Dr. Liegner Nándor

egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék
E-mail:
Telefonszám: (30) 958-6370

Dr. Liegner Nándor okleveles építőmérnök 1994 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója, 2007 óta docens. 2016-ban megbízták az Út és Vasútépítési Tanszék tanszékvezetői teendőinek ellátásával. PhD-fokozatát 2005-ben szerezte meg. Fő kutatási területei közé tartozik a sínleerősítések, sínillesztések, aljak laboratóriumi vizsgálata. Ezekkel a témákkal kapcsolatban számos írása jelent meg a Sínek Világa című folyóiratban és más tudományos kiadványokban. A záróvizsgára általa felkészített hallgatók közül többen értek el helyezést a Vasúti Hidak Alapítvány Diplomaterv pályázatán.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©