A cikk szerzője:

Both Tamás pályavasúti szakértő
MÁV Zrt.

II. Pályavasúti Szakmai Nap a Füstiben

A pályavasút szerteágazó szakterületei alapvető fontosságúak az üzem- és forgalombiztos vasúti közlekedés, a vasúti utazóközönség magas fokú kiszolgálása, annak elégedettsége szempontjából. Arra tekintettel, hogy a különböző szakágakat megismertesse, közelebb vigye az az iránt érdeklődőkhöz, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Vasúttörténeti Park, a pályavasúti szakterület támogatásával, tavaly ősszel az I. Pályavasúti Szakmai Napot.

Célként fogalmazódott meg, hogy az évek óta sikerrel megrendezett Aranycsákány Krampácsverseny bázisán, de önálló rendezvényen, évről évre a pályavasút egy-egy szakterülete mutatkozzon be.
Ez év júniusában második alkalommal került megrendezésre a Pályavasúti Szakmai Nap, és ennek keretében a VI. Aranycsákány Krampácsverseny.
Az idei program, mely felett a MÁV Zrt. védnökséget vállalt, „A vasúti távközlés fejlődése a kezdetektől napjainkig” címet viselte. Vólentné Sárvári Piroska pá­lya­vasúti üzemeltetési főigazgató megnyitó beszédében méltatta a távközlési szak­területnek az elmúlt évtizedekben vég­bement hatalmas fejlődését.
A szakmai nap kiemelt programjai ezt a fejlődést is voltak hivatottak bemutatni. A helyszíni kiállítások, az ott elhangzó ismeretterjesztő előadások, szakmai bemutatók a vasúti távbeszélő berendezések és rendszerek fejlődését, a vasúti rádiózást az analóg rendszerektől a GSM-R  techno­lógiáig egyaránt felölelték. Bemutatásra került továbbá, hogy miként fejlődött a vasúti környezetben a hagyományos távíró az internetes technológiáig, valamint a hangos és vizuális utastájékoztatás.
A nagycsarnokban az előadásokhoz kap­csolódóan bemutatkoztak az alkalmazott eszközök: mozdony rádiók, kézi rádiók, telefónia gyűjtemények, Morse távíró, távgépírók, utastájékozató rendszerek, fém- és fényvezetőszálas alaphálózatok.
A szakmai elődásokról, bemutatókról részletes beszámoló olvasható a Magyar Vasutas 2015. júniusi, és a Vezetékek Világa 2015/2. számában.
A szakmai nap talán legjobban várt programja a már hatodik alkalommal megrendezett, hagyományosan, s méltán nagy érdeklődést kiváltó Krampácsverseny volt, mely ezúttal is a pályás szakterület egyes nehéz fizikai munkával járó munkaelemeibe, és az ahhoz szükséges munkaeszközeibe nyújtott betekintést. A nap főhősei egyértelműen a Krampácsverseny tevékeny résztvevői voltak, akik a nagy hőség ellenére is sikerrel vették az akadályokat.
A szervezők, a benevezett hat csapat részére ezúttal a fordítókorong és a nagycsarnok közötti csillagvágányokon jelölték ki a munkaterületeket. Sorsolás döntötte el, hogy kinek melyik vágány jutott. Valamennyi egységnek 2-2 alj cseréjét kellett elvégeznie a hozzá tartozó vágányszabályozással, tereprendezéssel. Két aljat a hagyományos kézi módszerrel kellett kicserélni, kettőnél pedig kisgépes technológia volt alkalmazható.
A munkakezdés előtt a csapattagok a munkaterületüknél felsorakozva, egységes öltözetben várták a csapatvezetőket, akik a fordítókorong felől, négykerekű kézihajtányon érkeztek egységükhöz. Virág József, a szakma nagy öregje, főszervező mutatta be a hat csapatot, majd kézi jelzésére mozdonykürt indította el a versenyt.
A kürtszó után nagy iramban indult a munka. Kézi mikrofon segítségével idén is Ikker Tibor, a GYSEV Pályavasúti Üzletágának vezetője adott helyszíni közvetítést a folyó, éppen aktuális munkaelemekről, részletesen ismertetve a feladat lényegét, a kézbe vett eszközök használati értékét. Csapatonként más-más volt a taktika, a bevetett fortély, az alkalmazott munkamegosztás.
A közönség testközelből, közvetlenül a munkaterület mellett biztathatta az izzadó munkatársakat, illetve kísérhette végig a nehéz, ugyanakkor látványos munkavégzést.
A készre jelentést követően, a feladat elvégzésére fordított idő és a munkaterületen átgördülő mozdony terhelése révén, az elhelyezett vaksüppedésmérőkön leolvasott értékek szolgálták a feladat minőségi elvégzésének objektív mércéjét.
Egyéb, szubjektív szempontokat is figyelembe véve (az előírt technológia betartásának megítélése, megjelenés, szakszerűség, látvány- és szórakoztató elemek, a munkaterület eredeti állapotának visszaállítási mértéke stb.) a csapatok által delegált, és független szakértőkből álló Bí­rá­ló bizottság – melynek döntéseit ezúttal a szokásosnál is több kritika érte – értékelte a csapatok teljesítményét, és alakította ki a végső sorrendet.
A szakmai nap zárásaként került sor a Krampácsverseny eredményhirdetésére, illetve a programok értékelésére. Márkus Imre, a Vasúttörténeti Park vezetője megköszönte a  színvonalas programokat, Pete Gábor, a Távközlési osztály vezetője röviden összefoglalta azokat a távközlési fejlesztéseket, amelyeket a Vasúttörténeti Parkban terveznek megvalósítani a park megnyitásának ez év őszi, 15 éves évfordulójára. Vólentné Sárvári Piroska főigazgató asszony a szakmai napot sikeresnek értékelte, s külön megköszönte a kiállítóknak a gyűjteményeik bemutatását, az előadóknak a nagyon színvonalas előadásokat.
A Krampácsverseny végeredménye az alábbiak szerint alakult:

  1. Kanárik – GYSEV
  2. Danubius Pft. – MÁV Zrt. PÜF PTI Budapest, Dunaújvárosi pft szakasz
  3. A vadak – Vasútépítők Kft.
  4. Bakonyi betyárok – MÁV Zrt. PÜF PTI Szombathely, Veszprémvarsányi pft szakasz
  5. Borsodi sínhajlítók – MÁV Zrt. PÜF PTI Miskolc, Miskolc Tiszai és Szerencsi pft szakasz
  6. Balatoni Sínészek – FKG Kft., Siófok

A győztes csapat második alkalommal végzett az élen, s őrizheti a következő megmérettetésig az Aranycsákányt.
A Szakmai Nap ezúttal is lehetőséget nyújtott a különböző területen dolgozó munkatársainknak, családtagjaiknak, hogy a kellemes környezet adta keretek között jól érezzék magukat, új ismereteket szerezzenek, ismerkedjenek, beszélgessenek, cseréljék ki tapasztalataikat.
Találkozzunk újra, 2016. júniusának el­ső szombatján, amikor várhatóan az erős­áramú szakág fog bemutatkozni!

Képek a II. Pályavasúti Szakmai Napról (Fotók: Szőke Ferenc)

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©