Puskás Bence Zsolt

fejlesztőmérnök
MÁV Központi Fel­épít­ményvizsgáló Kft.
E-mail:

Puskás Bence Zsolt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­tem Építő­mér­nöki Karán Közlekedési Létesít­mé­nyek szakirányon szerzett ­építőmér­nöki BSc diplomát 2010-ben. Diplo­ma­munkája témája az Óbuda–Pilis­vörös­vár vasútvonalszakasz korsze­rűsítése. Ugyanitt végezte el a mesterképzést is 2012-ben, MSc diplomamunkájának címe: Kál-Ká­pol­­na vasútállomás fejlesz­tése.

2012 februárjától a MÁV Központi Fel­építményvizsgáló Kft. alkalmazásában áll. Feladata az űrszelvénymérő rendszer telepítésében, tesztelésében való közreműködés, az űrszelvény- és vá­gány­geometriai mérések feldolgozása.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©