A cikk szerzője:

Béli János ügyvezető igazgató
MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

Űrszelvénymérés a vasúti hidakon

A MÁV Zrt. 2012 óta új űrszelvénymérési módszert alkalmaz a vasútvonalak pályafelügyeleti méréseinél. Az új technológia gépi és kézi mérés esetén is működtethető. A gépi mérés a MÁV KFV Kft. által üzemeltetett FMK–004 – Plasser&Theurer EM 120-as típusú – mérőkocsijával történik. A kézi mérés elvégzésére egy vágányon tolható, mintegy 80 kg tömegű készülék szolgál, amely használható normál, széles, illetve keskeny nyomtávú pályákon, valamint nagyon hasznos az állomási mellékvágányok felmérésére is.

A rendszer többféle követelménynek is megfelel. Alkalmas egy megadott mérési tartományon (a vágánytengelytől ±3 és a sínkoronaszinttől 7 m-en) belül a mérési sebességtől függően adott vastagságú akadályok (jelzők, oszlopok, alagutak, hídszerkezetek, peronok, perontetők, egyéb műtárgyak, növényzet stb.) bemérésére (1. táblázat).

A mérőrendszer felépítése

A mérőrendszer alapvető eleme a táv­mérő (teleméter), ennek része a forgólézer, mely az FMK–004-es mérőkocsiról (1. ábra) a vágányon tolható kézi készülékre könnyen átszerelhető.
A távmérőn kívül további lézerekkel és kamerákkal van felszerelve a mérőkocsi. Ezek a jármű alján találhatók, és az űrszelvénymérés szempontjából fontos geometriai adatokat biztosítják, amelyek a koordináta-rendszer meghatározásához kel­lenek.

1. ábra. Az FMK–004 mérőkocsira felszerelt mérőberendezés

A mérés elve

A rendszer a lézeres távolságmérés elve alapján működik: a forgó lézerforrás fénysugarakat bocsát ki, melyek a célobjektumokról visszaverődnek. Ezeket a távmérő érzékeli, és a visszaverődés idejéből megállapítja azok vágánytengelytől mért távolságát, továbbá a sínkoronaszinttől értelmezett magasságát. A lézer 100 Hz-es, vagyis másodpercenként 100 fordulatot tesz. A gépi mérés maximális sebessége 100 km/h. Menet közben a lézer minden szelvényben egy pontot érzékel, ezért a mérési adatok spirálszerűen keletkeznek. Az adott sebességhez tartozó távolságokat az 1. táblázat tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy amíg a lézer egyszer körbefordul, a mérőkocsi a sebességtől függően megtesz egy bizonyos hosszúságú utat. Például 100 km/h sebesség esetén ez az úthossz 278 mm, így az ilyen vagy ennél vastagabb akadályok érzékelhetők. Az ennél keskenyebb akadályok (pl. jelzők, oszlopok) felméréséhez sebességcsökkentésre van szükség, amit a rendszer automatikusan is képes jelezni a mozdonyvezetőnek. A gyakorlatban 40-50 km/h sebességgel történik a MÁV Zrt. hálózatának a mérése.

Irodai kiértékelő program

Az űrszelvénymérési rendszerhez tarto­zik egy irodai kiértékelő szoftver, amelyen visszakereshetők fájlok, és azokat bármely, előzetesen digitalizált profil esetén ki is tudja értékelni (2. ábra).

2. ábra. Irodai kiértékelő program által szolgáltatott kép és táblázat
A program megállapítja, hogy van-e a választott profilba érő akadály, és ha igen, megadja annak pontos helyét, és automatikusan kigyűjti egy akadálylistába. A program űrszelvényprofil-készlete tetszőlegesen bővíthető.

Helymeghatározás

A mérőkocsi helymeghatározása – az általános gyakorlatnak megfelelően – útadóval történik, vagyis a járműkerék átmérője és a fordulatszám ismeretében meg tudja határozni a megtett út hosszát. Az új mérőrendszerrel egy időben egy GNSS vevőberendezés telepítésére is sor került, amely lehetővé teszi a bemért akadályok GNSS koordinátákkal történő helyazonosítását is (3. ábra).

3. ábra. A helymeghatározáshoz telepített GNSS vevőberendezés

Infrastruktúra-adatok kezelése

A rendszer a diagnosztikai méréseknél alkalmazott MÁV-adatbázisrendszer ke­ze­lé­sére is képes, ezzel több mű­szaki adat­csa­torna (vasútvonalak, szel­vé­nye­zés, ál­­lo­mások, sebesség, vágányrendszer, űr­­szel­­­vény­­­pro­fi­lok, űr­szel­vény­aka­dá­lyok, ki­­térő, híd, alagút, útátjáró stb.) segítségével nyújt információt a mérési adatok kiértékeléséhez.

Kiegészítő rendszerek

Videós rendszer

Az űrszelvénybe eső objektumok azonosítása a mérőkocsi tetejére – annak mindkét végére – telepített videós rendszer felvételeinek segítségével lehetséges. A mérő­rendszer az infravörös kamerák révén éjszakai felvételek készítésére is alkalmas, így a mérés napszaktól függetlenül végezhető (4–6. ábra).

4. ábra. A video­berendezés

5/a ábra.  Videofelvétel nyílt pályán5/b ábra.  Videofelvétel alagútban

Vágánymérési rendszer

A gépi űrszelvényméréssel egy időben a vágánygeometriai mérési rendszer is rögzíti a mérési adatokat, ami lehetővé teszi a görbület (ívsugár), a nyomtávolság- és a túlemelésadatok biztosítását, ami nélkülözhetetlen az űrszelvénymérési adatok kiértékeléséhez (6. ábra).

6. ábra. Vágánygeometria-mérő berendezés7. ábra. Hagyományos kézi mérés

Vasúti hidak űrszelvénymérése kézi módszerrel a jelenlegi gyakorlat szerint

A Vasúti hídszabályzat IX. fejezet 4. melléklete foglalkozik a III. fokú hídvizsgálat részletes vizsgálati szempontjaival és módszereivel. Ennek 7. pontja tartalmazza a hídon átvezetett pálya és csatlakozásainak vizsgálati szempontjait. Ebben szerepel az, hogy az alsó- és süllyesztett pályás hidaknál a legszűkebb keresztmetszetben ellenőrizni kell a szabadon tartott szelvényt, és azt egyeztetni kell a nyilvántartott szelvénnyel. Az ellenőrző mérésről dokumentációt kell készíteni.
A mérés hagyományos kézi eszközökkel: függő, mérőszalag, kézi nyomtáv­mérő, vízszintmérő stb. történik (7. ábra). A mérés során rögzítik a nyomtávolságot, a túlemelést, az oldaltávolságot és a sínkoronaszint feletti magasságot. Elvárt mérési pontosság 10 mm-en belül.

Mérési helyek

  • egyenesben fekvő szerkezeteken öt helyen: a nyílás elején és végén, a kezdő- és végponti kapuzatnál, valamint a nyílás közepén a kereszttartók szelvényében
  • ívben fekvő hidaknál minden egyes kereszttartó szelvényében.

Több vágány esetén mérési szelvényenként a vágánytengely-távolságot is meg kell mérni.

Alkalmazott űrszelvényprofil

Hídvizsgálatoknál az ellenőrző méréseket nem a nyíltvonali űrszelvényprofilt, hanem a hidakra és műtárgyakra vonatkozó, ún. szabadon tartandó teret kell figyelembe venni, amelyet az MSZ 8691/1-80 szabvány fogalmaz meg, mint olyan mértékadó teret, amelyet a vágányt megközelítő létesítmények tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni (8. ábra).

8. ábra. Az A jelű űrszelvényprofilhoz tartozó szabadon tartandó tér hidakon és műtárgyaknál

Mérési adatok kiértékelése

Példaként bemutatjuk egy mérési dokumentáció részletét, amely egy kereszttartó szelvényében mért adatokat tartalmazza (9. ábra).

A hidak űrszelvénymérésének új lehetősége a gépi mérési módszer alkalmazásával

Az új lézeres űrszelvénymérési módszer bevezetése a MÁV vonalain lehetőséget teremt arra, hogy – mivel a vonali mérések tartalmazzák a hidak mérési adatait is – megfelelő kiértékeléssel az adatok felhasználhatók legyenek a hídvizsgálatok során.
Ez a módszer sok szempontból előnyös, mivel a kézi méréshez képest gyorsabb, pontosabb adatfelvételt tesz lehetővé. A kereszttartók távolságánál sűrűbb keresztmetszetben keletkeznek mérési adatok, ami a sebesség megválasztásával optimálisan beállítható (10. ábra).

10. ábra. A108-as vonalon lévő Tisza-híd mérése Tiszafüred és Poroszló között11. ábra. Az A jelű űrszelvényprofilhoz tartozó szabadon tartandó tér hidakon és műtárgyaknál az MSZ 8691/3-81 szerint

Alkalmazott űrszelvényprofil

A gépi mérés során be lehet állítani azt a profilt, amelyhez képest történjen az adatok kiértékelése. A programban több profil is eltárolható. A 11. ábrán az A jelű űrszelvényhez tartozó szabadon tartandó tér adatai láthatók.

Mérési adatok kiértékelése

A mérési adatok kiértékelése során elő­állítható a híd teljes hosszán rögzített, mérési pontokat összesítő diagram. Emel­lett minden keresztmetszet esetében rendelkezésre áll egy videokép, melyen a kiértékelési szelvény és a mért lézeres pontok együtt láthatók (12. ábra).

12. ábra. A mérési adatok kiértékelése során előállítható kép és táblázat
A gépi mérési rendszer további szolgáltatásokat is biztosít, amelyek a következők:

  • szomszédos vágánytengely távolságának meghatározása;
  • ívpótlék meghatározása, amelyet automatikusan végez a rendszer (a vágánymérési adatokból kapjuk az ívsugár-­információt);
  • akadálylista készítése;
  • metszetenkénti fájlok kimentése (.jpg; .dxf; .txt);
  • egyedi diagramok készítése (mértékadó keresztmetszet megkeresése);
  • videofelvétel készítése.

A MÁV KFV Kft. által üzembe helyezett űrszelvénymérő és fejlett irodai kiértékelő rendszer pontosságával és gyorsaságával maximálisan megfelel korunk követelményeinek, így hasznos segítséget nyújt a vasútvonal-üzemeltetőknek. A hidakon és műtárgyakon szabadon tartandó tér pontos meghatározása a rendkívüli küldemények továbbításának tervezéséhez is megfelelő alapot biztosít.

A cikk folytatódik, lapozás:1
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©