Dr. habil. Gálos Miklós

nyugalmazott egyetemi tanár
BME ,Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
E-mail:
Telefonszám: (30) 759-2427

Dr. habil. Gálos Miklós ny. egyetemi tanár az ÉKM Mérnök Karán 1961-ben kapta meg mérnöki oklevelét. 1967-ben a BME szakmérnöki tagozatán szakmérnöki képesítést, majd a Műegyetemen 1972-ben műszaki doktori címet, 1992-ben a Magyar Tudományos Akadémián a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot szerzett. A BME Építőmérnöki Karán habilitált. 1961 és 1963 között a W. P. Vagon és Gépgyár (Győr) hídgyáregységében részlettervezőként, 1963 és 1978 között a Vegyterv és Olajterv tervezővállalatoknál önálló tervezőként és szakosztályvezetőként dolgozott. A BME Ásvány- és Földtani, Mérnökgeoló­giai Tanszékén 1978 óta tudományos főmunkatársként, majd egyetemi docensként vett részt az oktatási és kutatási munkában. A köztársasági elnök 2002-ben nevezte ki a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékére egyetemi tanárnak. Nyug­díjba vonulásáig a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Anyagvizsgáló laboratóriuma kőzetvizsgáló laborrészlegének vezetője volt. Nyugdíjas egyetemi tanárként aktívan részt vesz a tanszék munkájában. Szakterületei: építési kőanyagok vizsgálata és minősítése, teherviselő kőszerkezetek, kőzetmechanika, építésföldtan. Elnöke a Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő és Kavics Szakosztályának, továbbá tagja a Magyar Szabványügyi Testület több szakbizottságának. Publikációi rendszeresen jelennek meg hazai és nemzetközi szaklapokban, konferenciakiadványokban.

nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©