Szalai Csaba

okleveles infrastruktúra-építőmérnök
MÁV Központi Fel­épít­ményvizsgáló Kft.
E-mail:
Telefonszám: (30) 327-5299

Szalai Csaba építőmérnök (BSc) 2009-ben szerezte diplomáját  a Buda­pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­tem Építőmérnöki Karán Köz­le­kedési létesítmények szakirányon, majd az infrastruktúra-építőmérnök (MSc) kép­zést Út- és vasútmérnöki szak­irányon 2011-ben kitüntetéssel végezte el. Vasúti alépítményi javító- és védőrétegekkel foglalkozó diplomamunkájáért két diplomadíjban részesült.

Főbb szakmai érdeklődési területe a vasúti alépítmények és a vasúti pályadiagnosztika.

2011 szeptembere óta dolgozik a MÁV Központi Felépítmény­vizsgáló Kft.-nél, ahol vágánygeometriai és járműdinami­kai mérésekkel, űrszelvényméréssel és geo­radarral kap­csolatos feladatokat lát el.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©