A cikk szerzője:

Domonkos Csaba főmuzeológus
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Honnan tudjuk, hogy Feketeházy János volt az első Összekötő vasúti híd tervezője?

Feketeházy János már pályája elején is önálló terveket készített, amelyeket különféle vállalatok vásároltak meg. Ismert, hogy a szegedi közúti Tisza-hidat ugyan a francia Eiffel cég építette, de a terveket Feketeházy készítette. Hasonló felállásban épült meg az első Összekötő vasúti híd, ahol a francia kivitelezők szintén Feketeházy-tervet valósítottak meg.

A híd építésének körülményei

A hídtörténettel foglalkozók körében elfogadott, és a legtöbb szakirodalomban is az szerepel, hogy az 1873–1876 között felépített Összekötő vasúti hidat (1. ábra) Feketeházy János tervezte, de erre hivatalos adat, irat nincs, csak későbbi, a híd megnyitásakor megjelent tudósítások és későbbi beszámolók hivatkoznak Feketeházyra, mint tervezőre.
A híd első terveit még 1871–1872-ben a Vasútépítészeti Igazgatóság készítette, erre írták ki a kivitelezési pályázatot, amelyet Amade Filleul Brohy francia mérnök és partnere, a Cali et Cie francia vállalat nyert meg. Erről a tervről Seefehlner Gyula, a kivitelezést számos cikkben bemutató szakember azt írta, hogy egy „fél hajléktartós” szerkezetet tartalmazott, ám ezt a tervet elvetették, mert sem a magyar, sem a francia szereplők nem találták kielégítőnek, olcsóbban kivitelezhető tervet tartottak volna megfelelőnek.
Ezt követően a vállalkozók három tervet is bemutattak, ezek közül kettő azonban sokkal több vasat igényelt volna, mint az eredetileg tervezett szerkezet. Közben a franciák – meg sem várva, hogy a három tervről részletes elemzés készüljön – egy újabb, sorrendben a hídépítés előkészítése során immár ötödik tervet is benyújtottak, amelyet mindenki megfelelőnek talált, és az a döntés született, hogy a hidat e szerint építik meg.
Azaz a végleges tervet – a pályázati feltételektől eltérve – nem a magyar partner adta a kivitelezőknek, hanem azt a kivitelező hozta. Ráadásul, a körülmények alapján gyorsan vagy váratlanul, hiszen benyújtottak három tervet, majd ezek után nem sokkal egy újabbat, amely lényegesen különbözhetett a többitől.  
A folyamatról részletesen beszámoló Seefehlner a megvalósításra kiválasztott tervnél sem nevezett meg konkrét tervezőt. Azt tudjuk, hogy az elsőt a Vasútépítési Igazgatóság szakemberei, a következő hármat a franciák készítették, vélhetően ezek a francia vállalatok által másutt már megépített vasúti hidakon alapulhattak, de az ötödik ezektől biztos, hogy különbözött, ahhoz időközben juthattak hozzá a franciák.

1. ábra. Az Összekötő vasúti híd Eötvös Loránd felvételén. (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. Történeti fényképek gyűjteménye. Ltsz: 2019.1.12281.)

Feketeházy személye

2. ábra. Feketeházy JánosAz utolsó terv tervezőjére egészen 1877-ig semmiféle utalás nem történt, Seefehlner nem írt semmit, és más forrásban sem jelent meg. Azonban a híd megnyitásakor a Vasárnapi Ujság 1877. október 28-án ezt írta:
„Az összekötő vasútról, a társlapunkban, a »P.U« ban közlött adatok kiegészítéséül megemlítjük, hogy az egész vasút 8.750.000 frtba került, s költségeiből mindössze 9000 frt ment külföldre, ez is csak gépekért. Az összekötő híd hossza 400 méter, e hid jobbára franczia munka; a vasmunkák Cail et Comp, párisi gyárában készíttetek; az építést a »Fileul Brohy« czég vezette, de a vasrészletekhez való terveket Feketeházy János mérnök hazánkfia készítette és ugyanő vezette a részlettervek kidolgozását; tanúsított szakértelméről a nevezett franczia czég igen hízelgő bizonyítványt állított ki.”
Ezek szerint 1877-ben mindenki számára egyértelmű volt, hogy a hidat Feketeházy János (2. ábra) tervezte. A sajtóra azért 100%-ig ebben nem támaszkodhatunk, akkor mi támaszthatja még alá, hogy valóban Feketeházy János volt a tervező? Nézzük meg a lexikonokat, a Magyar lexikon 1879-es kiadásának Budapest szócikkében az Összekötő vasúti hidat már Feketeházy terveként említik meg.
Nézzük meg, pontosan mit is csinált Feketeházy 1872–1875 között! 1872-ben Feketeházy még viszonylag fiatal volt, 30 éves, ennek megfelelően még a hivatali pályája elején tartott. Elvileg, mivel a Vasútépítészeti Igazgatóságon volt segédmérnök, azaz annál a szervezetnél, amely az első tervet készítette, lehetett volna a hídhoz is köze. Azonban a végleges tervet nem a Vasútépítészeti Igazgatóság készítette, ráadásul Feketeházy 1873-ban a Vasútépítészeti Igazgatóság alépítményi osztályán volt segédmérnök, majd 1875-ben a MÁV D/II szakosztály műhelyszolgálatánál mérnök, azaz az Vasútépítészeti Igazgatóságon nem azon a részlegen, amely az összekötő vasútvonalat és ennek részeként a hidat tervezte.
Feketeházytól azonban pályafutása során egyáltalán nem volt idegen, hogy magánmegbízásokat vállaljon, és mindig is jelentkezett saját tervekkel. Ráadásul szinte biztos, hogy már az 1860-as évek végén rendelkezett valamilyen vasútihíd-tervvel, ugyanis már 1868. március 14-én tartott egy felolvasást a Magyar Mérnökegyletben egy Budapestet egybekötő vasúti hídról. A franciák tehát lehet, sőt valószínű, hogy magánúton keresték meg Feketeházyt és tőle vásárolták meg a terveket.

A „névtelenség” lehetséges okai

Miért nem beszélt erről 1877-ig senki? Erre két magyarázat lehet, amely egymást erősíti, de valójában egyikre sincs teljesen meggyőző bizonyíték.
Az egyik, hogy a híddal hivatalból is rengeteget foglalkozó Seefehlner Gyula és Feketeházy János finoman szólva sem voltak jóban, a rossz viszonyukról az egész korabeli mérnökszakma, sőt az újságokban folytatott vitájuk miatt az egész ország tisztában volt, tehát lehet, hogy Seefehlner személyes ellenszenve miatt nem említette meg Feketeházyt.
A másik lehetőség az, hogy esetlegesen létezhetett egy megállapodás a francia kivitelezők és a magyar építtető vagy a franciák és Feketeházy között, amely szerint nem beszéltek a tervező személyéről. Mivel 1877-ben a francia kivitelezők mind egymással (egy párizsi bíróság előtt), mind a franciák és a magyar állam (magyar bíróság előtt) perben álltak, ezért lehet, hogy a megromlott viszony miatt nem törődött senki már ezzel a megállapodással.
Mindenesetre beszédes az, miután a sajtóban megjelent, hogy Feketeházy volt a tervező, Seefehlner hallgatott, azaz nem írt arról egy cikket sem, hogy nem is az ellenlábasa volt a tervező (míg a Ferenc József hídnál azért is kétségbe vonta Feketeházy tervezői személyét, mert az alaptervét más szakemberek kiviteli tervvé dolgozták át), tehát elfogadta ezt a megállapítást. Ezt tekinthetjük indirekt megerősítésnek, hiszen Seefehlnernek „hivatalból” tudnia kellett, ki is tervezte a hidat. Ha már megemlítettük a Ferenc József híd vitáját, érdemes idézni egy rövid szakaszt Feketeházy Jánosnak a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 1896. év 67. oldalán, 1896. április 8-i dátummal írt cikkéből:  
„Sőt S. úrnak különösen nem kívánok imponálni, talán ekkor nem fog érdemesnek találni arra, hogy műveimet egyedül saját neve alatt közölje a szaklapokban (p. o. budapesti összekötővasút dunahídját).”
Azt, sajnos, nem tudjuk, hogy a franciák miképp találták meg a fiatal mérnököt, valaki ajánlotta, és a franciák kezdeményeztek, vagy esetleg ő jelentkezett a tervekkel a kivitelezőknél. Mindenesetre 1877-től tényként kezelték Feketeházy szerzőségét, sőt az 1878-as párizsi világkiállításon Feketeházy önálló kiállítóként jelent meg, azaz nem valamely magyar hivatalos szerv képviselőjeként. Három tétellel szerepelt a kiállításon, amelyből kettő volt híd, egy terv és egy modell, amelyről a Gazdaság Mérnök című lap 1879. február 1-jei száma ezt írta:
„I) Feketeházy János budapesti mérnök magán kiállítása: a) Dunahíd-tervezet, 4 nagy darab érdekes rajz, fekete keretekbe foglalva és a főfal déli oldalára függesztve; b) nagy albumban: a budapesti összekötő vasúti dunahid vasszerkezetének tervei és egy hídfő-minta, mely a Schlick-féle vasöntödében készült Budapesten.”
Érdekes, hogy a vasúti híd terveit a közmunka- és közlekedési minisztérium és a MÁV közös kiállításán is bemutatták, de itt nem kötötték Feketeházyhoz.
A fentiek alapján eléggé biztosra vehető tehát az az állítás, amely szinte minden szakirodalomban szerepel, nevezetesen, hogy az első Összekötő vasúti hidat Feketeházy János tervezte, megállja a helyét.

A cikk folytatódik, lapozás:1

Irodalomjegyzék

  • Seefehlner Gyula. 1875: A budapesti összekötő vasút dunahídjának vasszerkezete in: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1875;9(2):49.
  • Magyar lexikon, 3. kötet, 1879.
  • Az összekötő vasút. Fővárosi Lapok 1877. október 14.
  • Titkári jelentés. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1876;10:8-9.
  • Az összekötő vasútról. Vasárnapi Ujság 1877. október 28.
  • A magyar mérnökegylet. Budapesti Közlöny 1868. március 14.
  • A párisi közkiállitásra. Gazdasági Mérnök 1877. augusztus 1.
  • Magyar mérnöki tervek és rajzok kiállítása az 1878. évi párisi világtárlaton. Gazdasági Mérnök 1879. február 1.
  • Magyarország tiszti cím- és névtára – 1. évfolyam, 1873.
  • Magyarország tiszti cím- és névtára – 2. évfolyam, 1875.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2023 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©