pedig felújítjuk. Az árvíz levonulásának meggyorsítására egy új, 40 m-es ártéri hidat létesítünk. Átépül a Besenyszögi aluljáró és a Zagyva-híd, valamint a szakasz összes kisműtárgyát is felújítjuk. Az alábbiakban a vasúti pálya átvezetését mutatjuk be a vonalszakasz hídjain.

 

Ártéri híd

Az ártéri hidak nyíláskiosztása 4 × 37,72 a szolnoki oldalon, és 37,6 m a szajoli oldalon, a támaszközök 4 × 38,9 és 38,9 m-esek. A régi ártéri hidak szegecselt szerkezetek. Az átalakításra váró hídszerkezetek felsőpályás, hídfás, gerinclemezes, egyvágányú, kéttámaszú gerendahidak voltak. A talpfás vasúti pályát elbontották.
A felújítás során a támaszkiosztás változatlan maradt. A szerkezet magassága kismértékben megnőtt, a sínkoronaszint megemelése miatt szükségessé vált a fel­szerkezet megemelése is. A tengelytávolság a vágánytengely széthúzása miatt itt is 4 m-ről 6,6 m-re nőtt. A főtartók felső övlemezein támaszkodik talplemezekkel az új acél pályalemez, melyet M24 8.8-as csavarokkal rögzítenek a felső övlemezekhez. A felszerkezet a 3. ábrán látható.

3. ábra. Edilon az ártéri hídszerkezeten

Síndilatációs szerkezetek

A mederhíd és az ártéri hidak csatlakozásánál Edilon rendszerű síndilatációs készüléket (4. ábra) kellett beépíteni a szolnoki oldalon 60 mm-es, a szajoli parti pillérnél 200 mm-es nyílással. A kezdőpont felőli 4 új ártéri szerkezeten 3 pár, a végpont felőli új ártéri szerkezeten 2 pár rugalmas ágyazású síndilatációs készüléket építettek be. Az E60 VM ±100 típusú szerkezeteket itt alkalmazták először.

4. ábra. Síndilatációs szerkezetek

Rendkívül gondosan történt a készülék fogadó külső vályújának beállítása, a milliméteres pontosság elengedhetetlen feltétele volt a szerkezet elhelyezésének. Ezután következett a dilatációs szerkezet és a csatlakozó pályasín elhelyezése, amit a rugalmas alátámasztást biztosító Edilon anyag rögzített végső helyére. A beépítés mind az ütemezés, mind a minőség szempontjából sikeres volt, bár az első beépítés miatti „gyermekbetegségek” nem kis izgalmat okoztak a hamis foglaltságjelzés és a szorító vágányzári ütemezés miatt.
Az ütemterv szerint a kezdőpont felőli ártéri szerkezeteken a mederszerkezet betolása előtt el kellett kezdeni az Edilon rendszerű felépítmény kialakítását, mert az új bal vágány mederszerkezet betolására és a bal vágány forgalomba helyezésére összesen hét nap állt rendelkezésre.
A hídszerkezet és a folyópálya csatla­kozásánál az átmenet fokozatosságát bor­dás ki­egyen­lítőlemez és a rajta elhelyezett, Ma­gyarországon először ezen a projekten al­kalmazott FFU szintetikus keresztaljak biz­tosítják. Ez a végtelenített üvegszálból és habosított poliuretánból készült alj a fa meg­munkálhatóságát ötvözi a műanyagok hosszú élettartamával és időjárással szembeni ellenállóságával. Európa számos országában évtizedes jó tapasztalatokkal rendelkeznek ezekkel az aljakkal kapcsolatban.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©