A cikk szerzője:

Béli János ügyvezető igazgató
MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

Új távlatokat nyújtó diagnosztika

A vasúti infrastruktúrával szemben támasztott követelmények és a pálya igénybevételének növekedésével a vasúti szakemberek felismerték, hogy a vasúti pálya állapotától, illetve annak változásától függő fenntartási rendszer szükséges ahhoz, hogy a pálya állapotromlását jellemezhessék és a folyamatot – az előírt határértékek között – gazdaságosan „kézben tarthassák”. A MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. az elmúlt időszakban jelentős beruházásokat valósított meg a korszerű diagnosztikai eszközök fejlesztése és alkalmazása területén. Az új korszerű eljárások és eszközök lehetőséget adnak az időközben megjelenő új hibák, illetve károsodások feltárására és a szükséges beavatkozások megtervezésére.

Diagnosztikai eszközök fejlesztése

A diagnosztikai vizsgálatokat alapvetően két nagy csoportra osztjuk: a gépi (mérővonatos), illetve a kézi eszközökkel végzett mérésekre.
A számítástechnika és a méréstechnika fejlődése lehetővé tette, hogy a korszerű mérőeszközök elterjedésével a vasúti diagnosztika területén is igen sok mérési adatot gyűjtsünk az infrastruktúráról, amelyek elemzését követően a karbantartási feladatok optimalizálhatók.

Gépi diagnosztikai eszközök

Vágánygeometriai mérés

Az interoperabilitás megkövetelte, hogy a korábban a vasutaknál alkalmazott „há­rom­pont” (húr) elvű mérésről áttérjünk a torzításmentes mérésre. Ennek megvalósítására két lehetőség kínálkozott. Az egyik, amikor a húrelvű (statikus) mérést matematikai módszerekkel torzításmentes mérési eredménnyé alakítjuk át. A másik az inerciális elvű mérési rendszer alkalmazása, ahol minimális sebességgel haladva, dinamikusan és folyamatosan történik a mérés. Az FMK–004 mérőkocsi esetében az első megoldást alkalmazzuk, míg az FMK–007 mérőkocsinál a két módszer kombinációjával kapjuk meg az adatokat.
Az FMK–007 mérőkocsi mérőrendszere felújításának eredményeként, a korábban külön működő járműdinamikai mérőrendszerrel integrálva, a mérési eredmények (vágánygeometria, járműdinamika) tetszőlegesen és együttesen megjeleníthetők (1. ábra).

1. ábra. Vágánygeometriai mérési diagram
A fejlesztések során megvalósítottuk, hogy az egyes mérőkocsik mérési eredményeit ugyanabban az irodai rendszerben tudjuk megjeleníteni.
A mérési eredmények további felhasz­nálására kidolgoztuk a vágánygeometriai rendszerek irodai szoftverét, így lehetőségünk van arra, hogy elemezzük a süppedés mozgószórását, és ebből lehet következtetni az alépítményi hibára (2. ábra). Az elmúlt időszakban több alkalommal végeztünk georadaros mérést és vizsgálatot, ezek alapján az új építésű pályán, illetve a korosabb vágányokon az alépítmény állapotára lehet következtetni. Terveinkben szerepel, hogy ezt a vizsgálati módszert is rendszeressé tesszük a MÁV vonalhálózatán.
Itt kell megemlíteni, hogy a nemrég rendszerbe állított űrszelvénymérés jól bevált, és nagyon sok fáradságos kézi mérést tudtunk ezzel kiváltani.

2. ábra. Süppedés mozgószórás diagram

Síndiagnosztika

A MÁV KFV Kft. jogelődjének megalaku­lását is egy sínhibából bekövetkezett baleset tette szükségessé.
A sínhibák diagnosztizálásában mára Európában az egyik legnagyobb kapacitással rendelkezünk.
Az elmúlt időszakban több gépi ultrahangos berendezést építettünk. Az első két mérővonatot – saját erőből – a munkatársaink fejlesztették és építették. 2016-ban már a negyedik mérővonat építését fejeztük be a MÁV-Start Zrt.-vel. Ennél a fejlesztésnél elmondhatjuk, hogy a MÁV-csoporton belüli együttműködéssel valósult meg a projekt, és ami még eddig nem adatott meg számunkra: nem egy leselejtezett vasúti kocsira telepítettük a mérőrendszereket, hanem egy csaknem teljesen új járműre (3. ábra).

3. ábra. FMK–008 síndiagnosztikai mérővonat

A cikk folytatódik, lapozás:123Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©