A cikk szerzője:

B. Terbe Erzsébet okl. építészmérnök
Mérték Építészeti Stúdió Kft.

Hipotézismentes rekonstrukció Békéscsabán (1. rész) – A „régi”, romantikus indóház

A Magyar Királyi Államvasutak megalakulásáig a hazai magánvasutak tervei szinte mind Bécsben készültek, mint például a Déli Vasút, az Első Erdélyi Vasút és a Tiszavidéki Vasút (TVV), melynek fontos vonala volt a Békéscsabán áthaladó Szolnok–Arad vasútvonal. Hazánkban számos romantikus indóházat létesített a társaság mindössze három év alatt. A nagy építések sikere az épületek tipizálásának volt köszönhető. Ez a tervezési módszer az építészettörténet jelentős fejezete volt [1].

Tiszavidéki Vasút  – történeti áttekintés

Az 1850-es években lett divatos az osztrák területeken a romantika, a magy ar vasútállomások homlokzatai is ebben a stílusban készültek. Alaprajzuk magját az utcai és a vágányoldalt összekötő előcsarnok képezte, melyhez szimmetrikusan csatlakoztak a várótermek és a szolgálati helyiségek, a lépcsőház az előcsarnok melletti térből nyílt. Az emeletre a szolgálati lakások és irodák kerültek.
A TVV alföldi vonalain 1857–1860 között 38 felvételi épületet telepítettek a hatféle típusterv alapján [2].
I. rendű pl.: Miskolc-Tiszai pályaudvar, Kas­sa, Nagyvárad,
II. rendű pl.: Püspökladány, Szolnok, Nyíregyháza, Tokaj,
III. rendű pl.: Karcag (1. kép), Bihar­keresztes, Sáp, Forró-Encs, Mezőtúr.

1. kép. Karcag vasútállomás felvételi épülete, 1858
Eredetileg a Szolnok–Arad közti szakasz Békésen és Gyulán át vitt volna Aradra, de a csabaiak hamar felismerték, hogy a vasút milyen előnyökkel jár, így már 1847-ben, a Budapest–Szolnok vonal elkészültével kérték a terv módosítását.
A 19. századi kataszteri térképen már jól látható az indóház.

A békéscsabai vasútállomás kronológiája

Az 1858-ban épült állomás is III. rendű terv alapján készült. Eredetileg a karcagi és mezőtúriéhoz hasonló: két szélén ri­za­li­tos, közte öttengelyes emeletes szárnnyal. Az 1871-ben az alföldi–fiumei vonal megépültével vált Békéscsaba vasúti csomóponttá, és hamar szűk lett az állomás épülete, ekkor bővítették először.
Hozzáépítés a két rizalit jobb és bal oldalán szimmetrikusan, háromszor történt. A bővítés után az épület kontyolt nyeregtetős szerkezetet kapott, a rizalitok oromfalas kereszt nyeregtetejét nem változtatták meg. A földszint fölött osztópárkány, az emelet fölött hármas fogazású konzolok között román kori íveket utánoz. Az 1900-as évek elején készült képeslapon jól láthatók a kétszárnyú, nyolcosztatú ablakok, melyeken zsalutáblás árnyékoló volt a vágány felőli emeleten (2. kép). A földszinti ablakok szegmens-, az emeletiek egyenes záródásúak voltak. A peron öntöttvas oszlopos tornác volt, vadszőlővel befuttatva.

2. kép. A régi felvételi épület képeslapon [5]
A békéscsabai felvételi épület – a megnőtt személyforgalom miatt – a há­rom­rend­beli bővítés ellenére is egyre szűkebb lett. 1909-ben újra bővítették mindkét oldalon, ekkor került a déli részre a posta, és kapott villanyvilágítást is az állomás.
Az I. világháború és az azt követő román megszállás súlyos károkat és veszteségeket okozott Békéscsabán, a vasút rekonstruálása 1920 után kezdődhetett. A trianoni békekötés után új szerepe lett Békéscsabának, a többszöri bővítés ellenére sem volt elég nagy az épület, ezért döntés született új, nagyvonalú állomás építésére – Goszleth Béla tervei alapján.
A vasútállomás 1944–45 után
Az 1944-es bombatámadás után csak a legszükségesebb helyreállításokat végezték el, így lett mindkét épület lapostetős. Az 1960–70-es években összeépítették az új felvételi épülettel, és értékeit nem kímélve felújították. Eltűnt a homlokzat minden díszítő eleme:

 • idegen, egyesített szárnyú ablakok,
 • alsó bukó szárnyak (3. kép),
 • emeleti parapet felfalazása,
 • káva leverése,
 • előtető elbontása,
 • szalaggal hangsúlyozott koridegen vakolat,
 • osztó- és zárópárkány leverése,
 • rizalitok félpilléreinek leverése.

3. kép. Az állomás 2013-ban, a vágány felől

Szerencsére az időjárásnak kevésbé kitett város felőli ablakok megmaradtak, és ezek mintául szolgáltak (4. kép).

4. kép. Az állomás 2013-ban, a város felől

Tervezés

Az épületegyüttest a raktárépületekkel és a víztoronnyal 2009-ben nyilvánították műemlékké, környezete pedig műemléki környezet lett. Műemléki törzsszáma: 11425.
A békéscsabai vasútvonal korszerűsítése kapcsán a két épület helyreállítása is aktuálissá vált. A dr. Czétényi Piroska által készített tudományos dokumentáció alapján Bánszky Szabolcs és tervezőtársai (Mata-Dór Architektúra Tervezőműhely Kft.) készítették 2010-ben a két épületre vonatkozó engedélyezési terveket. Az építési engedély kikötései alapján további kutatásokat kellett végeznünk, melyek során a feltételezett pinceszintet feltártuk és dokumentáltuk. A város felőli oldalon az északi rizalittól a postáig alápincézett az épület. A magas talajvíz miatt sajnos nem használható. Az értékleltár és a feltárás készítésébe bevontuk Dobos Albert helyi építészt. Ebben a tervezési szakaszban már kettévált a régi és új felvételi épület tervezése. A romantikus épülettel a Mérték Építészeti Stúdió Kft. (B. Terbe Erzsébet) foglalkozott tovább [4]. A régi felvételi épületbe került biztonsági berendezés megnövelt igényei és a kutatási eredmények alapján újabb engedélyezési terv elkészítésére volt szükség.
A terv ütemeket jelölt ki:
1. ütem: A két főépület szétválasztása és a régi felvételi épület helyreállítása
2. ütem: Goszleth Béla-féle új épület
3. ütem: A posta és a régi felvételi épület összeépítésének megszüntetése

Bekövetkezett változások, eredmények

Az épületbe üzemeltetési funkciók kerültek, földszinten a vágány felől a biztosítóberendezések, melyekhez 2,20 m mély kábelaknát kellett kialakítani a műemlék épület alatt. A város felőli oldalon kaptak helyet a kiszolgáló helyiségek. Az emeleti középfolyosós szintre kerültek a forgalmi irodák, öltözők és oktatótermek. A lépcső (6. kép) padlástérig történő megemelésével a padlástérben helyeztük el a klí­ma­berendezések kültéri egységeit. A magastető helyreállításával a gépészet a rizalit keresztszárnyak nyeregtetőjébe került. A vá­gány felőli homlokzaton az eredeti öntöttvas sablonok felkutatásával sikerült az öntöttvas oszlopos perontetőt helyreállítani. Az északi oldalon talált eredeti nyílászárók profiljával azonos kétszárnyú ablakokat úgy reprodukáltuk, hogy a belső szárnyba került a hőszigetelő üvegezés, ügyelve arra, hogy a profilokat a homlokzattal párhuzamos irányban ne növeljük, és mégis megfeleljenek a jelenlegi előírásoknak. A hangsúlyos kiülésű romantikus íves, lépcsős párkányzat és az osztópárkány kemény kérgesítésű vakolattagozata StoLevell Classic anyagból készült, melyet az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyott (5., 7. kép).

5. kép. A felújítás utáni homlokzat a város felől

6. kép. A padlástérbe felvezetett lépcső
Az épület helyreállítása megfelel a Velencei Charta elveinek, hiszen a helyreállításhoz a korabeli fotók jó támpontot adtak. A régi indóház műemléki értékeit megtartva és helyreállítva, a mai kor igényei szerint lett felújítva. Az eredmény, amely a 8. és 9. képeken látható, önmagáért be­szél, a kivitelező, a megrendelő, a MÁV és az összes szakági tervező közti folyamatos konzultációnak és kölcsönösen jó munkakapcsolatnak köszönhető.

7. kép. A felújított homlokzat a vágányok felől

8., 9. kép. Ilyen volt 2013-ban – ilyen lett 2015-ben

A cikk folytatódik, lapozás:1

Irodalomjegyzék

 • [1] Dr. Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában. Műszaki Könyvkiadó, 1965.
 • [2] Vörös Tibor: Vasúti építészet. Szabványtervek a vasúti építészetben (3. rész). Sínek Világa, 2011/4.
 • [3] Dr. Czétényi Piroska: Békéscsaba vasút­állomás rekonstrukciója. Műemléki tudományos dokumentáció és műemléki értékvizsgálat, 2010.
 • [4] B. Terbe Erzsébet: Békéscsaba vasútállomás. Előadás. XXII. Vasúti Építészeti Napok, Debrecen, 2016. szeptember 30.
 • Dr. Kubinszky Mihály–Nagy Tamás–Turóczy László: Ez a vonat elment. StilNouvo Kiadó, 2009.
 • [5] www. vasutallomasok.hu
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©