Dr. habil. Fischer Szabolcs

egyetemi docens
SZE ,ÉÉKK Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék
E-mail:
Telefonszám: (30) 630-6924

Dr. Fischer Szabolcs 2008-ban végzett a SZE Műszaki Tudományi Karán okleveles szerkezetépítő és közlekedésépítő mérnökként. 2008–2012 között a SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola (MMTDI) doktorandusz hallgatója. Kutatási területe a közvetlenül a vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok hatásainak vizsgálata. 2012 augusztusában védte meg PhD-disszertációját építőmérnöki tudományok szakterületen. 2009 szeptemberétől egyetemi tanársegéd, 2012-től egyetemi adjunktus, 2016-tól egyetemi docens a SZE Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszékén és jogutódjain. Vasúttervezési, -építési és -fenntartási szakmai tárgyakat oktat. 2009-től tagja a Magyar Mérnöki Kamarának. 2010–2011-ben a Közlekedésépítési Szemle műszaki szerkesztője. 2011-ben a KTE Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének titkára. 2016-tól az Acta Technica Jaurinensis folyóirat szerkesztője, valamint a SZE MMTDI titkára. 2016-ban végzett gazdálkodási szakmérnökként a SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán. 2018-ban szerzett habilitált doktori oklevelet a SZE MMTDI-ben építőmérnöki tudományok területen.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©