Guzmics János

okl. építőmérnök, okl. építészmérnök
E-mail:
Telefonszám: (96) 524-993

Guzmics János a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kara szerkezetépítő mérnöki szakán 1973-ban, majd ugyanezen egyetem Építész­mér­­nö­ki Karán 1982-ben szerzett diplo­mát. Munkahelyei: Vízügyi Építő Vállalat 1973–1974, Vízügyi Tervező Vállalat 1974–1975. Ezt követően a mai napig a Közlekedési és Távközlési Mű­szaki Főiskola Közlekedésépítési Ka­ra Hídépítési Tanszékén és jogutódain (ma Széchenyi István Egyetem) mechanika, tartók statikája, hídépítéstan, vasbeton szerkezetek, acélszer­kezetek, faszerkezetek tárgyakat oktat jelenleg egyetemi adjunktusként. 1975 óta a főállás mellett különböző cég­formákban közúti, vasúti hidak vizs­gá­latával, tervezésével, szakértésé­vel foglalkozik, emellett építészeti ter­ve­zést is folytat.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©