A cikk szerzője:

Németh Attila okleveles infrastruktúra-építőmérnök
Széchenyi István Egyetem

A Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer fejlesztése

A Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer olyan vágányszakaszokon alkalmazható, ahol az elcsurgó, illetve elszóródó anyagok rakodását, kiszerelését, átfejtését végzik, vagy vasútüzemi céllal ilyen anyagokat használnak (vasúti kocsik tisztítása, zárt rendszerű WC-tartály ürítése); a vasúti ágyazat, a környező talaj és talajvíz védelmére, a folyékony anyagok összegyűjtésére összefüggő védőtálca kialakítása szükséges [1]. E cikk a 2013. PIAC_13-1-2013-0078 azonosító számú „Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében” című pályázat kutatási munkái témájában készült.

2014 elején megkeresés érkezett az azóta elhunyt Csek Károly, a Green Track környezetvédelmi tálcarendszer akkori szabadalmi tulajdonosa és konzorciumi partnerei – a Shopassistant Kft., a Hajna Hungary Kft., valamint a Gate Nonprofit Kft. – részéről, a Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer vasúti alkalmazásának szélesebb körű lehetőségeinek megvizsgá­lásával és fejlesztésével kapcsolatban. A ku­tatási munkákban részt vevő Széchenyi Ist­­ván Egyetemet az Universitas-Győr Non­pro­fit Kft. képviselte.

A Green Track környezetvédelmi gyűjtőtálcarendszer

A Green Track környezetvédelmi gyűj­tő­tál­ca­rendszerrel a vasúti vágány zónában összefüggő és vegyszerálló burkolatot lehet kialakítani az elcsurgó anyagok összegyűjtésére és elvezetésére, amelyet az 1. ábra szemléltet. Ilyenek lehetnek az üzemanyag lefejtő-feladó vágányok, a mozdonyok üzemanyagtöltő helyei, a vasúti személy- és teherkocsik belső/külső tisztítási helyei, a por-, sav-, lúg- és egyéb vegyi szennyezőanyagok lefejtő és feladó helyei, a vasúti peronok sínszálai között kialakuló szennyezések felszedésének megkönnyítése, a tönkrement vagy átépítésre váró vasbeton tálcás felépítmények [2].

1. ábra. Green Track rendszer a beépítés után, Nagyigmánd – bioetanolgyár [6]

A műanyag tálca olyan kialakítású, hogy bármelyik felépítményi leerősítéshez (pl. síncsavaros, osztott stb.) és felépítményi rendszerhez alkalmas, geometriai kötöttségek nélkül beépíthető egyenes és íves pályaszakaszokon. A Green Track gyűjtőtálca létesítésével megoldódik a környezet terhelésének és szennyezésének csökkentése, károsodásának megelőzése úgy, hogy a vasúti felépítményi szerkezeti elemek védelmet kapnak, az ágyazat, a környező talaj és talajvíz nem szennyeződik. A tálca alkalmas a kiszolgálószemélyzet közlekedésére, mivel felülete csúszásmentes és lépésálló. A rétegrendi felépítéséhez tartozik a teherhordó alátámasztó borda. A teherhordó borda egyik feladata, hogy a gyűjtőtálca károsodások nélkül elviselje a rá ható terheléseket. Másik feladata, hogy biztosítsa a terhelések átadását a megadott és előre méretezett alátámasztásoknál, amelyek a bordákon keresztül az aljakra jutnak. A tálca fontos tulajdonsága, hogy nem igényel folytonos alátámasztást. A környezetvédelmi tálcarendszer eleme az elcsurgó anyagok elvezetését biztosító csőrendszer. A szennyező anyagok a ferde síkú tálca felületén, gravitációs úton kerülnek a csőcsonkhoz, majd távoznak a csatlakozó csővezetéken keresztül az utókezelő tartályba. A csőrendszer anyagát tekintve lehet az előre gyártott gumigyűrűs csatalakozású vagy a fokozottan vegyszerálló hegesztéssel csatlakoztatott csőszál. A megfelelő geometriai vezetést a csőidomok biztosítják [2], [4], [6].
A Green Track környezetvédelmi tálcarendszer alkalmazásának előnye, hogy nem igényli a meglévő vágány átépítését, a kis súlya miatt gyors helyszíni építési munkálatokat tesz lehetővé. Bármelyik felépítményi rendszerhez illeszkedik, a fel­építményi elemek megbontása nélkül, külön rögzítőelemek felhasználása nélkül építhető. A fizikai-kémiai igénybevételeknek ellenáll, és UV álló. Sínvállhoz illeszkedve az elcsurgó szennyező anyagok nem érintkeznek a felépítményi szerkezeti elemekkel, fenntartási és karbantartási igénye minimális. Kivitelezési költsége a vasbeton tálcás felépítményhez képest 30–50%-kal kevesebb [2].

Irodalomkutatás és fejlesztések

A Green Track környezetvédelmi gyűj­tő­­­tál­carendszer vasúti alkalmazásának szé­lesebb körű használhatósága szempontjából irodalomkutatást végeztünk a Széchenyi István Egyetemen. A kutatási tevékenységeink a Shopassistant Kft., a Hajna Hungary Kft., valamint a Gate Nonprofit Kft. munkatársaival történő folyamatos konzultációval valósult meg. Az általunk elkészített és az előzőekben említett társaságok munkatársai által elké­szí­tett jelentések a következő kutatási területekre, témakörökre terjedtek ki:

  • Az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Irak, Kazahsztán, Japán, Oroszország, Törökország, Szaúd-Arábia, India és Kína vasúti személy- és teherszállítása szóba jöhet a Green Track környezetvédelmi tálca alkalmazhatósága szempontjából.
  • A Green Track vasúti gyűj­tő­tálca­rend­szernek a környezetvédelmi szerepe, az ipari szennyvizek tisztítása és gyűjtése, a vasúti üzem környezetre gyakorolt hatása, valamint a környezetvédelmi fejlesztések területén.
  • A Green Track rendszer erőtani-szilárdságtani vizsgálatai VEM (FEM) modellezéssel, a gyűjtőtálcarendszer anyagának és csúszósúrlódási együtthatójának követelményei.
  • A vasúti gyűjtőtálcarendszer villamos szempontú követelményei és a Green Track üvegszál-erősítésű polimer kompozit korlátok és táblatartó oszlopok vasúton történő alkalmazhatósága.

Szerkezeti fejlesztések történtek a gyűjtőtálcaelemek vágányrendszerbe való illesztését és telepítését illetően. Az eddig alkalmazott teherhordó/alátámasztó bordák a tálca hossztengelyére merőleges kialakításúak voltak, a kiosztásnak pedig alkalmazkodnia kellett a keresztaljak kiosztási sűrűségéhez. A mostani fejlesztés ezt a kötöttséget igyekszik kiküszöbölni, amely során az alátámasztó bordák kialakítása a tálca hossztengelyével párhuzamos lesz, így a feltámaszkodás független a keresztaljak kiosztásától. Ezt a szerkezeti változást a 2. ábrán látható makett szemlélteti. Változás történt a ferde síkú tálcán létrehozott, az elcsurgó anyagok fogadására létesített „vápa” szempontjából.

2. ábra. Az új Green Track rendszert szemléltető makett

A csőcsonkhoz kapcsolódó felületet úgy alakították ki, hogy az a telepítési pontatlanságokból adódóan az éppen megfelelő területen legyen „megfúrható”, ezzel is elősegítve a tálcarendszer pontos szerelhetőségét és beépíthetőségét.

Összefoglalás

A „Green Track környezetvédelmi gyűjtő­tál­ca­rendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében” végzett kutatási tevékenységek és fejlesztések elősegítik a tálcarendszer előregyárthatóságát, hozzájárulnak a környezetvédelmi gyűjtőtálca különböző vágányrendszerbe való illesztéséhez, elősegítik a telepítése és alkalmazhatósága során megkövetelt geometriai méretpontosság betarthatóságát.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk Csek Károlynak, aki lehetővé tette, hogy a 2013. PIAC_13-1-2013-0078 azonosító számú „Gre­en Track környezetvédelmi gyűjtő­tálcarendszer piacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében” című pályázat kutatási munkáiban részt vehetünk.
Köszönjük a Shopassistant Kft., a Hajna Hungary Kft., valamint a Gate Nonprofit Kft. munkatársainak, hogy a folyamatos konzultációkkal és személyes megbeszélésekkel hozzásegítettek minket a kutatási tanulmányok elkészítéséhez, és hogy részt vehetünk a jövőbeni fejlesztési tevékenységekben.

A cikk folytatódik, lapozás:1

Irodalomjegyzék

  • [1] Green Track Guide (2015): About Green Track environment protective collecting-tray system. Prospektus, Shop Assistant Inc.
  • [2] Csek Károly (2003): Green Track műanyag környezetvédelmi gyűjtőtálca rendszer beépítési technológiai leírása. Zöld Vágány Mérnöki Iroda, Budapest, 35. o.
  • [3] MÁV-THERMIT Hegesztő Kft.: Vasúti pálya szennyeződés elleni védelme Green Track rendszerrel (http://www.mav-thermit.hu), letöltés: 2015. 07. 20.
  • [4] Lőkös László PhD (2011): Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések a MÁV-THER­MIT Kft.-nél. Sínek Világa, 2011/6, 10–15. o.
  • [5] http://www.zoldvagany.hu. Letöltés: 2015. 07. 22.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©