A cikk szerzője:

Szigeti Dániel fejlesztési vezető
Műszer Automatika Kft.

Nagy Zsolt fejlesztési csoportvezető
Műszer Automatika Kft.

Biztonságos váltóállítás

A Műszer Automatika Kft. több mint 30 éves története során számos szállal kötődött a vasúti közlekedéshez. Az elektronikus termékek (ütemadók, időzítők, biztosítóberendezések), az áramellátási eszközök (sorompók akkumulátortöltők, DC/DC átalakítók), a vonalérzékelési és jelfeladási termékek (75 Hz-es és 13 kHz-es sínáramkörökhöz, valamint az EVM-120 rendszer) és a hidraulikus sorompóhajtóművek mellett váltókhoz kapcsolódó berendezések is szerepelnek a cégcsoport vasúti üzletágának palettáján. Az alábbiakban ez utóbbi termékkörrel kapcsolatos tapasztalatainkat ismertetjük.

HVH–02 az első, nagy sugarú kitérőhöz illesztett váltóhajtómű

Magyarországon ezek a hajtóművek először Abaligeten, 1999-ben épültek be az 1-es és 3-as számú, B54-800-as váltón, s velük lehetővé vált a nagy sugarú kitérők közlőmű nélküli állítása (1. ábra). A hajtómű külső hidraulikus tápegységgel szerelt, a tősíneken kívül összecsövezett. A váltó mozgatására két hidraulikus állítóművet építettünk be. A kezdeti tapasztalatlanság miatt két normál, 220 mm-es hajtóműlöketre kialakított zárnyelves zárszerkezettel került kialakításra, mely mind a mai napig magán viseli ennek nyomait, ugyanis a csúcssínnyitások jóval a manapság megszokott értéken felül vannak az első állítási pontnál lévő 190 mm-es, a hátsó állítási pontnál lévő 100 mm-es értékekkel. Mind az első, mind a hátsó állítási pontban az állítóműveket végállás-ellenőrzővel szereltük fel. Ennek ellenére a váltó akadályérzékenysége – hasonlóan a többi nagy sugarú váltóéhoz – nem minden esetben és pontban vett fel optimális értékeket. A váltó akadályérzé-kenységét a 2. ábra mutatja. A forgalom folyamatos és biztonságos lebonyolítása, az esetleges üzem közbeni hibák megbízható kiszűrése érdekében ezt a fajta érzéketlenséget fővonalban lévő váltó esetén közbenső végállás-érzékelővel lehet javítani (ezekre a szerkezetekre még visszatérünk.)

1. ábra.  Abaliget 1. és 3. sz. kitérők2. ábra. Abaliget 1. sz. váltó akadályérzékenysége (Forrás: MÁV TEB Technológiai Központ)
Ami az üzemi tapasztalatokat illeti, a hajtóművek viselkedése megfelelő, jelentősebb javítást nem igényeltek. A hajtóműveken 12 évi használat után kellett nagyobb javítást elvégezni, ekkor az egyik munkahenger tömítéseinek kopása miatt a hidraulikus munkahengereket ki kellett kicserélni.
A váltók ez alatt az időszak alatt – jelezve a váltón átmenő forgalom nagyságát is – 2010 környékén félváltócserén estek át.
A váltóvizsgák idején a Műszer Automatika Kft. által gyártott, itthon rendszeresített VEM–02 típusú erőmérővel mérhető a váltó állításához szükséges erő. Rendszeres erőmérések során ezzel a hordozható váltóerőmérővel vizsgálható a váltó és a hajtómű állapota. Segítségével felderíthetők az elhasználódás jelei, illetve nyomon követhetők a váltó paramétereinek változásai (3. ábra). Az ezzel és más, hagyományosnak nevezhető közlőműves vagy két váltóhajtóművel szerelt váltók esetében a jelenleg rendszeresített VEM–02 váltóerőmérő az egy váltóerőmérő csap miatt nem képes az első és a hátsó állítási pontok állítási erőigényét egyszerre mérni. Emellett a teljes váltó felvágási ellenállása csak implicit módszerekkel határozható meg, ezért már a VEM–02 kifejlesztésekor is felmerült a többcsatornás kivitel szükségessége. A továbbfejlesztés lehetőségét az olasz vasutakkal való kapcsolat alapozta meg, amely során például sorompóhajtóművet fejlesztett a Műszer Automatika Kft., valamint vasúti vontatómotorok felújításával is erősítettük az együttműködést.

3. ábra. VEM–02 típusú erőmérő

                                                                                                                                                                         
Az olaszországi piacra fejlesztettük ki és gyártottuk a VEM–02 típusú váltóerőmérőnek azt a változatát, melynek két erőmérő feje van. Ez a megoldás az ilyen esetekre pontos mérési és diagnosztizálási lehetőséget nyújt.


HVH–01/D váltóhajtómű

A 2000-es évek elején, az abaligeti váltók telepítését követően fejlesztettük ki a HVH–01/D váltóhajtóművet. Ez a hidraulikus működtetésű hajtómű alkalmas egyszerű, zárnyelves váltók állítására és végállás ellenőrzésére mind vályúaljjal, mind pedig vályúalj nélküli beépítéssel. A HVH–01/D váltóhajtómű sajátossága, hogy a vágánytengelyben helyezkedik el, csökkentve ezzel a külső hajtóművek okozta pályára ható aszimmetrikus terheléseket. A váltóhajtóművek viszonylag alacsony számban is, de a 2000-es évek elejétől üzemelnek a vasút hálózatán. Sajátosságuk, hogy a hajtómű végállás-ellenőrző része közvetlenül a csúcssínekhez kapcsolódik, valóban azok mozgását és állását ellenőrzi. Így pályás oldalról nézve talán előny is és kicsit hátrány is lehet, hiszen közvetlenül visszajelzi, ad absurdum végállás elmaradásával a pályageometria, illetve a pályaviszonyok megváltozását.
Az üzemeltetés során 2009-ben figyelt fel a Műszer Automatika Kft. vasúti szerviz csapata arra a jelenségre, hogy több váltóhajtómű erőátviteli rendszere sérült, pedig korábban hosszú ideig megfelelően működtek. A sérült részt a 4. ábra mutatja.

4. ábra. A váltóhajtómű sérült erőátviteli rendszere
A sérülés az erőátviteli elemek közötti menetes kapcsolatoknál jelentkezett. Az elvégzett vizsgálatok és elemzések azt mutatták, hogy a menetek sérülése az interfész (két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttműködését biztosító előírások összessége) változások miatt következett be. Ezek a hajtómű fejlesztése, engedélyezése, próbaüzeme alatt, valamint a telepítési időszakban még nem voltak előre láthatók.
A telepítési időszakban a csúcssínek a sínszékeken vízszintesen csúszva mozogtak. A csúcssín mozgása a sínszékek folyamatos karbantartását, kenését teszi szükségessé annak érdekében, hogy a váltóállítási erő a lehető legkisebb legyen. Megjelentek, majd elterjedtek a görgős sínszékek, melyek a csúcssínt az állítás során felemelik, ezáltal annak függőleges komponensű mozgását is bevezetik az állítási folyamatba. Nem vitás, hogy a megfelelően beállított görgők használata előnyös, hiszen csökkentik a kenési igényt, a környezet károsodását és az állítóerőt, azonban a csúcssín függőleges irányú mozgása olyan mértékben változtatta meg a HVH–01/D váltóhajtómű specifikált interfészeinek működését, amit az erőátviteli elemek nem tudtak követni, emiatt sérültek. Annak érdekében, hogy helyreállítsuk a hajtómű megfelelő működését, átterveztük és engedélyeztettük a módosított erőátviteli rendszert. Ezzel a példával arra kívántunk rávilágítani, hogy fontos a különböző szakterületek együttműködése, hiszen elképzelhető, hogy ami az egyik oldalon hasznos, annak bevezetéséhez az interfész másik oldalán változtatásra van szükség.


HVH–01/K típusú váltóállítómű

A korábban ismertetett váltóhajtóművek a Spherelock zárszerkezet magyarországi megjelenésével kiszorultak a vályúalj közepéről, hiszen ezt a helyet a zárszerkezet foglalta el. A Spherolock zárszerkezetekkel egy időben megjelent a Hydrolink hidraulikus erőátviteli rendszer, mely nagy sugarú váltók esetén lehetővé tette több állítási pontnál Spherolock zárszerkezet beépítését a váltóba. Ez viszont azzal járt, hogy az állítási erőszükséglet megnövekedett és a 103457/1990. számú váltóhajtómű feltétfüzetben definiált lassú hajtómű ismét értelmet nyert. Persze kis módosítással, hiszen az 5 kN-os állítóerő-érték megnövekedett 6,5 kN-ra. Emellett a hajtóműre előírt kábelellenállások nem változtak.
A Műszer Automatika Kft. ezért az első lépésben lassú hajtóműként kifejlesztette, majd a normál hajtóművekre is kiterjesztette a külpontos, tehát a hagyományos váltóhajtóművek telepítési helyére szerelhető váltóhajtóművet. A kifejlesztett hajtóműcsalád a HVH-01-K nevet kapta.
A normálhajtómű próbaüzemére Szolnok állomáson került sor, ahol a hajtómű a próbaüzemet követően 2009-től a mai napig meghibásodás nélkül működik. A működési ciklusszám meghaladta a 330 000 állítást.
A lassú hajtóművet mint nagy sugarú hajtóművet Bükkösd nyíltvonali kiágazáson telepítettük B60-800-as típusú váltóra, melyen három állítási ponton Spherolock-Hydrolink rendszer üzemel (5. ábra). A váltó ívben lévő túlemelt értéke megközelítette a megengedett legnagyobb értéket. Ennek megfelelően az állítási erőigény aszimmetrikus, a két irány állítási értéke egyik irányban 5,9 kN, a másik irányban 6,8 kN. A kézi állítás erőigénye az egyik irányban 7,4 kN, a másik irányban 7,8 kN. A váltóra felkerült két darab közbenső végállás-érzékelő egység, melyek ismertetésére még visszatérünk. A bükkösdi hajtómű a fent említett összetett geometriai és állítási körülmények között 2008 novembere óta meghibásodás nélkül működik.

5. ábra. Bükkösd nyíltvonali A-1 kitérője
A HVH–01/K váltóhajtómű háromfázisú termékcsalád megkapta a bevezetési engedélyt mind a D55-ös, mind D70-es biztosítóberendezéssel, mind a normál, mind a lassú fordulatszámú hajtóműre, 160 km/h pályasebességig. A hajtóművek a fent leírt módon, 4-5 éve folyamatos üzemben, meghibásodás nélkül működnek. (Tekintettel arra, hogy ma már nem a MÁV, hanem a pályaépítő cégek feladata a váltóhajtóművek beszerzése, szeretnénk ezeknek a cégeknek – adott esetben személyes találkozó keretében – váltóhajtóműveinket bemutatni.) Szervizhálózatunk garantálja, hogy a hajtóművek üzemeltetése során a felmerülő kérdésekre a lehető leggyorsabban, akár helyszíni kiszállással is válaszolunk, illetve, ha szükséges, az üzemeltetővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A szervizszolgálat akár néhány órával az igény beérkezése után a helyszínre érkezik, és mindent megtesz a forgalmi zavar helyreállítása érdekében.
A pályahálózathoz kevésbé szorosan kötődik, de egy érdekességet meg kell jegyezni a HVH–01/K berendezéssel kapcsolatban. Jóllehet ritkán fordul elő, hogy egy állomáson a központi állításba vont kitérőket kézzel kell állítani, azonban, ha mégis erre lenne szükség, nem mindegy, hogy az állítást végző munkatársak milyen módon és milyen körülmények között látják el a feladatot.
A Műszer Automatika Kft. váltóhajtóműve kihasználja a hidraulikus felépítésből fakadó előnyöket, és a szükségüzemben használatos kézi állítást egy különleges technológiával teszi lehetővé, amely során az állítást végző fizikai adottságai vagy erőnléte jóval kisebb mértékben játszik szerepet, mint a hagyományos rendszereknél. A kézi állítást a körülményekhez képest kényelmesebben, az emberi erőt hatékonyabban felhasználva, valamint a váltó mozgatási erőszükségletétől függetlenül lehet a hajtóművel elvégezni. A kézi állítási lehetőség biztosításánál fontos szempont, hogy illetéktelen ne végezhessen váltóállítást, mely a burkolat és a burkolatba épített záraknak köszönhetően megoldott.


Közbenső végállás-érzékelő egység
A közbenső végállás-ellenőrző (KVE) készülék nagy sugarú kitérőkön a simuló és elálló csúcssínek megfelelő helyzetének ellenőrzését végzi az állítóműtől meghatározott távolságban. A készülék a magyarországi közforgalmú vasutaknál általánosan alkalmazott négyvezetékes váltóáramkörbe iktatható be. A váltóállítóműhöz hasonlóan, a váltóállító és -ellenőrző áramkörei útján a forgalombiztonság szempontjából veszélyes rendellenességek közül jelzi azt, ha a váltó csúcssínei az állítást követően nem érik el a kívánt helyzetet, vagy a korábban elért végállásból a csúcssínek a váltóállítás szándéka nélkül elmozdulnak. A készülék a két csúcssín helyzetét mechanikailag elkülönítve, de villamos szempontból közösen vizsgálja.
A közbenső ellenőrzés próbaüzem helyszíne 2011 áprilisában Rákos állomás 3-as kitérője volt, ahol egy B54-2200-es kampózáras váltó üzemel. A telepítési környezet kifejezetten elhasznált volt, a hét aljközben 16 mm-es csúcssínnyitási aszimmetriával, erősen elhasznált fa keresztaljakkal, hiányos hátsó zárszerkezetet mozgató irányfordító szerelvénnyel (6. ábra).

6. ábra. Rákos állomás 3-as kitérőjének elhasznált keresztalja

Ez a környezet (7. ábra) jól mutatja a KVE telepítési és üzemeltetési lehetőségeit, illetve azt, hogy még egy erősen használt kitérő esetén is megfelelően be lehet építeni a pályahálózat üzembiztonsága érdekében a rendelkezésre állás csökkentése nélkül.

7. ábra. Rákos állomás 3. sz. kitérője

A feltelepített KVE egységünket (8. ábra) önálló tartószerkezetre szereltük, és ez nem igényel se többletfúrást, se jelentős átalakítást. A tartó szigetelten a tősínekhez csatlakozik, így csupán az ellenőrző rudazat furatait és lemunkálását kell elkészíteni a csúcssínekben. A korábbi akadályérzékenység drasztikusan megváltozott.

8. ábra. Közbenső végállásérzékelő egység önálló tartószerkezete

                                                                                                                                                                              

A KVE telepítését megelőzően – mely nemcsak ennek a váltónak volt sajátossága, hanem az összes közlőművesnek – a zárszerkezettől számított harmadik aljközben már 13 mm-es akadályt sem érzékelt a hajtómű, a negyedik, ötödik aljközben már a 17 mm-nél nagyobbat sem (9. ábra). Ezek az értékek azt eredményezik, hogy nemcsak állítási akadályról nem értesül a váltókezelő személyzet, hanem adott esetben tolatási mozgásnál részleges felvágásról sincs információ. Ma Magyarországon 45 db mechanikus közlőműves váltó működik, ezeknél hasonló problémával találkozhatunk.

9. ábra. Rákos állomás 3. sz. váltó akadályérzékenysége (Forrás: MÁV TEB Technológiai Központ)

Összefoglalás

Írásunk a Műszer Automatika Kft.-ben az elmúlt közel 15 évben a váltók állításával kapcsolatban végzett fejlesztőmunka eredményeit foglalja össze. Célunk az volt, hogy a pályavasút beruházóival, kivitelezőivel és természetesen az üzemeltetőkkel is megismertessük berendezéseinket, amelyek a vasút előírásainak és eszközeinek megfelelnek, így beépítésükkel megfelelő rendszer hozható létre. A HVH váltóhajtómű-család és annak legújabb, külpontos tagja megbízhatóan és könnyen karbantarthatóan képes biztosítani a kitérők váltószerkezeteinek állítását. A KVE ellenőrző egységgel a nagy sugarú kitérők közül az elhasználtabb állapotúak akadályérzékenysége is megnövelhető a rendelkezésre állás csökkenése nélkül. A VEM–02 váltó erőmérő olasz megrendelésre készített többcsatornás változata pedig a modern, összetettebb kitérők esetében is biztosítja a váltóerők pontos, dokumentált mérését.

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2013 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©