Horváth Lajos

igazgató
MÁV Zrt. ,Baross Gábor Oktatási Központ
E-mail:

Horváth Lajos a BME Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát 1972-ben, majd a MÁV vontatási szolgálati helyein tevékenykedett vezető beosztásban. 1986-tól a MÁV Vezérigazgatóság Ellenőrzési Főosztályán balesetvizsgálóként dolgozott. 1989-től a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztériumban és a jogutód minisztériumokban látott el veze­tői feladatokat. 1994-től 2002-ig a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, majd 2002–2004 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) Vasúti Közlekedési Főosztályának vezetője volt. 2005-ben a GKM Közlekedéspolitikai Főosztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki. Munkáját 2005-ben a MÁV Zrt. Stratégiai Igazgatóságán, a Vasúti In­frastruktúra Fejlesztési Fő­­osz­tály vezetőjeként folytatta, ezt követően a MÁV Zrt. Pá­lya­vasúti Üz­­­letág Fejlesztési Főosztályának igaz­gatója lett. Jelenleg a MÁV Zrt. Ba­­ross Gábor Oktatási Központ ve­ze­tője. A Magyar Vasúttörténeti és a Gyer­mekvasutasokért Alapítvány ku­­ra­­tó­riumának elnöke. 2008-tól a MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. Igazgatóságának tagja.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©