Dr. Horváth Attila

tanszékvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Horváth Attila (1963). 1985-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán védte meg diplomáját és hadtáp tiszt, általános üzemgazdász képzettséget szerzett. 1993-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elvégzése után, hadműveleti–harcászati képesítésű anyagi-technikai (logisztika) tisztként a Magyar Honvédség századparancsnoka. 1993–1996 között a Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzésén vett részt. 1996-tól a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, Logisztikai Tanszéken egyetemi tanársegéd, 1998-tól docens. 2001-ben az egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Közlekedésmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Munkája ezt követően az oktatáshoz és a tudományos kutatómunkához köthető. Fő kutatási témái: a honvédelmi érdek érvényesítése a közlekedéspolitikában, a terrorizmus lehetséges célpontjai, az ellátási lánc biztonsága. Ezekben a témákban számos cikke és tanulmánya jelent meg különböző szakfolyóiratokban. 2019-ben megkapta a Magyar Hadtudományi Társaság Tanárky Sándor-Díját.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©