Szatmári Tamás

alkalmazásmérnök
Low and Bonar Hungary Kft.
E-mail:
Telefonszám: (70) 383-2954

Szatmári Tamás okleveles építőmérnök diplomáját a Budapesti Mű­szaki és Gaz­daságtudományi Egyet­em szer­ke­zet-épí­tő­mér­nök mes­­ter­szakán szerezte. Munkája so­rán 2010 óta foglalkozik a geo­-mű­­anyagok tervezésével, alkalma­zá­­sá­val, főleg geotechnikai és in­fra­strukturális létesítmények, szerke­zetek vonatkozásában.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©