Basics Beatrix

főigazgató-helyettes
Budapesti Történeti Múzeum
E-mail:
Telefonszám: (1) 487-8800

Basics Beatrix 1979-ben végezte el az ELTE BTK művészettörténet–angol szakát. 1979 és 1981 között az ELTE BTK Művészettörténet Tan­székének tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként a Magyar Nem­zeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában kezdett el dolgozni, doktori disszertációját a gyűjtemény egy részét feldolgozva készítette el. 1995-től a Történelmi Képcsarnok főosztályvezetője. 2004 novemberétől a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese. Fő kutatási te­rülete a 18–19. század művészete. Eddig csaknem százötven publikációja jelent meg. A Magyar Nemzeti Múzeumban, a Budapesti Történeti Múzeumban, valamint más bel- és kül­földi intézményekben számos kiállítást rendezett. A Corvinus Egye­te­men 19. és 20. századi magyar művészetről tart meghívott oktatóként angol nyelvű előadást. A Pulszky Tár­saság alelnöke, a Művészettörté­neti Szakmai Tagozat elnöke. Az ICOM MNB elnökségi tagja. 2000-ben tu­do­mányos munkássága elismeréséül a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Pasteiner Gyula-emlékérmét kapta meg.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©