A cikk szerzője:

Dr. habil. Gálos Miklós nyugalmazott egyetemi tanár
BME

Dr. Szabó József adjunktus
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Szekeres Dénes fejlesztőmérnök
MÁV Zrt.

Zúzottkő ágyazat viselkedésének megítélése a szemszerkezeti tulajdonságai alapján

A vasúti pálya ágyazati kőanyagának geometriai és kőzetfizikai tulajdonságai meghatározóak a pályaszerkezet viselkedése szempontjából. Az ágyazatot érő hatások mind a zúzottkő ágyazatot alkotó zúzottkő halmaz szemszerkezetét, mind pedig az azt alkotó szemcsék szemalakját megváltoztatják. A MÁV Zrt. évente több kilométer vasútvonal felújítását, korszerűsítését végzi el, és ennek igen nagy a zúzottkőigénye. Ezért nem mindegy, hogy a visszanyert anyagok, így a többi között a visszanyert zúzottkő – újrafeldolgozás után – beépíthető-e a vasúti pályába vagy sem.


Az ágyazati kőanyag állapotát a szemmegoszlási görbék (11–15. ábra) szemléltetik.

11. ábra. Ágyazati kőgerenda szemmegoszlási görbéje fékezési szakaszon

A vizsgált szakaszokon a szemmegoszlási görbék a vizsgálatok eredményeit jól dokumentálják, de értékelésük a szemmegoszlási görbék minősítő értékével válik kezelhetővé. Az ágyazati kőanyag állapotát vizsgálati eredményekkel meghatározott minősítő értékeket az 5. táblázatban foglaltuk össze.
A minősítő értékek jól mutatják, hogy a leaprózódás az A szemmegoszlási határgörbe minősítő értékéhez viszonyítottan az aljak alatt 55%-os, az ágyazatban 67%-os.
Ezek alapján a pótlásnál – 10 tömeg%-os többletanyag számbavételével – 65, il­letve 55 tömeg%-os anyagbeszállítással kell számolni. Javaslatunk szerint átlagosan az ágyazati kőanyag pótlásánál a 60 tö­meg% új andezit kőanyag beépítésének igényét kell figyelembe venni.

Összefoglalás, javaslatok

12. ábra. Ágyazati kőgerenda szemmegoszlási görbéje egyenes vonalszakaszon13. ábra. Ágyazati kőgerenda szemmegoszlási görbéje íves vonalszakaszon

A különböző időben beépített ágyazati zúzottkövek termékállandósági tulajdonságainak megítélésénél a geometriai tu­laj­donságok figyelembevételére a szemmegoszlási görbe alapján meghatározott jellemző, a szemmegoszlás minősítő értéke (M) használható. A szemmegoszlás minősítő értékének változásával a felépítmény állapota kategorizálható. A felújítási munkák ütemezésénél javasoljuk, hogy előzetes, előkészítő vizsgálattal történjenek a tervbe vett szakaszokon a felépítmény ágyazati kőanyagok állapotát értékelő szemszerkezeti vizsgálatok.

14. ábra. Az aljat megtámasztó rézsűs ágyazat szemmegoszlási görbéje egyenes vonalszakaszon15. ábra. Az aljat megtámasztó rézsűs ágyazat szemmegoszlási görbéje íves vonalszakaszon
A szemmegoszlás minősítő értékének változása mellett ügyelni kell az ágyazati kőanyag szemalakjának változására is. A beépített kőanyag kubikus szemalakú, véleményünk szerint viszont a pótlásnál, a jobb ékelődés érdekében, bizonyos mértékben lemezes szemű kőzetanyag beépítése is célszerű lenne.

Köszönetnyilvánítás

Az ágyazati kőanyagok szemszerkezeti tulajdonságainak átfogó vizsgálatát a MÁV Zrt. K+F Kutatásfejlesztési Innovációs Programjai tették lehetővé. Nevezetesen a „Vasúti ágyazati anyag entrópia tulajdonságainak és azok energiaszemléletű hatá­sainak vizsgálata az MSZ EN 13450:2003 számú szabvány rendjében” című (témaszám: 1-07-95-002/11) és annak folytatásaként „A vasúti zúzottkő ágyazati kőgerenda vizsgálata dinamikus és egyéb igénybevételek hatására” című (szám: 36895/2015/MAV) K+F kutatás.
A szerzők köszönettel tartoznak Emszt Gyula ny. tanszéki mérnök és Pálinkás Bálint laboráns (BME Geotechnika és Mérnökgeológia, korábban Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék munkatársai) segítőkész, önzetlen munkájáért.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • M. Gálos – L. Kárpáti (2007): Testing of Hungarian aggregates for railway ballast according to MSZ EN 13450:2003
  • Central European Geology, Vol. 50/4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 353–361.
  • Gálos Miklós, Kárpáti László, Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok – Kutatás és vizsgálatok (1. rész).
  • Sínek Világa, 2010/6.
  • Gálos Miklós, Kárpáti László, Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok – A kutatás eredményei (2. rész).
  • Sínek Világa, 2011/1.
  • Gálos Miklós, Kárpáti László, Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok – A kutatás eredményeinek hasznosítása (3. rész).Sínek Világa, 2011/2.
  • Szakértői értékelés a Piliscsaba–Esztergom állomások között a vasúti ágyazatban levő zúzottkövek előzetes állapotértékeléséről. Dr. Balázs L. Gy. – dr. Gálos M. (2012) BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©