A cikk szerzője:

Dr. Richard P. Ray egyetemi tanár
SZE

Szilvágyi Zsolt egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Wolf Ákos egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Talajdinamikai paraméterek meghatározása és alkalmazása

A hazai építőmérnöki gyakorlatban a talajok mechanikai vizsgálata eddig legfőképp statikus vagy kvázi statikus esetekre irányult. Napjainkban ugyanakkor számos nemzetközi kutatás foglalkozik a dinamikus talajviselkedés megértésével és leírásával. Ez annak köszönhető, hogy a tervezési gyakorlatban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a növekvő közúti és vasúti eredetű dinamikus hatások csakúgy, mint a földrengésre való méretezés. Írásunkban áttekintjük a talajok dinamikus terhek alatti viselkedésének anyagmodellezési vonatkozásait. Ehhez kapcsolódóan röviden bemutatjuk a laboratóriumi és helyszíni mérési módszereket, végül a témához kapcsolódó külföldi cikkeket ismertetünk.

Napjainkban a vasúti közlekedés fejlesztése Magyarországon és külföldön is az építőmérnöki szakma egyik fontos területe. A meglévő pályarendszer a megnövekedett forgalom, a nagyobb tervezési sebességek és a sokszor igen kedvezőtlen altalajadottságok miatt folyamatos karbantartást igényel. Emellett pedig távlati cél a nagysebességű vasútvonalak kiépítése, kifejlesztése, hogy ezáltal csatlakozzunk a nagysebességű transzeurópai vasúti hálózathoz. E cél elérésére európai uniós irányelvek is köteleznek minket.

Az igen puha, telített és sokszor szerves altalajra épített pályaszakaszok vizsgálata és megerősítése régóta központi kérdés, de a mai gyakorlat általában még ezeket a legrosszabb szakaszokat is helyettesítő statikus terhekre méretezi – pontosabb eljárások hiányában. A pontosabb számításokhoz, hatékonyabb megoldásokhoz fontos lenne ezért, hogy a vasúti teher altalajra jutó ciklikus és dinamikus hatásait is vizsgáljuk, ehhez azonban elengedhetetlen az altalaj dinamikus modellezéséhez szükséges bemenő paraméterek meghatározása.

A nagy sebességgel közlekedő vonatok számos különleges kihívás elé állítják a mérnököket, a szigorú biztonsági előírások miatt például különösen nehéz teljesíteni a pálya geometriájára vonatkozó követelményeket. További problémákat okozhat emellett – egyebek között – a zajterhelés és a vasúti forgalom okozta rezgések, melyek a talajban továbbterjedve káros hatással lehetnek más mérnöki szerkezetekre, köztük az épületekre is.

A vasút által keltett dinamikus és ciklikus hatások vizsgálata során, a teljes rendszer felépítését figyelembe véve kaphatunk csak pontos eredményt. Meg kell határozni a terhelés jellemzőit (mely függ a vonatok jellemzőitől, a tervezési sebességtől), a felépítmény (sín, sínleerősítés, aljak, ágyazat) elemeinek jellemzőit és ezek esetleges hibáit, valamint az alépítmény és az altalaj tulajdonságait is. A fentiek közül talán az altalaj az a rendszerelem, amelyet a tervezés és kivitelezés során a legkevésbé befolyásolhatunk. A vasúti közlekedés okozta dinamikus és ciklikus hatások értékeléséhez – esetleges csökkentéséhez – szükséges megoldások tehát az altalaj dinamikus viselkedésének pontos ismeretében mérlegelhetők. A továbbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb dinamikus talajparamétereket, amelyek szükségesek az említett vizsgálatok elvégzéséhez, áttekintjük e paraméterek in situ és laboratóriumi meghatározási módjait, és három kiválasztott cikk révén röviden kitekintünk a nemzetközi kutatásokra.

Dinamikusan terhelt talajok viselkedése

Anyagmodellek

A talajok dinamikus terhelés alatti viselkedésének leírására használt anyagmodellek meglehetősen komplexek. Egy ilyen modellben figyelembe kell venni, hogy a talajok fázisos összetételűek, a szilárd talajszemcsék között pórusok találhatók, melyeket bizonyos mértékig (vagy teljesen) víz tölthet ki. Mechanikai szempontból a talajokat anizotróp és nemlineáris anyagoknak kell tekintenünk. Számos kutatás igazolta, hogy például száraz szemcsés talajok esetén csak a nagyon kis alakváltozások tartományában tekinthetünk el a nemlinearitástól (nyírási alakváltozás g < 10–4%). Megfigyelhető, hogy az alakváltozás (és ezzel összefüggésben a feszültség) növekedésével a nyírással szembeni ellenállás fokozatosan csökken, a kezdeti lineárisan rugalmas szakaszhoz tartozó nyírási modulus (Gmax) romlik (1. ábra). Ezzel párhuzamosan a talaj hiszterézises viselkedést mutat, és az alakváltozás növekedésével nő az energiaelnyelő képessége, amelyet a csillapítással (D) jellemezhetünk.

1. ábra. Leromlási görbe és csillapítási görbe – ciklikus torziós nyírásvizsgálat eredményei

A nyírási modulus akár az eredeti érték 5-10%-ára is csökkenhet. A leromlás jellegű viselkedés leírására számos kutató dolgozott már ki anyagmodelleket (Jardine 1986, Ramberg–Osgood 1948, Benz 2008). Ezek a modellek ún. leromlási görbe és csillapítási görbe megadásával kezelik a talajok igen kis alakváltozási tartományban tapasztalt viselkedését, és csak akkor adhatnak reális, pontos eredményeket, ha a szükséges modellparamétereket kellően gondos laboratóriumi vagy helyszíni mérésekből határozzuk meg. Más megközelítésben, a hagyományos „statikus” körülmények között végzett geotechnikai laboratóriumi vizsgálatokkal nem lehet figyelembe venni a kis alakváltozásokhoz tartozó nagyobb merevséget. A vasúti közlekedés okozta rezgések jellemzően ilyen nagyságrendű alakváltozási tartományba tartoznak (2. ábra). Az említett anyagmodellek közül néhány már a korszerű geotechnikus végeselemes programokban is elérhető (Plaxis – Hardening Soil Small Strain Stiffness).

2. ábra. Talajok viselkedése különböző alakváltozási tartományokban (Ishihara 1996 nyomán)

Megjegyezzük, hogy a talajkörnyezetet a gyakorlati számításokban és még a kutatások területén is legtöbbször vízszintes, homogénnek és izotrópnak tekintett rétegekre bontva vizsgáljuk, ezek a feltételezések általában elfogadható közelítésnek tekinthetők. A nemzetközi szakirodalom a vasúti közlekedés keltette rezgések vizsgálatához pedig legtöbbször a lineárisan rugalmas viselkedést is feltételezi (nagy hangsúlyt fektetve a merevség felvételére).

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • Battini, J-M., Ülker-Kaustell, M. (2011): A simple finite element to consider the non-linear influence of the ballast on vibrations of railway bridges, Engineering Structure, 33, pp. 2597–2602.
 • Benz, T. (2006): Small Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences. Ph.D. Dissertation. Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart. p. 209.
 • Costa, P.A., Calcada, R., Cardoso, A.S., Bo­dare, A. (2010): Influence os soil non-li­nearity on the dynamic response of high-speed railway tracks, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30 pp. 221–235.
 • Houbrechts, J., Schevenels, M., Lombaert, G., Degrande, G., Rücker, W., Cuellar, V., Sme­kal, A. (2011): RIVAS WP 1.3 De­li­verable 1.1 Test procedures for the de­termination of the dynamic soil char­acteristics. International Union of Rail­ways. pp. 47–86.
 • Ishihara, K. (1996): Soil Behaviour in Earth­quake Geotechnics. Oxford University Press. pp. 1–96.
 • Jardine, R.J., Potts, D.M., Fourie, A.B., Burland, J. B. (1986): Studies of the influence of non-linear stress-strain characteristics in soil-structure inter­ac­tion. Géotechnique 36, No.3, pp. 377–396.
 • Ramberg, W. and Osgood, W.R. (1948): Description of Stress Strain Curves by Three Parameters. Technical Note No. 902 National Advisory Committee for Aeronautics. pp. 1–28.
 • Ray, R.P. (1983): Changes in Shear Modulus and Damping in Cohesionless Soil due to Repeated Loadings, Ph.D. dissertation, University of Michigan,
 • Ann Arbor, MI., p. 417.
 • Ray, R.P., Szilvágyi Zs. (2013): Measuring and modeling the dynamic behavior of Danube Sands. Proceedings 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, ISBN: 978-2-85978-477-5, pp.1575–1578.
 • Ray, R.P. and Woods, R.D. (1987): Modulus and Damping Due to Uniform and Variable Cyclic Loading. Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 114, No. 8. ASCE, pp. 861–876.
 • Ray, R.P. (2010): Testing and analysis of deep sediments in Charleston SC. NEHRP Report. Columbia, South Carolina, p. 110.
 • Szilvágyi Zs. (2012): Dinamikus talajparaméterek meghatározása. Tavaszi Szél 2012, Konferenciakötet. DOSZ, Budapest, pp. 458–465.
 • Tőrös E. (2006): A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata, Doktori értekezés, Nyugat-magyarországi Egyetem, p. 116.
 • Varandas, J.N., Hölscher, P. and Silva, M. (2011): Dynamic behaviour of railway tracks on transitions zones, Computers and Structures 89, pp. 1468–1479.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©