Bodnár Péter 1955–2010

Súlyos, hosszan tartó betegség után, 55 éves korában elhunyt Bodnár Péter tervezőmérnök, az MSc Kft. szak-ági főmérnöke. A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után 1980-ban a Kohászati Gyárépítő Vállalatnál kezdte pályafutását tervezőként, majd 1985–1986-ban Algéri-ában szakértőként és műszaki ellenőrként tevékenyke-dett. Ezt követően az Uvatervhez került, ahol elsősorban autópályahidak tervezésével foglalkozott. Időközben a Budapesti Műszaki Egyetemen acélszerkezeti szakmér-nöki diplomát szerzett. 1998-tól dolgozott tervezőként az MSc Kft.-nél, ahol munkatársai szerették, tisztelték, tudását, szakértelmét elismerték. A vasúti hidak területén kezdetben a hidak statikai felülvizsgálatával foglalkozott. Közben olyan je-lentős tervezés is fűződik a nevéhez, mint az Esztergomi Duna-híd engedélyezési terve. Több tervpályázaton in-dult, amelyeken munkatársaival jelentős sikereket ért el (EXPO gyaloghíd, 1996). Számtalan nagy híd tervezési munkáiban is részt vett, így például az M0-s autópálya északi Duna-híd kiviteli tervének az elkészítésében. Az első önálló vasúti hídter-vezési feladata a simontornyai vasúti híd tervezése volt 2001-ben. Itt sikeresen alkalmazta a térbeli rácsos mo-dellt és az ezzel kapcsolatos újszerű szerkezeti kialakítást. Vasúti hídtervezési feladatai közül említésre méltó az algyői vasúti Tisza-híddal kapcsolatos különböző szintű tervek elkészí-tése. Új megoldást alkalmazott a déli vasúti összekötő híd zajcsök-kentése kapcsán. Több műtárgy különböző szintű terveit készí-tette el a Püspökladány–Debre-cen–Záhony vasútvonalon. Legkomolyabb hídtervezési és ezen belül vasúti hídterve-zési feladata, halála előtti utolsó nagy munkája az Újpesti vasúti Duna-híd kiviteli terveinek elkészítése. A feladat ösz-szetettségére jellemző, hogy rendkívül rövid idő alatt kellett a régi híd elbontását és az új felszerkezet megépítését vég-rehajtani a meglevő alépítményeken, az ország leghosszabb vasúti Duna-hídjának átépítésekor. A feladat kivitelezése során kiválóan érvényesült jó konstrukciós képessége, a bonyolult, többszereplős tervezési feladat összefogása és irányítása. Munkájának köszönhetően az MSc Kft. a híd el-készülte után több díjban és elismerésben részesült.Szakmaszeretete, az aktuális tervezési feladatok iránti elkötelezettsége példamutató volt.

Vörös József

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat ában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©