A cikk szerzője:

Csépke Róbert műszaki főmunkatárs
BKV Zrt.

Vasúti sín-kerék kap­cso­lat elemzése a kis sugarú ívekben (2. rész) – Javaslat futástechnikai előírások bevezetésére

Ahogyan az első részben [1] bemutattam, nemzetközi és országos közforgalmi vasúti pályákra érvényben van a TSI (ÁME), mely a futástechnikai paramétereket szabályozza. Azonban – a többi között – a közúti vasutakra nem érvényes ez a szabályozás. Elemzésem során javaslatot teszek egy sín-kerék érintkezés mechanikai megfelelőségen alapuló (futástechnikai) előírásrendszer bevezetésére. Ez azért is indokolt, mert az Európában is mértékadó, több európai üzemeltető által is átvett, német városi vasutakra vonatkozó szabályozás (BOStrab, [2]) is csupán a kerék és a sínvályú geometriai méreteit, valamint ezek határér­tékeit írja elő.A BKV-nál alkalmazott villamos­vasúti sín-kerék kapcsolatok gyakorlati elemzése

Ebben a fejezetben a BKV Zrt.-nél alkalmazott járatos és új beszerzésű járműveken alkalmazott kerékprofilok (335 és 300 mm kerékfutókör-sugárral) és a villamosvasúti hálózaton eleddig épített pályaszerkezetekben működő sínprofilok összhangjának hiányát világítom meg.
Vizsgálat alá vontam az

 • egyenértékű kúpossági értékeket;
 • a sín-kerék kapcsolatának kontakt felületét, az érintkezési nyomot (merev anyagmodell esetében csupán elvi, nem számítási megközelítésben);
 • a maximálisan kialakulni képes futó­kör­sugár-különbséget;
 • az 50 km/h sebességhez tartozó futási frekvenciákat;
 • az esetleges „kétpontos érintkezés” esetében kialakuló kerékfordulatszám-különbségeket.

Az ezekből következő kopási tulajdonságokat – terjedelmi okok miatt – csak áttételesen elemzem.
Az ábrák a [6] irodalomból származnak, a már bemutatott Klingel-formula függvényét egy Excel alkalmazásba be­helyettesítve számoltam és táblázatba foglaltam (4. táblázat).
Szintén terjedelmi okok miatt csupán a legkedvezőtlenebbnek talált eseteket mutatom be (1. táblázat). A többi eset vizsgálata ezzel megegyező. A 8. esetben (8. ábra) külön vizsgáltam a budapesti burkolt, egyenes vágányokban épített kialakítást, melyben a sínek keresztirányú magasságkülönbsége a burkolat esését követi.

8. ábra. A 8. eset futástechnikai jellemzői

A kinyert adatokból számolt futástechnikai jellemzők és a Klingel-formula alkamazásának eredménye (2., 3. táblázat)

itt is csak részben egyezik az előző vizsgálatokéval, ahol a kerékprofil megegyező, azonban a sínek – magassági helyzetüket tekintve – az építés során a burkolat oldalesésével megegyezően kerülnek a vágányba, és gyakoriak a nyomtávszűkületek. A merevtengelyes járművek esetében az alábbi következtetést lehet levonni:
Megállapítások:

 • Futókörsugár-különbség: ∆rmax = ~4,5 mm, mely a kis sugarú ívekben történő haladáskor ~R = 100 m-ig megfe­lel, R <100 m esetén elégtelen.
 • Kontaktfelület: A sín-kerék kapcsolatának érintkezési nyoma igen kedvezőtlen, a sínen gyakorlatilag egy 1-2 mm széles sávon fut a kerék. Ez a kontaktfeszültség folyáshatáron túli mértékét okozhatja. Ebből adódóan a magassági kopás és a hullámos kopás folyamatának extrém felgyorsulására lehet következtetni, amit a gyakorlati tapasztalat is alátámaszt.
 • Futásjóság: Az egyenesfutás stabilitása nem kedvező, a közúti vasúti gyakorlatban összességében káros konstelláció. A Ph sín 1 : 40-es dőlése mellett a burkolat például 1%-os oldalesése miatt a belső sínszálat (jobb) 1 : –100 dőléssel, a külső (bal) sínszálat pedig 1 : 100 dőléssel ábrázoltam. (Ez aszimmetriát jelent a futástechnikai paraméterekben, bár a modell nem „hibátlan”.) Az y = 0 pontnál a ∆r = ~2,5 mm, a további oldalkitéréseknél pedig előáll a 2 pontos érintkezés jelensége. Ez itt is azt jelenti, hogy a ∆r függvényben szakadás van, ezzel együtt egyenesfutás közben a kígyózó futás frekvenciája az igen magas tanγe (~1) miatt eléri a 3,3 Hz-et! Az y = 3 mm-es oldalkitérésnél is 0,69 az értéke, mely szintén igen kedvezőtlen (2,74 Hz). Ez különösen káros, de ezt még fokozza az ebből adódó és állandósuló, min. 2,5 mm-es futókörsugár-különbség, mivel a ∆r függvény szigorúan monoton csökkenő. Ez azt jelenti, hogy (visszahelyettesítve a korábbi képletekbe) a merevtengelyű jármű egyenesben folyamatosan változóan, de R = ~99–198 m sugarú körívekben való haladást leíró körülményekbe kényszerül, ilyen ívekben „szeretne” haladni az éppen kialakuló ∆r-től függően. Az IRW kerekekre ekkor fokozottan jellemző, hogy a középállásból valamely szélső helyzetbe törekednek (hiszen a tanγe ott magasabb, mint a szélső pozíciókban), különösen igaz ez a szabadonfutó kerekekre. Ezek amúgy is meglévő kedvezőtlen tulajdonsága [11] ezzel a jelenséggel csak erősödik, végletesen valamelyik sínszálhoz simulva futnak.
  A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Csépke, R.: Vasúti sín-kerék kapcsolat elemzése a kis sugarú ívekben. Sínek Világa, 2016/2, 24–28. o.
 • [2] BOStrab, Technische Regeln für die Spurführung von Schienenbahnen nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Strassenbahnen (TR Sp), Ausgabe Mai 2006..
 • [3] MSZ EN 15302: Railway applications. Method for determining the equivalent conicity.
 • [4] Stichel, S.: Principles of wheel-rail interaction. WRI Principles course, KTH Royal Institute of Technology. May 7, 2013, 18–28. o.
 • [5] MSZ EN 14363: Railway applications. – Testing for the acceptance of runningcharacteristics of railway vehicles – Test¬ing of running behaviourand stationary tests.
 • [6] Csépke, R.: Sín/kerék kapcsolat a kis sugarú ívekben. A X. Nemzetközi Vasúti Forgóváz és Futómű Konferencia elő¬adásai, (BOGIE ’16), (szerk. Prof. Zobory István), BME, Vasúti Jármű, Repülőgép és Hajózási Tanszék, Budapest, 2016. szeptember 12–15.
 • [7] Shevtsov, I. Y. (2008): Wheel/Rail Interface Optimisation, PhD Dissertation, Delft University of Technology, The Netherlands.
 • [8] Fendrich. L., Fengler. W.: Handbuch Eisenbahninfrastruktur. 2. Auflage, Sprin¬ger Vieweg, 2013. Teil 1.: Dr. Riessberger, K.: Das Zusammenwirken von Rad und Schiene
 • [9] Brandau, J. (1999): Einsatz unsymmetrischer Schienenkopfprofile im Nahverkehr, Doktor-Ingenieur Dissertation, Fachbereich Maschinenbau der Universität Hannover, Deutschland
 • [10] NYTRAM: TCRP RPT 57-Track Design Handbook for Light Ral Transit (Part C) Chapter 4, 7–10. o.
 • [11] Kaplan, A., Hasselman, T. and Short, S.: Independently Rotating Wheels for High Speed Trains, SAE Technical Paper 700841, 1970-10-05, doi: 10.4271/700841.
 • [12] Meyer, A.: Wheelsets or independently rotating wheels – from theory to practice, https://www.mobility.siemens.com, published by Siemens AG, 2016., Article No. MOUT-T10029-00-7600.
 • [13 Zobory, I., Gáti, B., Kádár, L., Hadházi, D. (2012): Járművek és mobil gépek I. Egyetemi tananyag. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közle¬kedésmérnöki és Járműmérnöki Kar.
 • [14] Zobory, I.: Prediction of Wheel/Rail Profile Wear: Vehicle System Dynamics, Vol. 28, (1997), 221–259. o., Swets and Zeitlinger.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©