Frányó Ferenc

divízió igazgató
PQRS Zrt.
E-mail:
Telefonszám: (1) 266-4513

Frányó Ferenc okleveles gépészmérnök, gazdasági mér­nök, felsőfokú vasútépítési és fenntartási szakvizsga. A MÁV Szentesi Épí­tési Főnökségen vasútépítési mun­kák­nál művezető, építésvezető, fő-épí­tés­vezető, főmérnök, igazgató (1967–1992). A MÁV Ve­zér­igaz­ga­tó­sá­gon vezérigazgató-helyettes, pályalétesítményi igazgató (1992–1994). A Szentesi Vasútépítő Kft. ügyvezető igazgatója, területi igaz­gató (1995–2006). Kivitelezőként az egész ország területén a nagy vasútépítési projektek irányítását, koordinálását végezte, különös tekintettel több szakmai te­vékenység (pálya, híd, műtárgyak, biztosítóberendezés, távközlés és felsővezeték-építés) összehangolására. Főbb munkái: a Bu­da­pest–He­gyes­ha­lom vonalon Tata–Al­más­füzitő között az első 160 km/h se­bes­ségű pálya építése Ma­gyar­or­szágon, Tata állomás átépítése. A ma­gyar–szlovén vasúti kapcsolat kialakításában való részvétel. A Cegléd–Szol­nok vonal, valamint Cegléd állomás át­építése. Több külföldi munkában is részt vett. 2007 óta a PQRS Zrt. divízióigazgatója.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©