A cikk szerzője:

Péter József technikus munkavédelmi koordinátor
Nyugatmagyarország Tűz és Munkavédelmi Kft.

Vasútépítések munkavédelmi tapasztalatai

A közúti fejlesztéseket követően tíz évvel ezelőtt kezdődtek a nagyobb vasútépítések, felújítások. A cél az volt, hogy elősegítsék az országon áthaladó nemzetközi forgalomhoz való illeszkedést, főleg az V. páneurópai közlekedési folyosó mentén. Ebben a nagy „vasútépítési láz”-ban komoly feladatot jelentett valamennyi résztvevő számára a munkavédelmi előírások betartása. A cikk szerzője többéves, a MÁV-nál, később különböző projekteken szerzett tapasztalatait gyűjtötte össze. Ezekből a vasúti szempontból lényegesnek tartottakat teszi közzé a szerző.

Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, látható, hogy hihetetlen mennyiségű feladat hárult a vasútépítőkre. Először a Dunántúlon a Bajánsenye–Zalalövő, majd a Zalalövő–Boba és a Kelenföld–Székes­fehérvár vonal újult meg 2010-ig.
Ezt követték a balatoni és az alföldi vonalak, elkészült a Lepsény–Szántód-Kőröshegy vasúti vonalszakasz fejlesztése, Szabadifürdő megállóhely–Siófok állomás és Zamárdi felső állomások között új, második vágányú szakaszok épültek. 
Megújult a Szolnok és Szajol közötti vasúti vonalszakasz is, amelynek leglátványosabb eleme a Tisza-híd acélszerkezetének cseréje és a Zagyva-híd átépítése volt. A Szol­nok–Szajol vonalszakasz felújítása része a 100-as vasútvonal komplex korszerűsítésének. Budapest–Cegléd–Szol­nok között már korábban, a Szajol és Püspökladány szakasz 2015 végére épült át. Elkészült a vasúti pályakorszerűsítés Tiszatenyő–Békéscsaba között. Befejeződött Békéscsaba állomás és befejezés előtt áll Székesfehérvár állomás átépítése, továbbá a Budapest–Esztergom vasútvonal átépítése. A debreceni vasútállomás átépítése, és a debreceni intermodális csomópont kialakítása is még ebben a támogatási ciklusban megvalósulhat. Püspökladány és Debrecen között folytatódik a 100-as vonal rekonstrukciója. A MÁV Zrt. lebonyolításában EU-s forrásból valósul meg a Budapest–Miskolc vasútvonal Nagyút–Mezőkeresztes állomásai között a jobb vágány felújítása, a befejező munkák még ez év elején elkészültek. Befejeződött Pécs állomás felújítása. Kaposváron, Keszthelyen és Balatonszentgyörgyön folytatódik az állomásfejlesztési program.

Munkavédelmi ellenőrzés a szolnoki Tisza-híd acélszerkezet cseréjénél
Az átépítések során a műtárgyak, a felsővezeték ki-, illetve átépítésére került sor, új biztosítóberendezés épült a mai követelményeknek megfelelően.
A műtárgyak (pl. a szolnoki Tisza-híd, Zagyva-híd) a korábban nem tapasztalt, rövidebb kivitelezési idő alatt épültek át, így a forgalomnak is jóval hamarabb vissza lehetett azokat adni.
A kivitelezéseket többéves előkészítő munka előzte meg, gondolva a várható követelményekre.
Nemcsak a környezet adottságait kellett figyelembe venni, hanem a települési környezetet is, így előtérbe került a zaj- és rezgésvédelem, valamint az élővilág védelme is.
A munkáknál fő szempont volt a biztonság javítása, az utazási komfort és utaskiszolgálás, utaskapcsolatok más vasúti-közúti közlekedési irányokhoz illesztése.
A vasútállomásokon az átmenő vágányok mellé magas peronok, továbbá liftes aluljárók épültek, hogy az idősek és a mozgáskorlátozottak is meg tudják közelíteni a vágányokat. Több állomás előterében par­kolót és buszmegállót alakítottak ki, és új, fedett kerékpártárolót létesítettek. A lakosságot minden települési környezetben a forgalom zajától zajárnyékoló fallal védik.

A kivitelezések jellemzői

 • nagy mennyiségű feladat, magas minőségi követelmény jelenik meg a kivitelezés során, mivel 160 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésre kell alkalmassá tenni a vasúti berendezéseket;
 • a munkavégzés rendszeres vonatközlekedés mellett történik, ezért fokozottan veszélyes, a személyi és tárgyi baleset kockázata magas;
 • a kivitelezés a MÁV technológiai területeitől nem választható el (a vasút állandó üzeme mellett, folyamatos a vonatközlekedés, a felsővezetékben 25 000 V feszültség, a földön és a föld alatt élő, üzemelő kábelek);
 • szűk munkakörnyezetben kell a kivitelezési technológiákat beilleszteni;
 • több szakma vesz részt a kivitelezési folyamatban (vasútépítés, hídépítés, magasépítés, szerkezetépítés, mélyépítés, kis- és nagyfeszültségű áramvezetés, távközlési és biztosítóberendezés, különféle anyagmozgatások, állványépítés, víz fölötti munka, földmunka stb.);
 • több kivitelező, alvállalkozó vesz részt a folyamatban, de a fővállalkozókra és az alvállalkozókra is egyaránt vonatkozik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek betartása.

Munkavédelmi intézkedések

 • kivitelezés csak vasúti hatóság által kiadott jogerős határozat alapján kezdhető meg;
 • ezután munkavédelmi megállapodás keretében kell a MÁV Zrt. és a vállalkozók között megállapodni a munkavédelmi szabályok betartására;
 • a fővállalkozó előzetes bejelentést köteles tenni (írásban) az illetékes megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési osztályának abban az esetben, ha az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot, és egyidejűleg ott több mint 20 munkavállaló végez munkát, továbbá a tervezett munka meghaladja az 500 embernapot [1];
 • az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan el kell helyezni (projekttábla);
 • a kivitelezés csak akkor kezdhető meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv;
 • a kivitelező köteles munkavédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a tervezés és a kivitelezés alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
 • a létesítésben munkát végzőknek kötelező együttműködést ír elő a szabályzat;
 • az azonos munkaterületen egyidejű foglalkoztatásnál a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen, az összehangolás megvalósításáért a felek által megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve aki a tényleges irányítást gyakorolja, az a felelős [2].
A cikk folytatódik, lapozás:12Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM rendelet.
 • [2] 17/1993. (VII. 1) KHVM rendelet Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzata.
 • [3] 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet Országos Vasúti Szabályzat.
 • [4] MÁV Zrt. F.1-F.2. utasítás és függeléke 35/2015. (VIII. 14.).
 • [5] MÁV Zrt. E. 101. utasítás.
 • [6] 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzata.
 • [7] 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről.
 • [8] 45/2012. (IX. 7.) MÁV Zrt. EVIG sz. utasítás.
 • [9] A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 2. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©