Dr. Lovas Antal †

dékán
BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék
E-mail:
Telefonszám: (1) 463-3531

Dr. Lovas Antal diplomáját 1971-ben szerezte meg a BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő szakán. 1975-ben mérnök-matematikai abszolutóriumot tett ugyanitt. Diplomájának megszerzése óta vesz részt a Műszaki Egyetem oktatói tevékenységében. (1971-től tanársegéd, 1979-től adjunktus, 1997-től docens, dékánhelyettes, 2005-től dékán). Munkája során számtalan és szerteágazó kutatási munkában vett részt. Tudományos tevékenységében kiemelendő publikációinak magas száma, amelyben cikkek, egyetemi jegyzetek, segédletek is megtalálhatók hazai és idegen nyelven. (2013)

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©