Evers Antal

nyugalmazott mérnök, főtanácsos
E-mail:

Evers Antal (1932) okleveles szerkezetépítő mérnök (BME 1956), címzetes főiskolai docens, nyugalmazott MÁV mérnök főtanácsos. Szakterülete a vasúti hidak. Munkahelyei: MÁV Híd­épí­tési Főnökség (1956–1966), Köz­lekedési és Postaügyi Mi­nisz­té­ri­um Vasúti Főosztály (1966–1984), Köz­le­kedési Főfelügyelet (1984–2000), Köz­pon­ti Köz­le­ke­dési Fe­lü­gye­let (2000–2003). Közreműködött az al­győi és a csongrádi vasúti Tisza-hidak átépítésében, a bajai Duna-híd átalakításában, a nagyrákosi vasúti völgyhidak építésében. Meghívott előadó a Bu­da­pesti, majd a Győri Műszaki Főiskolán (1970–1990). A Széchenyi-emlékérem és a Korányi-díj tulajdonosa.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©