Dr. Movahedi Rad Majid

egyetemi docens
SZE ,Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék
E-mail:
Telefonszám: (96) 503-400/3202

Dr. Movahedi Rad Majid 2007–2011 között a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének doktorandusz hallgatójaként kutatási területe a rugalmas-képlékeny szerkezetek optimálása. 2011 októberében védte meg PhD-disszertációját építőmérnöki tudományok szakterületen. 2012 szeptemberétől egyetemi adjunktus, 2017-től egyetemi docens a SZE Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszéken. Jelenlegi kutatási területei: rugalmas-képlékeny szerkezetek optimálása, numerikus szimuláció, szerkezetek dinamikája, diszkrét elemes modellezés, mechanikai anyagmodellek, matematikai modellezés. A Magyar–Osztrák TéT kutatási együttműködés témavezetője, a kutatás címe: Szemcseaprózódás javított diszkrét elemes szimulálása és konstitutív modellezése.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©