A cikk szerzője:

Rege Béla curator emeritus
Vasúti Hidak Alapítvány

Hidász szakmai nap 2017

A Vasúti Hidak Alapítvány és a MÁV Zrt. 2017. november 14-én a Baross Gábor Oktatási Központban Üzemeltetési tapasztalatok és új műszaki megoldások címmel hidász szakmai napot szervezett. A konferenciának 129 regisztrált résztvevője volt, akik a MÁV és a vasúti hidász szakterületen működő más szervezetek tervezői, kivitelezői, műszaki ellenőrei, egyetemi hallgatók, továbbá hidász nyugdíjasok voltak. A szakmai napon átadták a Vasúti Hidak Alapítvány 2017. évi díjait.

A rendezvényt Vörös József, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg. A résztvevők üdvözlése után átadta a szót Virág Istvánnak, a MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztálya vezetőjének, aki egyúttal a konferencia első részének levezető elnöke is volt.
Virág István (1. kép) Félúton a jövő pályavasútja felé című előadása  bevezetőjében üdvözölte a megjelent szakembereket. Külön köszöntötte az egyetemi hallgatókat, oktatókat és a szakma nagy nyugdíjasait.

1. kép. Virág István

A vasút területén a technológiai fejlődés hazánk 2004-es EU-s csatlakozása után felgyorsult. Az EU-s források 2007 óta fordíthatók vasúti fejlesztésekre, ezek hatékony felhasználására alakult meg a NIF Zrt. 2020-ig a vasúti hálózat 12%-a újul meg. A 2011–2016 közötti időszakra tervezett hídrekonstrukciók programja csak részben valósult meg. Mindezek ellenére jelentős eredmények születtek: 48 nagyobb vasúti híd felújítása, valamint 10 nagyobb nyílású híd tervdokumentációja készült el. Gondot jelent, hogy a vasúti hálózaton, az I. világháború előtt épült, 65 nagyobb nyílású híd van forgalomban, továbbá 60 híd csak 21 t tengelyterhelésre felel meg. A MÁV Zrt.-nél egyre nagyobb nehézséget jelent a vasúti szakemberek kiöregedése. Például a főpályamesterek 50%-a 50 évnél idősebb. A fiatal szakemberek számára beindult a Talent program, amelynek célja a szakmai továbbképzés és a második diploma megszerzése. A vasúti szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsülésére kidolgozták az életpályamodellt.
Lakatos István (MÁV Zrt.) (2. kép) „A Hármas-Körös gyomai hídjainál a háttöltések földnyomásának csökkentése miatt beépített cölöpsorok” című előadását elismert matematikusok bemutatásával kezdte.

2. kép. Lakatos István

A téma vizsgálatánál matematikai szemléletből, a függvénytanból jól ismert szakadási helyek hasonlatából indult ki. A vasúti folyópályában bekövetkezett „szakadás” a határterületen, a híd-pálya csatlakozása közelében következett be. Emiatt a vasúti híd pályacsatlakozásának tervezésénél a későbbi alakváltozások számításba vételével a híd és a pálya mozgásain kívül a környezet sajátosságait is mérlegelni kell. A bemutatott két meglévő híd átépítésekor a hídhoz csatlakozó alépítmények már adottak voltak, hiszen 1893 óta szolgálják a vasúti forgalmat. A hídfők és a háttöltés a rendszeres árvizek következtében nem voltak állékonyak. Megerősítésére együtt dolgoztatott jet grouting cölöpöket, valamint talajszilárdító eljárásokat alkalmaztak, georácsot és kavicsréteget építettek be. A hídfőknél bekövetkezett süppedéseket a pályacsatlakozásnál beépített kiegyenlítőlemezhez csatlakozó földmű nem megfelelő működése és a folyópályában az árvízvédelmi töltéseken belüli másodlagos konszolidáció okozták.
Balogh Péter (MÁV Zrt.) (3. kép) „80c Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal felújításának bemutatása” című előadásában az öt szakaszban elvégzett, 2012-ben megkezdett és 2016-ban befejezett egyszerűsített felújításról számolt be.

3. kép. Balogh Péter

A 41 km hosszú, eredetileg kétvágányú pályát 1980-ban egyvágányúvá alakították át. Az egyszerűsített felújítás keretében a felépítmény használt 48-as sínekből valósult meg. A munka eredményeként elkészült a vonal villamosítása és a biztosítóberendezések korszerűsítése is. Elvégezték a műtárgyak felújítását (szigetelések, falazatok). A Tolcsva-híd acélszerkezetének erősítését telephelyre szállítva készítették el. Elbontották a vasútvonalat külön szintben keresztező Sárospatak–Sátoraljaújhely keskeny nyomtávú, felhagyott vasútvonal vasbeton hídját. Ezt a hidat 1927-ben Jemnicz E. Zsigmond tervezte, támaszközei 10,00 + 12,00 + 10,00 m voltak, amely 60°-os ferdeséggel keresztezte a fővonalat.
A vasútvonal egyszerűsített felújításának eredményei a következők: kisebbek lesznek a fenntartási költségek, csökken az utazási idő és a vasúti forgalom biztonsága növekszik.
Az előadás után Vörös József kuratóriumi elnök – tekintettel az elbontott műtárgy vasúttörténeti jelentőségére – felhívást tett közzé a híd helyén emléktábla állítására.
Erdei János (MÁV Zrt.) (4. kép) „Felügyeleti, üzemeltetési rendszerek fejlődése, a rendszer alkalmazása és hatékonysága” című előadását azzal a megállapítással kezdte, hogy a felügyeleti tevékenység követi a szerkezetek fejlődését.

4. kép. Erdei János

A vasúti hidak átépítése a terhelés növekedése vagy emberi cselekmények miatt válik szükségessé. Az első Vasúti Hídszabályzatot 1907-ben adta ki a kereskedelmi miniszter. A második Vasúti Hídszabályzat kiadására 1927-ben került sor. A következő, H1. Vasúti Hídszabályzatot 1951-ben hagyta jóvá a közlekedési és postaügyi miniszter, és 1952-ben adták ki. Ez a szabályzat akkoriban Európában az egyik legkorszerűbb volt, és hazánkban több évtizeden keresztül volt hatályban. A következő Vasúti Hídszabályzatot 1976-ban fogadták el, de alkalmazása csak a MÁV hídjainál volt kötelező. Hatályban maradt e szabályzat IX. fejezete, amely a vasúti hidak vizsgálatára és forgalomba helyezésére vonatkozik, mivel ezt a Közlekedési Főfelügyelet Vasúti Felügyelete 1976-ban jóváhagyta. A következő hídszabályzatot szabványtervezetként 2001-ben fogadták el, ennek véglegesítése napjainkban is tart.
A MÁV saját felügyeleti utasításait a korábbi években kiadta, és rendszeresen korszerűsítette. Az utóbbi évtizedekben ez a munka megtorpant, mert a MÁV Szabványügyi Központ és a Vatuki megszüntetésével ennek a kérdésnek nem volt gazdája. Jelenleg folyamatban van a vasúti utasítások felülvizsgálata és a MAÚT közreműködésével az új utasítások kidolgozása.
A szakmai nap második részében – melynek levezető elnöke Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány kurátor emeritusa volt – az előadók az új technológiákat mutatták be.
Bozi György (SoDeGo consulting Ltd.) (5. kép) „Betonpaplan alkalmazása a vas­út­építésben” című előadásában egy teljesen új, 2009-ben szabadalmaztatott anyagot, a concrete canvast (magyarul betonpaplan) mutatta be.

5. kép. Bozi György

A betonpaplan flexibilis, speciális cementkeverékkel impregnált 3D-s szövet, mely hidratálása után vékony, nagy terhelhetőségű, víz- és tűzálló kéregbetonná szilárdul. Ez az anyag lényegében egy feltekercselt, nyers kompozit beton. A betonpaplant 5, 8 és 13 mm vastagsággal gyártják. A betonpaplant EU-s szabványok szerint vizsgálták, a követelményeknek megfelelt, és használatánál 50 év élettartammal lehet számolni. A hajlító-húzó szilárdság 4,01–4,58 MPa. Locsolás után két órával az anyag terhelhető. Erős, tartós kompozit szerkezet.
Az előadó több vasúti alkalmazási példát is ismertetett. Ilyenek a rézsű- és árokburkolások, erősítések. Szűk helyen kézi erővel elhelyezhető, az anyag toldható, 10 cm-es átfedéssel illeszthető, hegeszthető és a meglévő betonhoz csavarozható. A betonpaplan vegyi hatásokkal és a növények átlyukasztó hatásával szemben nagyon ellenálló. Az anyag nehezen hozzáférhető helyeken jól felhasználható, beépítése vágányzárat nem tesz szükségessé. Összköltség szempontjából alkalmazása a vasútépítésben versenyképes.
Fortuna László (Forkorr Kft.) (6. kép) „A korrózióvédelemnél alkalmazott felülettisztító eljárások” címmel a MÁV Zrt. által a témában kiírt pályázat eredményeit ismertette.

6. kép. Fortuna László

A felület előkészítésénél a festékréteg tapadása szempontjából a legjobb eredmény a homokszórással érhető el. Beszámolt a csongrádi Tisza-hídnál alkalmazott ultramagas nyomású vízsugárral kezelt felület előkészítő munkáinak eredményeiről. Itt a szennyezett mosóvizet kezeléssel megtisztítják, majd újra felhasználják. A mederhídnál szemcseszórást alkalmaztak. A vizsgálatokat az MSZ szerint 2017. júliusban végezték el.
A MÁV Zrt. által kiírt pályázatra 13 festékforgalmazó jelentkezett. A pályázatnál 20 éves vizsgálati programot vettek számításba. A vadnai vasúti hídon jelölték ki a referenciafelületeket. A bevonatokat 16 fajta bevonatrendszerben, 2-5 rétegben ecsettel, hengerrel és szórással hordták fel. A pályázat szerint 15 éves tartósságot kell elérni. A referenciafelületeknél a pályázók sorrendjét 12 vizsgálat eredménye alapján állapították meg. A referenciafelületeket évenként vizsgálják, erre legközelebb 2018-ban kerül sor. A tapadásvizsgálati eredmények nagyban befolyásolhatják a végeredményt.
A szakmai napon elhangzott előadásokat Tóth Axel Roland (MÁV Zrt.) értékelte. Véleménye szerint az előadások a vasúti szakmai megújulás kezdetét jelentik. Az új technológiás előadások értékelését nem tartotta szükségesnek, azok önmagukért beszélnek.
A szakmai nap utolsó programja a Vasúti Hidak Alapítvány díjainak átadása volt. Az alapítvány diplomaterv-pályázatának díját Tóth Zoltán Szabolcs szigorló mérnök: Moduláris rendszerű vasúti hídprovizórium tervezése című munkájával nyerte el. A díjazott a Széchenyi István Egyetemen végezte tanulmányait. Az elismerő oklevelet Vörös József kuratóriumi elnöktől vette át (7. kép).

7. kép. Tóth Zoltán Szabolcs átveszi az elismerő oklevelet
Az alapítvány szakmai nívódíját Tarján Ferenc, a MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatóságának munkatársa érdemelte ki. A díjat Tóth Axel Roland, a MÁV Zrt. Híd- és Alépítményi Osztályának vezetője adta át (8. kép).

8. kép. Tarján Ferenc átveszi a szakmai nívódíjat
Az alapítvány legmagasabb díját, a Korányi-díjat az alapítvány kuratóriuma Legeza István ny. mérnök-főtanácsosnak ítélte oda. A díjat Korányi Ilona okl. építőmérnök, a professzor leánya adta át (9. kép).

9. kép. A Korányi-díj átadása Legeza Istvánnak
A levezető elnök gratulált a díjazottaknak, megköszönte az előadók felkészülését és a hallgatóság figyelmét. Véleménye szerint a szakmai nap jó témaválasztásait bizonyítja a nagyszámú érdeklő (10. kép).

10. kép. A hallgatóság

Végezetül felhívta a résztvevők figyelmét arra, hogy a X. Vasúti Hidász Találkozót a Vasúti Hidak Alapítvány és a MÁV Zrt. 2018. szeptember 26–28. között, Sümegen rendezi meg.

Rege Béla

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©