A cikk szerzője:

Szabó Gyula ny. vasútigazgató

Százhuszonöt éves a Szegedi Üzletvezetőség

Az 1886. december 28-án kinevezett Baross Gábor miniszter már 1887-ben sok örömet szerzett a szegedieknek. 1887-ben elrendelte a Vasúti Központi Leszámoló Hivatal Szegedre helyezését. Ezt a hivatalt a város a Városháza melletti „Zsótér”-palotában helyezte el. Még nagyobb örömet szerzett a szegedieknek Baross Gábor 1887. október 16-án kelt rendelete, amelyben értesítette a város polgármesterét, hogy a Szabadkai MÁV Üzletvezetőséget (ÜV) Szegedre helyezi át. Ezt követően 1888. május elsején kezdte meg működését a szegedi üzletvezetőség.

Az Alföld-Fiumei Vasutat (Nagyvárad–Csaba–Szeged–Szabadka–Zombor–Eszék) 1885. május 1-jével vette át az állam. Ugyanezen a napon dr. Nyilasy Pál törvényhatósági bizottsági tag indítványozta, hogy a főispán úr kezdeményezze Szegeden Üzletvezetőség felállítását. A polgármester vezette öttagú küldöttség nem járt sikerrel a közmunka- és közlekedési miniszternél. Az 1886-os újabb felvetést Kemény Gábor közlekedési miniszter utasította el. Végül Baross Gábor közlekedési miniszter 1887-ben rendelte el az ÜV Szegedre költöztetését.
A város rendkívüli közgyűlésén megtárgyalták az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Ennek egyik legfőbb pontja, hogy a Zsótér-palotában 42 helyiséget béreltek, hogy az ÜV 1888. április 1-jével megkezdhesse működését. Végül a bérletet ötévi időtartamra, 1888. május 1-jével kötötték meg a város közönsége nevében, évi 5000 Ft-ért. Ennek nagyobb részét Szeged város fizette. Az öt év lejártával a város ingyen átadta a „Ferenc tér” három, 21 506 Ft értékű, összesen 931 négyszögölű telkét vasúti palota részére, amely 1894-ben Pfaff Ferenc tervei szerint fölépült (1. ábra).

1. ábra.	A Szegedi ÜV épülete 1894-ben

A kétemeletes, francia neoreneszánsz stílusban épített palota kevesebb mint egy év alatt beköltözhető lett, ami ma is rekordnak számítana. Fél évszázaddal később az is építési bravúr volt, hogy a harmadik emeletet 1943-ban a kilenctornyú tetőszerkezet megbontása nélkül, annak megemelésével építették alá (2. ábra).

2. ábra.	Az igazgatósági épület a tető alá beépített 3. emelettel, 1943
A Vasúti Leszámoló Hivatal részére 1912–13-ban épült hatalmas épület a Korcsolyázó téren. Az intézmény (a későbbi BVKH) Budapestre költözött 1925-ben, s a MÁV ekkor átadta az épületet a városnak a Kolozsvárról áttelepült Ferenc József Tudományi Egyetem elhelyezésére. Ez jelképes, 1 korona értékben történt a harminc évvel előbbi telekátadás viszonzásául. Ez most a Szegedi Tudományegyetem Ady téri épülete. A Leszámoló Hivatal épületét Ottovay István tervei és építési vállalkozása készítette, kiváló esztétikai és építészeti minőségben. Ezzel el is nyerte a Fogadalmi templom 1913-ban megindult építésére kiírt pályázatot.
Az üzletvezetőségi vonalhálózat hossza 1027 km volt (3. ábra), ami többször változott [1], a leghosszabb, 3100 km-rel, 1906-ban volt. A II. világháború után 1467 km rendes nyomtávú és 358 km keskeny nyomtávolságú, összesen 1825 km közforgalmú vasúthálózata volt. Jelenleg 1650 km vasútvonal tartozik a délkeleti vasútirányításhoz. Legjelentősebb csomópontjai: Békéscsaba, Kecskemét, Kiskunhalas, Szeged, Szentes. Ezen a területen, az Arad–Csanádi Vasút vonalain indult be hazánkban a kísérleti motoros közlekedés. 1903. március 15-én Arad és Battonya között már menetrendszerű motoros vonat járt. Az ACSEV, majd SZCSEV motorok egészen az 1950-es évek végéig üzemeltek.

3. ábra.	A Szegedi Üzletvezetőség első vonalhálózata 1888-ban 
A motoros vontatás 1926-tól már Szeged–Hódmezővásárhely között is üzemelt, 1927–28-ban pedig megépült a MÁV első és legnagyobb motoros bázisa Szentesen. A Ganz motorkocsikat később az MDa, Bz motorok, M41-es Csörgők, az M44-es Bobók, majd az „Uzsgyik” követték. A szentesi bázis a MÁV gépészeti szolgálatának gyöngyszeme.
Szeged város vezetésének elévülhetetlen érdemei vannak a Szegedi Gazdasági Vasút megépítésében. Már 1909-től többször napirendre került az alsótanyai–várostanyai területek közlekedésének javítása, a „tanyasi vasút” ügye. A kisajátítási és pénzügyi akadályokat elhárítva a város tulajdonaként nyitották meg 1927. február 1-jén. A Puszta-mérgesig és Ásotthalomig megépült keskeny nyomközű vonal kiinduló állomása a mai Roosevelt téren, a Makai piacnál volt. Ezzel a város éléskamrája nyílt meg, a tanyai világot bekapcsolta a város életébe. Közlekedését az 1968-as Közlekedéspolitikai koncepció szüntette meg 1975. szeptember 1-jén.
A szegedi vasúti épületek tekintetében a már említetteken kívül jelentős az 1896-ban megépült, a MÁV „Első nevelő- és tápintézete”, a bakteráj. Ez kétszáz vasúti árva és szegény sorsú vasutas gyermek ellátását, iskoláztatását szolgálta, és ma is szolgálja. 1902-ben adták át a felújított „Nagyállomást”, szintén Pfaff Ferenc tervei alapján (4. ábra). Utolsó megújítására 2006-ban került sor [2]. Az 1902-ben megnyitott fűtőház középső traktusát – a dízelesítésre és villamosításra felkészülve – a hetvenes évek elején újították meg.

4. ábra. 	A Pfaff Ferenc által felújított nagyállomás
További épületek, amelyek Szeged városát gazdagítják: lakóépületek az Oldal utcában, a Borbás utcában, a Bánomkert soron, az újszegedi MÁV Rendelő, az SZVSE munkacsarnoka, az Oktatási Főnökség lakóotthona, fűtőházi üzemépület, oktatási és szociális épületek. A területen több állomásépület épült. Például Fülöpszálláson 1973-ig egy fabarakk volt a felvételi épület, annak helyére új állomás készült. Új épületet kapott Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskundorozsma, felújították Orosháza, Szentes, Makó épületeit.
A vasúti pályát több alkalommal átépítették, főleg a Pest–Kelebia, Cegléd–Szeged, Szajol–Lőkösháza vonalszakaszok minőségének megtartásáért fejtenek ki erőn felüli küzdelmet a pályás szakemberek [3], [4], [5], [6]. A pályaépítésben és -karbantartásban óriási volt a fejlődés: a kézi erős krampácsolást rostáló, aláverő gépláncok, pályaépítő gépsorok váltották ki (5. ábra). A „c” és góliát I síneket 48,3; 54 és 60,34 kg/fm súlyú sínek váltották le.

5. ábra.	Átépítő vonat a Kecskemét-Városföld vasútvonal átépítésénél (Fotó: Szíjjártó István)
A pálya fejlesztését jól szolgálták az egyre korszerűbb értekező és biztosítóberendezések. A vágányutas berendezést Domino 55, majd KÖFE, KÖFI berendezések követték. Ez utóbbi átépítése és kapacitásbővítése jelenleg is folyik. Különös feladatokat jelentett a hidász szakembereknek a területen lévő 13 nagy híd fenntartása és megújítása.
A gyomai Körös-híd, a tiszaugi, csongrádi és algyői Tisza-híd, bajai Duna-híd, hat Körös-híd, Berettyó-híd és Maros-híd többsége megújult, a közúttal közös használat megszűnt [7] (6. ábra).

6. ábra.	Az igazgatóság legnagyobb hídjai [7]                                                                                                                                                                            
A villamos üzem 1974-ben „jött be” Tiszatenyőn a területre, 1974. december 18-án adta át Urbán Lajos vezérigazgató a Lőkösháza országhatárig terjedő villamos üzemet. A Soroksár–Kelebia teljes vonalat 1979. december 6-án, a Cegléd–Kiskunfélegy-háza–Kiskunhalas szakaszt 1980. december 19-én, a Kiskunfélegyháza–Szeged szakaszt 1982. május 15-én adták át. Ezzel egy időben megszűnt a gőzvontatás a Szegedi Igazgatóság területén (7. ábra). Békéscsabán, Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán Villamos Vonalfelügyelőség létesült.

7. ábra.	A 424.334, az utolsó szegedi gőzmozdony a Dómmal                                                                                                                                                                         
Az üzletvezetőség személyszállítási szolgáltatása kezdetekben a főváros irányú forgalomban erősödött meg, de a keresztirányú és helyiérdekű vonalak kiépülésével a területen arányosan oszlott meg.
A személyforgalomnak a teherforgalomtól való elválasztása (1922-ig vegyes vonatok) megszüntette a lassú haladás miatti tömeges utaspanaszokat. A már említett motorizáció megduplázta az utazási, eljutási sebességet. 1926 októberétől 2 és 4 tengelyű NAG motorkocsik üzemeltek. Budapest–Szeged között gyors sínautóbusz motorvonat közlekedett. 1935-től 36 üléses, kis „Árpád” motorkocsi, 1937-től nagy „Árpád” típusú gyorsmotorvonat közlekedett.
Az 1931-től megrendezett Szegedi Szabadtéri Játékokra 75%-os kedvezményes, „filléres” vonatok közlekedtek. A Szabadtéri Játékokra az 1960-as években is igen sok utas érkezett: volt olyan augusztusi hétvége, hogy 23 különvonattal jöttek az ország legtávolabbi részeiből is a Háry János és Az ember tragédiája előadásaira. A 7000 személyes lelátó több mint felét a MÁV utasai töltötték meg.
Az 1963-ban vásárolt 20 db M61-es NOHAB javította az expressz vonatok utazási sebességét. A Ganz-gyár exkluzív, 3 db BV villamos motorvonata Szegedre járt, néhai Sipos István vezérigazgató mondása szerint azért, mert a szegedi utasok és vasutasok tudnak legjobban vigyázni rájuk. Szeged–Békéscsaba között InterPici járatokat is beindítottunk. Az IC vonatok
beindításakor csak Kecskeméten volt megállása 2 óra 9 perces menetidővel.
Ma – főleg vonatkeresztezés miatt – hat helyen állnak meg az óránkénti ütemezéssel járó IC-gyorsvonatok. A Szegedi Üzletvezetőség személyszállítási teljesítménye 1945 előtt évi 6,2 millió, 1950-ben 19,9 millió utas volt, a csúcsteljesítmény 1967-ben volt 37,299 millió utassal. Ekkor a MÁV napi egymillió utast szállított.
Ami az áruszállítást illeti, alapvetően mezőgazdasági árukat szállítottunk a 10–15 t-s terhelési határú kocsikkal. Főleg gabona, cukorrépa, építőanyag volt a legtöbb áruféleség. A háború előtt 5,2–5,5 M t árut szállítottak a területen. 1950-ben 4,2 M t, 1967-ben 8,5 M t. Az áruszállítási csúcsteljesítmény 1981-ben volt: 11,71 M t. Ebben jelentős részt képviselt a tranzitforgalom is. Az 1963-ban beindított Kürtös (Curtici) közös MÁV–CFR határállomáson napi 16-18 pár tehervonatot cseréltünk át. Nyári időszakban bolgár paradicsomot, szőlőt és dinnyét szállító vonatok mentek az NDK-ba.
A Záhony–Kelebia tranzitforgalom jelentős része faáru, műtrágya és személygépkocsi volt. Ellenirányban 40+2 tengelyátszerelt kocsikban timföldszállítmányokat kellett átvinni. A 2800 t kicsit sok volt egy V43-asnak. A fuvarlevelek elemzéséből láttuk, hogy volt, amikor egy vonat gumicsizmát küldtek a szerbek a Szovjetunióba.
Az 1985-ös cukorrépakampányban 1,3 M t répát szállítottunk be 90 nap alatt Szolnok, Hatvan, Sarkad és Mezőhegyes cukorgyáraiba (8. ábra).

8. ábra.	Cukorrépakampány, 1985

Előfordult, hogy karácsony előtt egyetlen napon négy borszállító vonat indult Helvécia, Izsák, Szikra és Hosszúhegy pincéiből a Szovjetunióba. Ez a 160 vagon 1,6 M palack bort, vermutot, pezsgőt jelentett. Nem csak a borosokat kellett ellátni palackokkal: az Orosházi Üveggyárból heti 30-35 vagon üveget kellett átvinni a Nagykőrösi Konzervgyárba. Azokat néhány nap alatt megtöltötték lekvárral, lecsóval, savanyúsággal, és már vihettük is tovább a záhonyi átrakóra. A következő ciklus a mohai kvarchomoknak az üveggyárba szállításával kezdődött.
Gyümölcsszezonban Szatymazról külön őszibarackvonatok indultak a cseh és német piacokra. 8-10 hűtős és ugyanannyi szárazkocsiban TEEM-es gyorstovábbítással. A gabonát, amíg győztük fedett kocsikkal, addig erőltettük Keletre, majd rákényszerültünk a szovjet tengelyátszerelt egységek használatára. 5 átszerelt + 2 kapcsoló kocsis egység vitte 56 t-jával a búzát, kukoricát, később 10+2-es, majd 20+2-es egység jött Orosházára, amit egy nap alatt megtöltöttek.
A hatvanas évek elején napi 3-4 vonat kohósalak érkezett Dunaújvárosból az algyői olajmező útjainak, üzemi területeinek burkolásához. A termelés megindulásától a csővezeték kiépítéséig a nyersolajat is vonattal szállították a Dunai Finomítóba.
Speciális feladatot jelentettek a honvédségi szállítások (9. ábra).

9. ábra. 	Honvédségi szállítás

Az ideiglenesen hazánkban állomásozók gyakorlatai úgy kezdődtek, hogy 30-32 vonatnyi szállítási kapacitást kértek – egy-két nappal előbb. Az öthalmi páncélosok 4-5 vonatnyi csapaterővel indultak el Szatymazról bakonyi éleslövészetre. A Bem utcai utászezred háromvonatnyi pontonnal indult hídépítési gyakorlatra. Szegeden megszűnt a katonaság. A MÁV-osoknak nem a Széchenyi téri díszmenet hiányzik, sokkal inkább az, hogy a város volt nyolc laktanyájából már nem érkezik személyszállítási és árufuvarozási megrendelés. (Ma már a temetési díszsortűzhöz is autóbusszal hozzák át Hódmezővásárhelyről a katonákat.)
Külön feladat volt a Szegedi, majd Kecskeméti Házgyárak kiszolgálása. Napi 8-9 vonat sódert kellett lehozni Délegyháza, Szalkszentmárton kavicsbányáiból. Úgy forgattuk a fordákat, hogy Kiskundorozsmán a DÉLÉP markolósa 24 óra múlva, a következő szolgálatában már újból ugyanazt a szerelvényt rakta ki.
Élen jártunk a korszerű szállítási módok bevezetésében is. 1972-től indítottuk a városközi közepes konténerek forgalmazását, 1976–85 között a 20 lábas nagy konténert is több pályaudvaron bevezettük. 1993. augusztus 3. és 2012. december 9. között a kiskundorozsmai RO-LA terminál mintegy 900 000 kamiontól mentesítette a magyar közutakat (10. ábra). Az árufuvarozási üzletág eladásával mind jellemzőbb feladattá vált a rendelkezésre állás, a magánvasutak belépésével pedig a nagytömegű áruk (cukorrépa, kavics) szállítása átkerül a magánvasutakhoz.

10. ábra. Kamionfeljáró a RO-LA terminálon
A Szegedi Üzletvezetőség az elmúlt 125 évben ellátta a délkeleti régió személy- és áruszállítási feladatait. A motorizáció fel-
erősödéséig szinte egyedül végezte a tömegközlekedés és szállítás feladatát. A munkatársak szakmájukat szerető és igyekvő vasutasok voltak. Szorgalmasan tanultak, hogy a ranglépcső következő fokára léphessenek. A pályamunkás pályamestert nevelt a fiából, az pedig mérnököt. Az ilyen generációk szerették a munkájukat, egy életet tudtak leélni kenyéradó gazdájuknál.
A szegedi területen több oktatási intézményt alapítottak: 1951-ben létesült a Közlekedési Műszaki Egyetem, 1953-ban a Vasútforgalmi Technikum, 1962. áprilisban a Felsőfokú Vasútforgalmi Technikum, amelyből a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola nőtte ki magát. Szegeden jelentették meg – 1926-tól 1954-ig – országos folyóiratként a „Szegedi Vasutas Iskola” füzeteit. A munkatársak szabadidejükben kulturális és sportprogramokat szerveztek. Létrehozták munkáskórusaikat, sportegyesületeiket, fúvószenekaraikat, képzőművész köreiket.
A 125 év alatt hivatalban volt az üzletvezetőségnek (igazgatóságnak) 32 vezetője, akik nemcsak a munkaadó cég vezetőjeként, de jóléti és szociális területen is igyekeztek jó gazdái lenni a rájuk bízott javaknak és humánerőforrásnak. A három és fél megyét behálózó vasutak 142 állomásán, összesen 205 szolgálati helyen, 1967-ben volt alkalmazásban a legtöbb vasutas: 14 700 fő. A technikai, technológiai és szervezeti változások következtében ez mára a harmadára csökkent.
A területünkön működő önkormányzati, megyei vezetők, testületek, a lakosság és a fuvaroztatók pozitívan értékelik a vasutasság szolgáltatói tevékenységét, a speciális munkabeosztás és nehéz munkakörülmények mellett tanúsított helytállását. Mi, kései utódok, hálával gondolunk nagy elődeinkre, küzdelmeikre, azokra, akik életük nagy részét vagy egészét a vasút ügyének szentelték. A mai feladatok cseppet sem könnyebbek, csak mást és másképp kell megtenni, naponta le kell győzni az akadályokat, hogy ezt a mi vasutunkat egy fejlődő és élhető vasútként adhassuk át a következő generációnak.

Irodalomjegyzék
Százéves a MÁV Szegedi Igazgatósága. Főszerkesztő: Szabó Gyula. 1988.
[1] Dr. Horváth Ferenc: A Cegléd–Szeged vasútvonal története. Sínek Világa, 2006/2.
[2] Mohácsi György, Vörös Tibor: Szeged MÁV állomás felvételi épületének rehabilitációja. Sínek Világa, 2006/2.
[3] Dr. Horvát Ferenc: A Cegléd–Szeged vasútvonal átépítésének alépítményi kérdései. Sínek Világa, 2006/2.
[4] Szijjártó István: A Cegléd–Szeged vasútvonal Kecskemét-Városföld vonalszakasz építése. Sínek Világa, 2006/2.
[5] Ring László: A Cegléd–Szeged vasútvonal átépítésének tervezési munkái. Sínek Világa, 2006/2.
[6] Frányó Ferenc: A Cegléd–Szeged vasútvonal Kecskemét-Városföld–Kiskunfélegyháza átépítése. Sínek Világa, 2006/2.
[7] Vasúti hidak a szegedi igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2013 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©