A cikk szerzője:

Keszmann János képzésfejlesztés és szabályozásvezető
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Módszertani fejlesztések a Baross Gábor Oktatási Központban

A Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) a MÁV Tisztképző jogutódjaként folytatja a vasúti szakképzés 132 éves hagyományát. A „Hivatás – Haladás – Hagyomány” hár­mas jelszava napjainkban azonban kiegészül a „Modernizáció – Megújulás – Megbízhatóság” követelményeivel is. A vasútvállalatok új munkavállalói között megjelentek a Z generáció képviselői, akik már új tanulási módszereket igényelnek. Elődjeikhez képest másként viszonyulnak a papír­alapú dokumentumok olvasásához, mivel informatikai eszközök, az internet használatával együtt nőttek fel. Ezzel párhuzamosan fokozott igény jelentkezik az új munkaerő iránt, a kiképzések száma ennek megfelelően megnövekedett.

A 19/2011. NFM rendelet („képzési rendelet”) hatálybalépésével megváltozott a forgalmi alapképzések rendje, az alapvizsgák és az időszakos vizsgák megszervezése a Vasúti Vizsgaközpont hatáskörébe került. Napjainkban nem kis kihívást jelent az írásbeli és a szóbeli vizsga teljesítése a kiképzés alatt álló új munkatársainknak. Ezért egyre több tanfolyamunkon növeljük a gyakorlati képzés arányát, 2016-ban a forgalmi szolgálattevők számára elkészült a gyakorlatorientált általános forgalmi képzési program, melyben tananyagegységenként pályavasúti forgalmi szakmai mentorok tartanak mentori napot, és a képzés szerves része lett a forgalmi szimulátor. Beépült egy gyermekvasúti gyakorlat is, melynek keretében üzemi környezetben próbálhatják ki az elméletben megtanultakat a forgalmi szolgálattevő gyakornokok. Az új módszertanhoz kapcsolódóan megváltozott az alapvizsga is. A hétórás, kizárólag esszékérdéseket tartalmazó írásbeli vizsga helyett 3,5 órás párosító, szövegkiegészítő feladatokkal gazdagított feladatsort kell már megoldani.
2019-ben új pilotprogramot indítottunk, egy általános forgalmi tanfolyam résztvevőit tabletekkel szereltünk fel, és elérhetővé tettük az F.1. számú Jelzési Utasítás és az E.2. számú Fékutasítás elektronikus tananyagát. A hallgatók hálózatra kapcsolódva és offline is meg tudják tekinteni a tantermi foglalkozásokat támogató fejezeteket és a gyakorlatias, új szellemű gyakorlófeladatokat (1. ábra). Emellett a tableten megtalálhatók a vasúti utasítások, segédanyagok PDF formátumban, melyek könnyebben kezelhetők, mint a kiosztott írásos anyagok. A vasútszakmai anyagok digitalizációja nem ért véget, újabb témakörök feldolgozása várható.

1. ábra. Tableten elérhető e-learning vasútszakmai tananyag
Más szakterületek képzési programjait is állandóan felülvizsgáljuk és – a témagazdákkal közösen – szükség szerint átdolgozzuk. Komoly kihívást jelentenek a karbantartó járművek vezetőinek a nagy számban átépített pályák miatti a vonalismereti képzések. A vasúti pályaépítés és -fenntartás területén örvendetes változás, hogy a VAMAV Kft.-vel együttműködve egyes alapképzések szerves része lett a gyöngyösi gyárba szervezett gyakorlati foglalkozás. Új feladat a MÁV FKG Kft. munkatársainak felkészítése a MÁV–HÉV infrastruktúra alapvizsgáira, hiszen az ott végzendő munka alapfeltétele a megfelelő helyi forgalmi utasításokból letett forgalmi vizsga. Szeged térségében a Tram-train projekt miatt a közúti vasúti (villamos) forgalmi vizsgák megszerzése válik szükségessé, amelyhez az oktatási kereteket szintén mi biztosítjuk.
A hagyományos jegyzetkiadás területén is komoly előrelépés történt, szinte valamennyi szakterületen jelent meg az elmúlt években korszerű oktatási segédlet (2. ábra).

2. ábra. Az elmúlt években megjelent jegyzeteink, oktatási segédleteink

Az F.1. Jelzési Utasítás és az F.2. Forgalmi Utasítás teljes anyagát feldolgozó képekkel, rajzokkal, magyarázó szövegekkel gazdagon illusztrált kiadványok célcsoportonkénti lebontása is megkezdődött. Ki kell emelni a pályaépítési és -fenntartási területről a Vasúti felépítményi kisgépek című jegyzetet, mely 2017-ben Bajnógel Katalin és Bertók József közös munkájaként született meg. Daczi László pedig a felsőfokú pályaépítési és fenntartási tagozat részére készített oktatási segédletet Felépítménydiagnosztika címmel. Hosszú felsorolásnak kellene következnie itt, hogy a többi jegyzetünket is bemutassuk, erre azonban nincs szükség, hiszen az egyre bővülő lista a BGOK weblapján (www.bgok.hu) megtekinthető.
A BGOK szeretne megfelelni annak az elvárásnak is, hogy – mint a MÁV-csoport tudásközpontja – folyamatos erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy a szakmai műveltség növekedjen a dolgozók körében is. 2017-ben megrendeztük a Vasutas Szakmai és Műveltségi Vetélkedőt, amely izgalmas döntővel zárult a Luther utcában. Munkatársaink az utánpótlás biztosítása érdekében minden orientációs rendezvényen részt vesznek, s ezeken az egyik legnagyobb attrakció a mozdonyszimulátorunk.
Szeretnénk már az általános iskolásoknak is bemutatni a vasúti szakmákat és a továbbtanulási lehetőségeket, ezért 2018 óta minden évben nyílt napot rendezünk a 7–8. osztályosoknak (3. ábra).

3. ábra. „Pft-s” bemutató a 2019-es nyílt napon (Fotó: Molnár Zsolt)

2019-ben már 180 tanuló próbálhatta ki többek között a különböző felépítményi rendsze­rek összeszerelését a Pályalétesítményi Igaz­gatóság jóvoltából.
Mivel egyre több a tanfolyam, bővítenünk kellett az oktatótermi kapacitásunkat, ezért bérelt helyszínek jelentek meg Budapesten, és külsős szálláshelyeket is igénybe veszünk. A MÁV FKG Kft. ebben partnernek jelentkezett, és 2018-ban megállapodás született, hogy a használaton kívüli szociális épület 1. emeletét oktatási célra rendelkezésre bocsátják. Még ugyanabban az évben meg is kezdődött a felújítás, és 2019 szeptemberében birtokba vehettük az új bázist (4., 5. ábra).
A felújítás során 6 tantermet alakítottak ki összesen 190 fő befogadóképességgel, melyből két terem 24 fős számítógépes kabinet. Két tanterem közé félautomata mobil térelválasztó épült, így összenyithatók. A XXI. századi színvonalú épületbe energiahatékony hűtő-fűtő rendszert, tűzvédelmi és vagyonbiztonsági rendszert is telepítettek. A megújult épület hosszú távon, stabilan és innovatívan szolgálja a jövőben az oktatást, és a vasúti képzések mellett alkalmas a fiatalok pályaorientációs rendezvényeinek, illetve a MÁV különböző nagyobb létszámú eseményeinek saját, megújult helyszínen történő lebonyolítására is. Az Oktatási Centrumban évente 500-700 fő oktatását, kiképzését tervezzük.

4. ábra. A MÁV FKG Kft. telephelyén található oktatási bázis – felújítás előtt és után5. ábra. Az oktatási bázis a felújítás előtt és után
Számítástechnikai termeink kihasználtsága országszerte igen magas, egyebek között az INKA projektnek köszönhetően. Mind az 1., mind pedig a 2. fázisban komoly szerep jut az e-learning tanfolyamoknak is.
Oktatástechnikai eszközeink fejlesztése is folyamatos. 2017–18-ban a meglevő forgalmi szimulátor szoftverfejlesztése és részleges cseréje történt meg. Az új rendszerek számítógéppel egybeépített monitorjai könnyebb szállítást tesznek lehetővé az időszakos oktatási helyszínekre. 2018–19-ben a mozdonyszimulátor is „ráncfelvarráson” esett át: a teljes programcseréhez hardvermódosítások is párosultak. Az új nanoszimulátorok már nem igénylik a teherautós vagy utánfutós szállítást, akár egy nagyobb személygépkocsival is az oktatási helyszínre szállíthatók az eszközök. A megújult vizuális megjelenítés pedig nagyobb élményt, realisztikusabb látványt nyújt az oktatási funkciók maximális megtartása mellett. Szükség is volt erre a beruházásra, mert a mozdonyszimulátorokra komoly feladat vár az egységes európai vonatbefolyásoló rendszer, az ETCS gyakorlati oktatása során. Befejezésül essen néhány szó Oktatási Központunk mindennapjairól is. A BGOK három fő területen szolgáltat elsősorban a MÁV-csoport vasútvállalatainak, melyek egyben szervezeti egységei is:

  • tanfolyami képzés,
  • időszakos oktatás,
  • iskolarendszerű gyakorlati képzés.

2016-tól szinte önálló üzletágként és szolgáltatásként jelent meg az e-learning kurzusok fejlesztése és alkalmazása, melyek egyaránt lehetnek alapképzések és időszakos oktatások.
Megrendeléseink volumene az évek során egyre növekszik, álljon itt néhány 2018-as adat:

  • 1913 tanfolyam 22 254 résztvevővel;
  • 144 e-learning kurzus 107 219 résztvevővel;
  • 10 675 időszakos oktatás, illetve eseti képzési esemény 102 735 résztvevővel;
  • 211 tanuló az iskolarendszerű képzés 14 szakmájában.

A kihívások tehát mindig bővülnek,  patinás intézményünk 185 munkatár­sa ezeknek az elvárásoknak pedig magas szinten kíván megfelelni a jövőben is!

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©