Új megoldások

Geoműanyagok alkalmazása a vasúti alépítményi földműben (1. rész) – A nem szőtt geotextíliák funkciói

Cikksorozatunkkal az a célunk, hogy a mindennapokban hasznosítható segédletet állítsunk össze az alépítményi munkáknál használt geoműanyagok alkalmazásához. Szeretnénk megismertetni a geoműanyagok alkalmazási feltételeit, megkönnyíteni kiválasztásukat a megjelent D.11-es...

A vasúti pályakarbantartási stratégia megújításának szükségessége a hazai gyakorlatban

A vasúti karbantartási rendszer hatékonyságát nagyon jelentősen befolyásolja a hálózat műszaki állapota, a működtetett vágánydiagnosztikai apparátus fejlettsége, a szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló anyagi források. A hazai nagyvasúti és közúti vasúti...

Szemalak hatása a vasúti Los Angeles- és a vasúti mikro-Deval vizsgálatok eredményeire

A vasúti pálya ágyazati kőanyagának tulajdonságai meghatározóak a pályaszerkezet viselkedése szempontjából. A kőzetanyag szilárdsági tulajdonságainak megítélésére a Los Angeles-vizsgálat, a hatásállóság megítélésére a vasúti mikro-Deval szolgál. A vizsgálatokra...

Korábbi cikkeink

Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©