A cikk szerzője:

Dr. habil. Gálos Miklós nyugalmazott egyetemi tanár
BME

Dr. Szabó József adjunktus
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Szekeres Dénes fejlesztőmérnök
MÁV Zrt.

Zúzottkő ágyazat viselkedésének megítélése a szemszerkezeti tulajdonságai alapján

A vasúti pálya ágyazati kőanyagának geometriai és kőzetfizikai tulajdonságai meghatározóak a pályaszerkezet viselkedése szempontjából. Az ágyazatot érő hatások mind a zúzottkő ágyazatot alkotó zúzottkő halmaz szemszerkezetét, mind pedig az azt alkotó szemcsék szemalakját megváltoztatják. A MÁV Zrt. évente több kilométer vasútvonal felújítását, korszerűsítését végzi el, és ennek igen nagy a zúzottkőigénye. Ezért nem mindegy, hogy a visszanyert anyagok, így a többi között a visszanyert zúzottkő – újrafeldolgozás után – beépíthető-e a vasúti pályába vagy sem.


A meghatározott kőzettani tulajdonsággal rendelkező kőzetanyagot, míg abból vasúti ágyazati kőanyag termék lesz, a fejtés (robbantás), az aprítás és osztályozás technológiai folyamatából fakadó hatások érik. Az ágyazati kőanyag termékből készített zúzottköveket már a bányaüzemben történő rakodásból, a munkahelyre történő szállításból és ürítésből, esetlegesen az átmeneti depóniaképzésből, továbbá a pályaépítés technológiai folyamatával meghatározottan, azaz elterítésből és a be­dolgozásból, valamint a vágányszabályozásból, az ahhoz tartozó tömörítésből további igénybevételek érik.

5. ábra. Az alj alsó síkja közelében jelentősen aprózódott zúzottkő ágyazatAz ágyazati kőanyagnak ezekre a hatásokra történő aprózódását külön tanulmányban lehet és kell értékelni. A forgalom hatásának és az egyéb, az ágyazati kőanyagot érő időbeni hatások tulajdonságváltozását a geometriai tulajdonságok változásával, nevezetesen a szemszerkezet változásával lehet nyomon követni. Az ágyazatot érő hatásokra bekövetkező változást jól szemlélteti az 5. ábra, ahol a vasbeton alj alatti kőgerenda felaprózódott ágyazati anyagát láthatjuk.

Az ágyazat minősítése geometriai tulajdonságokkal

A szemmegoszlás minősítő jellege

A geometriai tulajdonságok körébe az ágyazati kőanyag szemmegoszlását, a hal­mazt alkotó szemcsék szemalakját, az apró- és fi­nom­szemtartalmat sorolja a termék­szabvány.
A kőanyaghalmazok szemmegoszlását az MSZ EN 933-1:2012 szabvány szerinti szitavizsgálattal kell meghatározni. A vizsgálati mintát ki kell szárítani, azután a 0,063 mm nyílású szita felett meg kell mosni, majd meg kell szárítani, hagyni kell lehűlni, és ezután kell a szitálást száraz eljárással elvégezni. A szitavizsgálathoz a szabvány szerinti szitákat kell használni. Az MSZ EN 933-2:1998 szabvány úgy rendelkezik, hogy az egyébként szükséges szitákon kívül alkalmazni kell a nálunk is megszokott, hagyományos, ún. „alap” szitasort, amely a 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125 mm nyílású lyukbőségű szitákat tartalmazza.
Az MSZ EN 933-1:2012 szerint a szitavizsgálat vizsgálati adagjának tömege a legnagyobb szemnagyság függvénye (1. táblázat).


Az MSZ EN 13450:2003 termékszabvány szerint a vasúti ágyazati zúzottkő legkisebb szemnagysága d = 31,5 mm, legnagyobb szemnagysága D = 50 mm vagy D = 63 mm. A vasúti ágyazati zúzottkő MSZ EN 933-1:2012 szabvány szerinti szitavizsgálattal meghatározott szemmegoszlása elégítse ki a 2. táblázat szerinti szemmegoszlási osztályok valamelyikének követelményeit. A 31,5–50 mm névleges szemnagyságú, A–C szemmegoszlási osztályú vasúti ágyazati zúzottkő 2. táblázatban található szemmegoszlási határgörbéi a 6. ábrán láthatók. A vizsgált minták szemmegoszlását a megjelent, de visszavont európai szabvány, az EN 13450:2012, az A szemmegoszlási határgörbéinél semmilyen változást nem hozott, csupán a megnevezést pontosította Gc RB A-ra, és elhagyta az F osztályt (3. táblázat).

 

6. ábra. A 31,5–50 mm szemnagyságú, A–C szemmegoszlási osztályú vasúti ágya­zati zúzottkő szemmegoszlási határgörbéi az MSZ EN 13450:2003 szabvány szerint

A szemmegoszlás minősítő értéke

A szemmegoszlási görbék jellemzésére a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék korábbi kutatásainak eredményeként, a finomsági modulusok analógiájára bevezetett szemmegoszlás minősítő értékét (M) használhatjuk, amely a minősítő szitaméreteken a fennmaradt tömegszázalék metszékeinek összege:
,
ahol mk a szabvány szerinti minősítő szitákon fennmaradt anyag tömeg%-ban,
31,5–50 mm szemnagyságú ágyazati kőanyagnál: k → 22,4; 31,5; 40; 50; 63 mm-es szita,
31,5–63 mm szemnagyságú ágyazati kőanyagnál: k → 22,4; 31,5; 40; 50; 63; 80 mm-es szita,
22,4–40 mm szemnagyságú ágyazati kőanyagnál: k → 16; 22,4; 31,5; 40; 50 mm-es szita.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • M. Gálos – L. Kárpáti (2007): Testing of Hungarian aggregates for railway ballast according to MSZ EN 13450:2003
  • Central European Geology, Vol. 50/4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 353–361.
  • Gálos Miklós, Kárpáti László, Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok – Kutatás és vizsgálatok (1. rész).
  • Sínek Világa, 2010/6.
  • Gálos Miklós, Kárpáti László, Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok – A kutatás eredményei (2. rész).
  • Sínek Világa, 2011/1.
  • Gálos Miklós, Kárpáti László, Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok – A kutatás eredményeinek hasznosítása (3. rész).Sínek Világa, 2011/2.
  • Szakértői értékelés a Piliscsaba–Esztergom állomások között a vasúti ágyazatban levő zúzottkövek előzetes állapotértékeléséről. Dr. Balázs L. Gy. – dr. Gálos M. (2012) BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©