Prof. dr. Gáspár László

kutatóprofesszor
KTI Közlekedés­tudományi Intézet Nonprofit Kft.
E-mail:
Telefonszám: (1) 371-5936

Dr. habil. Gáspár László Kuta­tá­si területei: útgazdálkodás, út­fenn­tar­tás, útüzemeltetés, függet­len minő­ség­-ellenőrzés, híd­gaz­dálkodás, köz­lekedés-gaz­da­ság­tan, burkolatálla­pot-felmérés, útburkolatok álla­po­tának előrebecslése, közúti aszfalt- és betontechnológia, pályaszerkezet-tervezés, élettartammér­nöki tudomány (hazai beveze­tő­je), az éghajlatváltozás útburko­la­tokra gyakorolt hatása, közúti vagyongazdálkodás. Ezekben a témákban tartott 596 előadást, jelent meg 435 publikációja, amelyekre 531 független hivatkozás érkezett. Hét szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Kitüntetései: a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje, Baross Gábor-díj és a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös József-koszorúja.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©