Oldal nyomtatása

Adatvédelem

A www.sinekvilaga.hu címen elérhető honlapot az PREFLEX' 2008 Kft. (1125 Budapest, Galgóczy u. 31.) - a továbbiakban Tulajdonos- üzemelteti.

Jogi nyilatkozat

A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos. A honlapon található anyagok (képek, fényképek, cikkek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

A Tulajdonos kijelenti, hogy a honlapon megjelenő minden képi, szöveges és hanganyag közlését jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges hozzájárulásokkal és engedéllyekkel. A Tulajdonos semmilyen olyan hang-, képi vagy szöveges anyagot nem ad közre a honlapon, amely jogi védelem alatt áll, vagy felhasználása egyéb jogszabályokba ütközik.

A Tulajdonos mindent elkövet a látogatók bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése érekében. A Tulajdonos egyes szolgáltatásai (pl. hozzászólás a cikkekhez) és a honlap meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött lehet. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, telefonszám) megadása a regisztrációnak nem feltétlenül előfeltétele. A Tulajdonos nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek. A Tulajdonos, mint adatkezelő,  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

A cikkekhez való hozzászólás lehetőségét a Tulajdonos regisztrált Felhasználók számára hozta létre annak érdekében, hogy véleményüket, gondolataikat megosszák egymással. Az oldalon zajló interaktív beszélgetések és véleményezések azonban csak addig megengedettek, míg kulturált, etikus keretek között folynak. Ennek megszegése esetén a Tulajdonos – a moderátorok útján – bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

A Felhasználók által közzétett tartalom

A regisztrációval a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (cikkhozzászólás) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Tulajdonos, sem harmadik személyek jogait, valamint reklámtartalmú üzenetek közlésére nem használhatók, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Tulajdonos nem vállal felelősséget, de fenntartja a jogot arra, hogy bármikor eltávolítson egy-egy mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó által a weboldalon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

Moderáció

A Tulajdonos moderátorok útján felügyeli a cikk alatti hozzászólásokban megjelenő tartalmakat. A moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez.

Amennyiben a moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközölő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A moderátor minden esetben a Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit védi. A moderátor saját belátása szerint cselekszik, a tartalomból egy-egy mondatot, illetve indokolt esetben az egész hozzászólást is törölheti. A moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a Szolgáltatónak tartozik.

Cookie-k

A honlap egyes szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez engedélyezni kell a böngészőben a "cookiek" fogadását. A "cookie" olyan kis szövegrészlet, amely személyre szabott információkat tartalmaz, és amelyet az Ön böngészője, az Ön számítógépén tárol el. A cookie-k célja, hogy segítenek számunkra a visszatérő látogatók felismerésében, a testre szabott látogatói funkciók megvalósításában, illetve a felhasználói bejelentkezések (azonosítás, hitelesítés) lebonyolításában.

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©