A cikk szerzője:

Ágh Csaba osztályvezető
MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

Az FMK–007 mérőkocsi új járműdinamikai mérőrendszere

A vasúti vágányok állapotának megítélése nem csak pusztán a geometriai jellemzők alapján lehetséges. A pálya-jármű rendszer komplex szemléletéből adódóan célszerű megvizsgálni a vágánygeometriai hibákon áthaladó jármű szabálytalan mozgásait is az azokból eredő kisiklási veszély, továbbá az ott létrejövő többleterők pályát terhelő (és utaskényelmet befolyásoló) hatásainak számszerűsítése érdekében. Ezért a vágánygeometriai és járműdinamikai jellemzők együttes megítélése kívánatos. A MÁV Köz­ponti Felépítményvizsgáló Kft. 2018-ban továbbfejlesztette az FMK–007 jelű mérőkocsiján működő járműdinamikai mérőrendszerét. Az alábbiakban az új mérési elrendezést, valamint a szolgáltatott járműdinamikai megítélési jellemzők jelentéstartalmát mutatom be a pályafenntartás szemszögéből.

A vasúti pálya diagnosztikájának egyik legfontosabb feladata a vágány közlekedésbiztonságot veszélyeztető helyi tor­zulásainak felderítése. A hagyományos vá­gány­geometriai mérési grafikonok a sín­szálak térbeli, valamint egymáshoz viszonyított pozícióját képezik le. Az alapvető vágánymérési jellemzők a következők: a hosszfekszint (más néven süppedés), az irány, a nyomtávolság és a keresztfekszint (más néven túlemelés). A keresztfekszintből származtatott fontos megítélési jellemző a síktorzulás.

A fent említett jellemzőknek – különösen az irány és hosszfekszint tekintetében – több definíciója is létezik a gyakorlatban, azonban a kívánt szabályrendszer kiválasztásával a vágánygeometriai jellemzők felvétele (mérése) egyértelmű feladat. A hagyományos, illetve a szabványos kiértékelési módszerekkel (a vágánygeometriai jellemzők lokális szélsőértékeinek vizsgálatán alapuló eljárásokkal) az úgynevezett lokális hibák könnyen minősíthetők. Ám az ilyen minősítő rendszer leegyszerűsített információt ad a torzulásokról: egy-egy szabálytalan alakú görbeszakaszt (lokális hibát) egyetlen számmal ír le.
Itt vissza kell utalnom a cikk első mondatára: a cél a közlekedésbiztonságot veszélyeztető hibák felkutatása – a „közlekedést” pedig a pályán haladó jármű valósítja meg. A balesetveszély ezért a pálya-jármű rendszer egészében értelmezhető, és a járművek kisiklását vagy pályán maradását végső soron a pálya és jármű között fellépő erőkapcsolatok milyensége befolyásolja. Ez az erőkapcsolat azonban a hagyományos vágánygeometriai jellemzők alapján csak közelítőleg becsülhető. A 2010. január 29-én Mitterndorf-Moosbrunn és Wampersdorf állomások között bekövetkezett siklásos balesetben például – az esetet vizsgáló bizottság zárójelentése alapján [1] – egyik vágánygeometriai jellemző sem lépte túl az akkor hatályos előírások szerinti beavatkozási határértéket, ám a kisebb hibák egymásutánisága mégis sikláshoz vezetett. Egy pálya-jármű erőkapcsolatra fókuszáló járműdinamikai mérőrendszer feltehetően jelezte volna a kisiklás kockázatát a balesetet megelőzően.
A vasúti pálya geometriai állapotának minősítésére tehát a járművek haladása közben fellépő pálya-jármű erők, illetve a jármű szabálytalan mozgásainak értékelése kifejezetten alkalmas. A szakirodalom az ilyen módszereket, számításokat a többi között „járműválasz elemzése”-ként (vehicle response analysis, VRA) vagy a vá­­gány­geometria „teljesítőképességén” ala­­pu­ló (performance-based track geo­met­ry, PBTG) megközelítésként em­líti [2]. (Ezeket azonban nem szabad összekeverni az inerciális elvű vágánygeometriai mérőrendszerekkel, melyek a mért gyorsulások kétszeres integrálásával végső soron milliméterben vett vágánygeometriai jellemzőket határoznak meg.) A vágánygeometria minősítéséről szóló MSZ EN 13848 szabványcsalád közelmúltban megjelent 6. kötetének 5.5.2. pontja [3] tárgyalja a kocsiszekrény és a forgóvázak gyorsulásai mérésének, valamint a kerék-sín erők meghatározásának körülményeit, felhasználási lehetőségeit. Ezt az eljárást alkalmazza a MÁV KFV Kft. FMK–007 jelű mérőkocsijának (1. ábra) járműdinamikai mérőrendszere.

1. ábra. A MÁV KFV Kft. FMK–007 jelű mérőkocsija

Az FMK–007 mérőkocsi két független mérőrendszere

A bevezetőben felvázoltam a pályaállapot-megítélés két különböző megközelítését, a geometriai és dinamikai szemléletűt. Ennek megfelelően a 2001-ben üzembe helyezett FMK–007 jelű mérőkocsin jelenleg két, egymástól független mérőrendszer működik:

 • vágánygeometriai mérőrendszer,
 • járműdinamikai mérőrendszer.
A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Unfalluntersuchungsstelle des Bun­des Fachbereich Schiene: Unter­such­ung­s­bericht – Entgleisung des Zuges 55201 am 29. Jänner 2010. Balesetvizsgálati jelentés, Bécs (2011).
 • [2] A. Haigermoser, B. Luber, J. Rauh, G. Gräfe: Road and track irregularities: measurement, assessment and simu­lation. Vehicle System Dynamics 53 (7) (2015) pp. 878–957.
 • [3] MSZ EN 13848-6:2014. Vasúti alkalmazások. Vágány. A vágánygeometria minősége. 6. rész: A vágánygeometria-minőség jellemzése. Magyar és európai szabvány.
 • [4] K. Barrow: Network Rail measure­ment trains take asset monitoring to the next level. International Railway Journal 59 (5) (2019) pp. 32–34.
 • [5] Ágh Cs.: Comparative Analysis of Axlebox Accelerations in Correlation with Track Geometry Irregularities. Acta Technica Jaurinensis 12 (2) (2019), pp. 161–177.
 • [6] Császár L., Pálfi Cs.: Determination of the Wheel/rail Contact Forces by Different Measurement Methods. Proceedings of the 9th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest (2013).
 • [7] Nemzetközi Vasútegylet (UIC) Kísérleti és Kutatóintézete (ORE): Lauftechnik – Versuchs- und Auswertetechnik, Beurteilungskriterien. Kutatási jelentés
 • (B 10. kérdés, 12. jelentés), Utrecht (1969).
 • [8] MÁV Zrt.: D54. sz. Építési és pályafenntartási műszaki előírások.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©