Oldal nyomtatása

Impresszum

 

Sínek Világa

A Magyar Államvasutak Zrt. pálya és híd szakmai folyóirata

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) által akkreditált tudományos folyóirat

Kiadja a Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet, Pályalétesítményi főosztály

Felelős kiadó: Virág István

Főszerkesztő: Vörös József

A szerkesztőbizottság tagjai
Both Tamás, Dr. Horvát Ferenc, Szőke Ferenc,

Korrektor: Szabó Márta

Tördelő-szerkesztő: Kertes Balázs

Nyomdai előkészítés a Kommunik-Ász Bt. megbízásából: PREFLEX’ 2008 Kft.

Nyomdai munkák: PrintPix Kft.

A weboldalt készítette és üzemelteti: dotindot

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©