A cikk szerzője:

Hegedűs Magdolna műszaki szakelőadó
Máv Zrt.

A 40a vasútvonal korszerűsítése (1. rész) – A Budapest Kelenföld–Százhalombatta-vonalszakasz

A 40. számú vasútvonal Budapest Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (kiz.) szakaszán, az évekig tartó előkészítést követően, 2017 elején kezdődtek meg a korszerűsítési munkálatok. A beruházás kiterjedt a teljes állomási és nyílt vonali részekre. Átépült a vágányhálózat, a felsővezetéki hálózat, a biztosítóberendezés, a műtárgyak nagy része, megújult a vízelvezető rendszer, új, korszerű, akadálymentesen megközelíthető peronok várják az utazóközönséget, az egyes forgalmas szintbeni keresztezéseket közúti alul- és felüljárók váltották ki.

A 40. számú vasútvonal előtörténete

A 40. számú, Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonal első szakaszaként a Budapest–Dombóvár-pályaszakasz épült meg 1882-ben. 1883-ban átadták a Dombó­vár–Szentlőrinc-pályaszakaszt is a forgalomnak. Ezzel a vasúti kapcsolat létrejött a már korábban megépült Nagykanizsa–Pécs-vasútvonallal. Egészen 1983-ig gőzüzemű, majd dízelüzemű vontatás működött a vasútvonalon. 1983-ban Sárbogárdig, majd 1984-ben Dombóvárig villamosították a vasúti pályát. 1985-re elkészült a felsővezetéki hálózat Pécs és Godisa, majd 1988-ra Dombóvár és Godisa között. A vasútvonal Dombóvár–Pécs-szakaszán 2018-ban helyezték üzembe a központi forgalomirányító rendszert (KÖFI).
A MÁV Zrt. által üzemeltetett Budapest Déli pályaudvar–Pusztaszabolcs-vasútvonal a nemzetközi vasúti törzshálózat, egyben a V/B számú európai vasúti közlekedési folyosó része. A kétvágányú nemzetközi vasúti törzshálózati vonal a 2000-es évek elejére elhasználódott, az egykor 120 km/h sebességre alkalmas jellemzőkkel megépített pályán egyre több volt a lassan bejárható pályarész.

A tervezés, kivitelezés előzményei

A MÁV megbízásából 2007 és 2008-ban engedélyezési tervek készültek a Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (bez.)-vasútvonal szakaszra, amelyeket a MÁVTI Kft. készített el. A vasúti hatóságtól a vasútvonal megkapta az építési engedélyt, ugyanezen építési engedélyben a biztosítóberendezés elvi létesítési engedélyt kapott 2011. október 6-án (1. táblázat).


A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Budapest Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (bez.)-vonalszakasz továbbtervezését két különálló, de egymással összefüggésben lévő tervezési feladatként, nyílt közbeszerzési kiírás keretein belül hirdette meg, amelyek az alábbiak:

 • „Budapest Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (bez.)-vasútvonalszakasz kiviteli és tenderterveinek, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás III., IV. és V. köteteinek elkészítése.”
 • „Százhalombatta (kiz.)–Pusztaszabolcs (bez.)-vasútvonalszakasz kiviteli és tenderterveinek, valamint Budapest Déli pályaudvar–Pusztaszabolcs-vonalszakasz ETCS-2 tenderterveinek, továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás köteteinek elkészítése.”

A Budapest Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (bez.)-vonalszakasz kiviteli és tenderterveit az UVATERV Zrt. készítette el, amely alapját adta a kiviteli terveknek.
A megrendelő NIF Zrt. 2015. január 29-i döntése szerint az I. szakasz pályázati dokumentációja a „Budapest Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (kiz.)-vasútvonalszakasz kivitelezésére készült. Ezt egészíti ki az AD 3-as kötetében szövegesen megfogalmazott további vállalkozói feladat a 14+80-18+00 szelvények között.
A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában történő 40 vonal Budapest Kelenföld (kiz.) –Pusztaszabolcs (bez.) vonalkorszerűsítése három párhuzamosan, illetvve átfedéssel futó pályás projekt keretében valósult meg.
A „Budapest Kele nföld (kiz.)–Százhalombatta (kiz.)-vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” projekt megvalósítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárást a Kitérő 2016 Konzorcium (konzorciumvezető: V-HÍD Zrt., konzorciumi tag: A-HÍD Zrt.) nyerte el 51 milliárd 359 millió (51 359 358 689 Ft) Ft értékben (1. ábra).

1. ábra. A térképen pirossal jelölt rész a projekt keretében átépített vonalszakasz
A tervezési feladatokat a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. látta el.
A mérnöki és független műszaki ellen­őri tevékenységet az Transinvest–Utiber–Magyar Mérnök Céh–Oviber Konzorcium végzi.
Budapest Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (kiz.) vonatkozásában az új biztosítóberendezést a Siemens KLBA Konzorcium építette ki 16 milliárd 629 millió (16 629 856 483 Ft) Ft értékben.
Az átépítést megelőző állapot
Budapest Kelenföld állomás (kiz.)–Százhalombatta (kiz.)-vonalszakaszon, a tervezéssel érintett 18+00–219+00 hm szelvények között, a vasúti pálya kétvágányú, villamosított, az engedélyezett sebesség v=120 km/h, helyenként kisebb sebességű szakaszokkal. A tengelyterhelés 210 kN. A vonal jellemzően a 70-80-as években épült át utoljára.
Az eredeti vasúti pálya jellemzően a nyílt vonalon és az állomási átmenő fővágányokban, 54 kg/fm sínrendszerű felépítménnyel rendelkezett, hézagnélküli kivitelben, LM-LX aljakon 1:20 síndőléssel. Az állomásokon – néhány kivételtől eltekintve – 54-es rendszerű kitérők várták az átépítést, de újonnan beépített betonaljas kitérőt is lehetett találni, de nagyon sok talpfás is bent maradt a hálózaton. A vonalrészen a peronok sk+15 cm és sk+30 cm magasságúak voltak.
Az átépítésre váró vonalszakasz műszaki állapotát tükrözte a lassú menetek nagysága és mértéke, amelyet már üzemeltetői szinten nem lehetet kezelni – fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat, felépítmény kopottsága, avultsága jellemezte.
Budapest Kelenföld–Háros állomások között egészen Érd állomásig nagy arányban 60-80 km/h állandó lassú menetek voltak érvényben 29 970 méter hosszban, ezenfelül az ideiglenes lassú menetek (2. táblázat) növelték a menetidőt.

Tervezett állapot

A Budapest Kelenföld–Százhalombatta-vonalrész felújítása helyben történt, a tervezési sebesség: 120 km/h, a tervezett tengelyterhelés 225 kN.
Budapest Kelenföld–Háros között 100 km/h, Háros–Érd között 120 km/h sebességet tesz lehetővé a vonal vezetése a geometriai lehetőségek miatt, amelyet a budapesti elővárosi beépítettség korlátoz.
A helyi kötöttségek, geometria miatt a jobb-bal vágányon az alábbi szelvények között 5810 méter hosszon nem biztosítható a 120 km/h sebesség (3. táblázat).
Budapest Kelenföld–Százhalombatta között 20,5 km hosszon történt meg a vasúti pálya teljes átépítése. A vonal v=120 km/h engedélyezett pályasebességre alkalmas, az állomások kialakítása megfelel a teherforgalom jellegében bekövetkezett igényeknek, az utasforgalmat a lehető legmagasabb színvonalon tudja biztosítani az uniós átjárhatósági előírások betartásával.
A korszerűsítésre kerülő nyílt vonali vágányok az átépítést követően ugyancsak kétvágányúak és villamosítottak lettek, az állomások esetében az állomási vágányok szintén villamosítottak lettek az alkalmazható tengelyterhelés 225 kN-ra történő növelésével, az állomásokon 750 méter használható hosszúságú vonatfogadó, -indító vágányok kialakítása volt a cél.
A teljes szakaszon UIC 60 rendszerű, hézagnélküli, rugalmas sínleerősítésű, vasbeton aljas, zúzottkő ágyazatú felépítmény épült.
Az állomásokon bizonyos irányok részére nagy sugarú, mellékirányban 120 km/h, illetve 80 km/h sebességgel járható kitérők lettek beépítve, amelyeket váltófűtéssel is felszereltek.
Az állomásokon és megállóhelyeken sK+55 cm magasperonok, peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épültek korszerű térvilágítási rendszerrel.
A tervezett beruházás műszaki tartalma Kelenföld (kiz.)–Százhalombatta (kiz.)-vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése során:

 • Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon 49 050 vasúti fm.
 • Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje (Háros, Nagytétény, Diósd, Érd-elágazás, Érd) állomáson 65 csoport.
 • Váltófűtés kiépítése (Háros, Nagytétény-Diósd, Érd-elágazás, Érd) 50 csoportkitérőben.
 • 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése 56 km hosszon.
 • HETA–FET rendszer kiépítése az új felsővezetéki berendezésekhez.
 • Oszloptranszformátor-állomások telepítése.
 • Térvilágítás kiépítése/átépítése nyolc helyszínen.
 • Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása Érd állomáson) egy helyszínen.
 • Hidak, kerethidak, átereszek felújítása vagy átépítése.
 • Új támfalak építése.
 • Új gyalogos-, illetve peronaluljárók, perontetők épülnek korszerű térvilágítási rendszerrel öt helyszínen.
 • Liftek beépítése biztosítja a peronaluljáróknál az akadálymentesítést.
 • Sínkoronaszint +55 cm magasperonok építése/átépítése nyolc helyszínen.
 • Külön szintű keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint hat darab.
 • Szintbeni keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint hat darab.
 • Az állomások és megállóhelyek körzetében összesen mintegy 180 férőhelyet biztosító P+R parkolók, valamint kerékpártárolókat alakítottak ki, és az állomási előterek is megújultak.
 • A zaj- és rezgésvédelem szempontjából szükséges helyeken zajárnyékoló falak létesülnek, a pálya két oldalán összesen 13 km hosszan.
 • Budafok megállóhelyen a „zarándokház” felújítása.
 • Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítmény-építési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.
 • Járulékos közműkiváltási, magasépítési, környezetvédelmi, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] A Kelenföld (kiz.)–Százhalombatt (kiz.) beruházás engedélyezési, kiviteli tervei, megvalósulási tervei, valamint a projekt során keletkezett dokumentumok.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2022 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©