A cikk szerzője:

Michael Mach Dipl. Ing. Dr. techn.
ÖBB Infrastruktur AG

Az ÖBB Infrastruktur AG karbantartási stratégiája

A vasúti létesítmények építése és karbantartása a szállítói és fuvaroztatói igényekhez igazodó (ügyfélközpontú) és stratégiai szempontból hosszú távra tervezett szemléletmódot kíván meg. E célok elérése érdekében az ÖBB Infrastruktur AG a vasúti pályának és tartozékainak fenntartási rendszerét proaktív életciklus-menedzsmenttel (Life Cycle Management; LCM) bővítette. Az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatala az életciklusköltségek értékelésén alapul, ami mind műszakilag, mind gazdaságilag optimalizált beavatkozást eredményez, a létesítmények fenntarthatósága érdekében. Az életciklus-menedzsment immár az ÖBB új építési beruházási projektjeinek és fenntartási tervezésének állandó alkotóelemévé vált, ezáltal jelentős mértékben hozzájárul a költséghatékony és nagy teljesítményű vasúti infrastruktúra megteremtéséhez. E cikk az ÖBB Infrastruktur karbantartási stratégiájának fő elemeit ismerteti.

Az ÖBB Infrastruktur teljes vonalhálózata kb. 10 000 km vágányt és 16 000 kitérőt foglal magában. Ebből körülbelül 6000 km vágány és 6000 kitérő az úgynevezett törzshálózat részét képezi. A vá­gányok jelenlegi átlagéletkora 22 év, a kitérőké kb. 25 év. A törzshálózat átlagos életkora kb. 20 év. A megcélzott átlagosan 40 éves hasznos élettartam, az infrastruktúra-elemek (egyes vasútvonalak) ismert életkor szerinti megoszlása és jelenleg úgy 30-45 éves hasznos élettartama figyelembevételével az éves átlagos felújítási szükségletet 200 km-ben állapítottuk meg, ez meg is valósul. A vonalhálózat állapota az utóbbi években összességében javul, ami a nyomtávhibák, a síntörések, a helyi (lokális) hibák stb. csökkenéséből látható. Mindemellett nőtt az észlelt felületi hibák – a sínfej-hajszálrepedések (Head Checking, HC) – száma, ezek elsősorban a kb. 600 m-től kb. 3000 m-ig terjedő ívsugártartományt érintik. Az 1 km vágányra eső átlagos felújítási költségek az utóbbi években egyre nőttek, napjainkban kb. 980 euróra rúgnak – ennek fő oka az alépítményi védőrétegek adott esetben szükséges beépítése, illetve a víztelenítő létesítmények felújítása. Az LCC (Life Cycle Cost; élettartam-költségszámítás) vizs­gálatok eredményeinek megjelenítése szakágakra bontva, egységesen történik. A tervezés során figyelembe veszik a felújítási és a karbantartási költségeket, az üzemakadályoztatási költségeket és esetenként az energiaköltségeket (váltóállító készülékek, váltófűtés stb.).
Az 1. ábrán láthatók az aktuális LCC szemléletmód által választható lehetősé­gek. Az első oszlopdiagram egy adott vo­nal­szakasz tényadatait tartalmazza a törzshálózat átlagos állapotának figyelembevételével egyenes vonalszakaszon 20 millió tonna évenkénti terheléssel. Az éves költségen belüli költségtényezőket a zöld, kék és a sárga oszlopok mutatják. Beavatkozás nélkül a várható élettartam 29 év.

1. ábra. Életciklusköltségek alakulása
Ha a lokális hibák kijavítása helyett sebességkorlátozásokat vezetünk be, az élettartam 33 évre növelhető, de az egy évre jutó költségek is növekszenek (133%).
Minimális karbantartás esetén (3. oszlopsor) a költségek nőnek, és a várható élettartam jelentősen csökken (21 év).
A magasabb terhelésnél az optimális eredményt az aljpapucsos megoldás kínálja. Aljpapucsok alkalmazásával a költségek 71%-ra csökkennek, míg az élettartam jelentősen, 39 évre nő.
Az elvégzett karbantartási munkákat (szabályozás, köszörülés, sínbetétek cseréje stb.) a törzshálózatban alapvetően a megállapított LCC kritériumok (gyakoriság) alapján tervezzük és valósítjuk meg. Ehhez kb. 200, az ún. szabványelemekre kidolgozott bázisciklusra támaszkodhatunk, tehát olyan vágányszakaszokra, melyek összehasonlítható paraméterekkel rendelkeznek, például azonos vágányterhelési osztályba (45-70 ezer t/nap) tartoznak, ívsugár-osztály, alj-sín típusok stb. 

A felépítmény tényadatainak elemzéséből az alábbi LCC eredmények, illetve beavatkozási területek és igények adódnak:

A felújításhoz kapcsolódó költségek csökkentése

Az értékcsökkenési leírás költségei csökkenthetők azzal, hogy a hasznos élettartamot meghosszabbítjuk. Ez elérhető a jobb minőségű zúzottkő kiváló minőségű vágányokban való alkalmazásával, valamint a víztelenítő létesítmények felújításával akár a felépítmény egyidejű felújítása nélkül is. Ez az eljárás már évek óta a karbantartási munkák optimális beosztásán és a kiváló minőségű vágányokban alkalmazott aljpapucsokon alapszik. A felújítandó sza­kaszok lényeges mértékű kibővítése (le­hetőség szerint egy teljes állomásközre) jelentős költségcsökkentéshez vezet a több­éves tervezési időszakokra vetítve.

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©