A cikk szerzője:

Kósa Tamás kiemelt főtervező
Kontúr Csoport Kft.

A székesfehérvári gyalogos-felüljáró (1. rész) – A tervezés

Egy gyalogosműtárgy megtervezése általában nem jár jelentősebb szakmai kihívással a hídtervező számára. Mi is erre gondoltunk, amikor elvállaltuk a Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózatát keresztező gyalogosműtárgy megtervezését. Sajnos, csak a tervezés folyamata során körvonalazódtak azok a gyakran ellentétes elvárások, amelyek egy olyan termék megtervezését követelték meg, ami minden érintett minden igényét egyszerre képes kielégíteni. A tervezés és a kivitelezés során végig igyekeztünk elkerülni azt, hogy a megvalósult végeredmény ne egy, a fotelágyhoz hasonló termék legyen, ami bár kielégíti az elvárt többféle funkció elvárásait, de azok maradéktalan teljesítésére alkalmatlan, mivel minden formájában kényelmetlen.

2016 végén adták át az átépített székesfehérvári vasúti csomópontot. Az átépítésnek köszönhetően korszerűsödött az elavult vasúti pálya, a kapcsolódó létesítmények, átépültek a meglévő műtárgyak, illetve első ütemben megépült a vasútállomás két oldalát összekötő gyalogos-felüljáró, majd ezt követően második ütemben, 2022-ben fejezték be. A felüljáró tervezésével az építtető és a kivitelező konzorcium az UVATERV Zrt. Híd- és Szerkezettervező Irodáját bízta meg.
Eddigi munkáink során nem igazán emlékszem még egy ilyen hídtervezési feladatra, amelynek geometriai és szerkezeti kialakítását ilyen mértékben befolyásolták – illetve megnehezítették – volna az örökségvédelmi, az építészeti, a megrendelői és a különféle üzemeltetői szempontok egyszerre. A felüljárót a szerkezet jelentős, teljes hossza (~342 m), illetve a többütemű megépíthetősége is különlegessé teszi. A tervezés folyamatában a szerkezeti, statikai szempontok sokszor háttérbe szorultak az építészeti igényekkel szemben, ezért a folyamat a két szaktervező szoros együttműködését, a szerkezet folyamatos újragondolását igényelte.
A szerkezet kialakítását nagyban befolyásolták a helyszíni adottságok (keresztezett vágányok és érintett közművek nagy száma), a felüljáró két vagy több ütemben történő megépíthetőségének igénye, a műemléki környezet és a pályaudvar kiemelt jelentőségéből adódó magasabb szintű építészeti igények, továbbá az üzemeltetés költségeinek minimalizálására vonatkozó szigorú elvárások.
A műemléki környezet megkövetelte, hogy a megépült gyalogos-felüljáró legyen képes alkalmazkodni a védett felvételi épülethez, ne nehezedjen rá, formai harmóniát teremtsen a védett épület meglévő peronteteje, a tervezett perontetők és a híd szerkezeti elemeinek hármassága között, nagyvonalúságával, egyszerűségével, légies vonalvezetésével, mindemellett egyediségével teremtse meg az építészeti egyensúlyt régi és új között, ugyanakkor a városkép jelentős elemeként fogadja a városba érkezőket (1. ábra).

1. ábra. A híd végleges állapotának látványterve (Hajnal Építész Iroda)
A külön szintű átjutás biztosítása az utas- és teherforgalmi, illetve a gépészeti vágányok felett, továbbá az utasforgalmi vágányok feletti szakasz megépítése az állomásátépítés során több szempontból is indokolt volt. A vasútvonal kettévágja Székesfehérvár sűrűbben lakott és fejlesztés alatt álló részeit, a két oldal közötti átjárás csak néhány helyen lehetséges. A gépészeti telep gyalogos megközelítését biztosító felüljárót pedig az állomás átépítése során el kellett bontani, így ennek kiváltását szintén lehetővé kellett tenni.
Az önkormányzat városfejlesztési tervének része a felvételi épülettel átellenes, déli oldalon fekvő, ipari jellegű terület fejlesztése. Tervei között szerepel a vasútállomás és környékének intermodális csomóponttá történő fejlesztése, amely megvalósulása esetén egy P+R parkoló megépítéséhez a déli oldalon biztosítanának helyet, így ebből az irányból a vasútállomást a gyalogos-felüljárón keresztül lehetne megközelíteni (2. ábra). A híd megvalósulása esetén a vasútállomásról rövidebb útvonalon lenne megközelíthető az időközben újjáépült Sóstói úti stadion is.

2. ábra. A vasútállomás vágányhálózata az építkezés megkezdésekor
A tenderterv készítésénél a helyszín jelentette az egyetlen biztos pontot. Az, hogy milyen formában és hány ütemben fog megépülni a műtárgy, ekkor még nem tisztázódott. Ami még biztosnak látszott a tervezés kezdetén, hogy az építtetőnek szándéka, az önkormányzatnak pedig érdeke a híd megvalósítása, a vágányhálózat üzemeltetőjenek viszont semmiféle érdeke nem fűződik hozzá, ami tovább nehezítette egy minden érintett részére elfogadható koncepció kigondolását.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©