A cikk szerzője:

Káplár Tünde osztályvezető
MÁV Zrt.

Ingatlankezelési és zöldterület-karbantartási feladatok

Ma az ingatlankezelés (property management) fontos helyet kap a nagy ingatlanvagyonnal rendelkező társaságoknál, miután az ingatlanok üzemeltetése komoly költségekkel jár. Az ingatlankezelés nem egy kedvelt téma, mégis, amikor arról beszélgetünk, hogy miben lehetne jobb a MÁV versenyképessége, mindig szóba kerül az ingatlanokkal kapcsolatos kérdéskör. Ne feledjük, hogy az utas, mielőtt felszáll a vonatra, az épületbe megy be, és amit először ott lát, már meghatározó számára. Ám ha nem az utasokat, hanem a munkavállalóinkat nézzük, mi az első, amiben változást szeretnének? Az ingatlan, ahol dolgoznak, legyen tiszta, komfortos.

Az ingatlankezelői tevékenység végzésé­nek feltételeit a 2003. évi CXXXIII. törvény szabályozza, rendelkezik az elfogadott szakmai képesítésekről, illetve feltételekről.
Akkor nézzük is meg, hogy mit takar az ingatlankezelés, milyen feladatokkal foglalkozik?
A felsorolás csak címszavakban érinti a feladatköröket, tájékoztatva az olvasót a feladat sokszínűségéről.

Gondozási feladatok

Ebbe a feladatkörbe tartozik a takarítás (utasforgalmi, üzemi és peronnal érintkező vágányzat területén); hó- és síkosságmentesítés; hulladékkezelés (szilárd, folyékony); kommunális és szelektív hulladékgyűjtés; illegális hulladék kezelése; rágcsáló- és rovarirtás; tárolóban, derítőben gyűjtött szennyvíz kezelése.

Üzemeltetési feladatok

Vízi-közmű tevékenységek:

 • saját kitermelésű víz szolgáltatása;
 • vásárolt víz továbbszolgáltatása;
 • szennyvíztelepek üzemeltetése;
 • szennyvíz bevezetése a közszolgáltatók által kezelt csatornákba;
 • tűzivíz-hálózat üzemeltetése; karbantartási tervek összeállítása;
 • jóváhagyott feladatok végrehajtása;
 • mért szolgáltatások ellenőrzése és felügyelete, illetéktelen vételezések, hálózati hibákból eredő indokolatlan túlfogyasztások kiszűrése, műszaki, jogi intézkedések kezdeményezése;
 • továbbszolgáltatási szerződések megkötése.

Műszaki üzemeltetés

Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése:

 • fűtés, hűtés, szellőzés, melegvíz-ellátás.

Épületek villamos és biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetése:

 • beléptetőrendszer, riasztórendszer; 
 • épületfelügyeleti rendszer,
 • tűzjelző rendszerek üzemeltetése.

Energia és közműszolgáltatások:

 • elektromos áram,
 • távfűtés,
 • víz-gáz,
 • csatornarendszerek üzemeltetése.

Zöldterület-karbantartás:

 • park- és növényzetgondozás,
 • virágosítás, kaszálás,
 • cserjeirtás, fakivágás,
 • gallyazás,
 • zöldhulladék-szállítás.

Ezeket a feladatokat naponta végezzük azért, hogy az ingatlanokat használók komfortérzete jó legyen. Folyamatosan kell fejlesztenünk tudásunkat, hogy az újabb és újabb rendszerek üzemeltetését épp olyan jól tudjuk végezni, mint a 40-50 éves rendszerekét. Ez kihívás az idősebb és a fiatalabb generációnak is.
A MÁV Zrt. ingatlanállománya folyamatosan öregszik (1. ábra). A felújítások ellenére az összes épület számához viszonyítva elenyésző a felújított épületek száma.

1. ábra. Ingatlanok korossága
Uniós és saját forrásból az elmúlt években valósult meg a legtöbb felújítás. Az üzemeltetési feladatok azonosak a felújított és a koros épületeken, azonban mégis nagy különbség van a végzendő feladatok között. A koros épületeknél a régebbi rendszerek ismerete fontos, a felújított épületeknél a legújabb technológiát kell kezelni. Ezek a feladatok folyamatos tanulásra, fejlődésre ösztönzik munkavállalóinkat és alvállalkozóinkat is.

2. ábra. Pécs felvételi épületének vágányok felőli homlokzata3. ábra. Pécs felvételi épületének város felőli homlokzata

A pécsi igazgatóság területén három nagy beruházás volt az elmúlt három évben: Pécs (2., 3. ábra), Kaposvár (4., 5. ábra), valamint Balatonszentgyörgy (6., 7. ábra) felvételi épületeinek teljes rekonstrukciója.
A beruházások az épületek teljes szerkezeti és technológiai felújítását jelentették, így az üzemeltetési igény is ennek meg­felelően változott.

4. ábra. Kaposvár felvételi épületének vágányok felőli homlokzata5. ábra. Kaposvár felvételi épületének város felőli homlokzata

Az üzemeltetési igények megváltozását főként a beépített új, modern gépészeti technológiák, a vagyonvédelmi, tűzvédelmi rendszerek követelik meg. A fent említett három épületnél érdekes összehasonlítanunk a régi és az új gépészeti berendezések teljesítményét és azt, hogy ezzel a teljesítménnyel mekkora területet lehetett ellátni (1. táblázat).

A cikk folytatódik, lapozás:12Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©