Bán Tivadarné

igazgatóhelyettes – ny. mérnök-tanár
Kvassay Jenő Közlekedés Építőipari Technikum
E-mail:

Bán Tivadarné híd- és szerkezetépít­ő okl. mérnök, mérnök-tanár 1954-től a Kvassay Jenő Közlekedés Építőipari Technikum mérnök-tanára, 1956-tól műszaki igazgatóhelyettes. 53 évig tanított a Kvassayban. Az 1960-as évek óta tankönyvíró, elsősorban a statika, szilárdságtan, vasbeton szerkezetek, alapozás, szakrajz és a hídépítés témaköreit dolgozta fel technikumban tanítható módszerrel, oktatási segédletekkel. Egyéb szakirodalmi tevékenysége is ezekre a témákra terjedt ki. Megjelent könyveinek száma több mint harminc. 1960 óta folyamatosan részt vett szaktárgyak tanterveinek kidolgozásában, pedagógiai programok összeállításában.
Oktató-nevelő munkája elismeréséül 1978-ban Kiváló Tanári, 1980-ban Pro Urbe Budapest díjat, 2001-ben Közúti Szakemberért életút díjat, 2008-ban a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét kapta.
Jelenleg szakértőként kamatoztatja tudását a szakképzés fejlesztése területén írói, lektori munkával, képesítővizsgai elnökséggel.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©