A cikk szerzője:

László Attiláné pályalétesítményi szakértő
MÁV Zrt.

A 40a vasútvonal korszerűsítése (2. rész) – A Százhalombatta–Puszta­szabolcs-vonalszakasz

A Százhalombatta–Pusztaszabolcs-vonalszakaszt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) két különálló projektként építtette meg: 1. Százhalombatta (bez.)–Ercsi elágazás (bez.). 2. Ercsi elágazás (kiz.)–Pusztaszabolcs (bez.). Az első projekt különlegessége, hogy a Százhalombatta–Ercsi elágazás zöldmezős beruházásként valósulhatott meg. Mindkét projekt része volt a vágányhálózat átépítésén túl a felsővezetéki hálózat megújítása is. A biztosítóberendezés kiépítése külön projekt keretében készült el.

A vonalszakasz bemutatása

A Budapest–Pusztaszabolcs-vasútvonal a MÁV 40a számú, villamosított kétvágányú vonala, amely a Budapest–Pécs-vonal elővárosi része. A vonalon jelentős a teher- és az utasforgalom, az utóbbi elsősorban az ingázók miatt jelentős a főváros és a kisebb városok között (1. ábra).

1. ábra. Budapesti elővárosi vonalak
Budapest-Kelenföldtől Érd elágazásig a 30a vonallal párhuzamos nyomvonalon vezet a pálya. Mivel a 30a Kelenföldtől Tárnokig egyvágányú vonal volt, így ezen vonalszakasz forgalmát is részben a 40a vonal szolgálta ki 2012-ig.
Érd elágazást elhagyva következik Érd (nagyállomás), illetve Százhalombatta. Ez a szakasz (Budapest–Százhalombatta) az ingázók fő vonala. Innen már csak a Dunai Finomító, Ercsi és Iváncsa van hátra Pusztaszabolcsig, ahol a vonalból kiágazik a dunaújvárosi és székesfehérvári irány. A vonal folytatását képezi a Sárbogárd–Dombóvár–Pécs felé továbbvezető pálya, amely szintén villamosított, de ez a szakasz már csak egyvágányú.

Forgalom

Budapest és Érd felső (illetve Százhalombatta) között az ingázók száma rendkívül magas. Százhalombatta és Pusztaszabolcs között elsősorban a Dunaújváros felől/felé haladók utaznak. A személyvonatok ütemes menetrend szerint indulnak a Déli pályaudvarról a Budapest–Pusztaszabolcs-szakaszon, és majdnem mindegyik továbbközlekedik Dunaújváros felé. Szintén óránként, de csak hétköznap közlekednek ingavonatok Budapest és Százhalombatta között az ingázó utasforgalom nagyságának enyhítése céljából. A vonal több InterCity vonatot is kiszolgál, amelyek elsődleges úti célja Pécs. Teherforgalma a Dunai Finomító állomásról megközelíthető MOL, valamint a Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks-vonal miatt jelentős, elsősorban a Paksi Atomerőmű és a dunaújvárosi ipari létesítmények miatt, amelyek Pusztaszabolcs állomáson csatlakoznak be az országos hálózatba.

Pálya

A mostani vonalrekonstrukciót megelőző átépítés mintegy negyven évvel ezelőtt történt. Az akkor átépített vonalszakasz főbb adatai: 54-es rendszerű sínekből kialakított hézagnélküli vágány, behegesztett kitérőkkel, LM jelű előfeszített vasbeton aljakkal, 60 cm-es aljtávolsággal. Geo, SKL-3, VASKUT kengyeles leerősítés vegyesen alkalmazva, vízszintes alátétlemezeken, KL síncsavarokkal, 50 cm vastag zúzottkő ágyazatban.
A vonal az ívviszonyok és a beépítettség miatt Kelenföldtől Érdig 100 km/h sebességre, Érdtől Pusztaszabolcsig 120 km/h sebességre épült, 4,10 méter vágánytengely-távolsággal és 210 kN tengelyterheléssel.
Az utolsó nagy felújítási munka 1993 szeptemberében volt Budapest-Kelenföld–Háros állomásköz felújításával. Az 1990-es és 2000-es években elmaradt megelőző karbantartási munkák miatt 2017-re a ~40 km hosszú, kétvágányú vonalon összesen 38 helyen lassújel bevezetése vált szükségessé. A korlátozások többnyire a lokális elsárosodás, fekszinthibák, sínhibák, szigeteltsín-meghibásodások, kitérőmeghibásodások, az alkatrészek kopásából eredő repedések, törések miatt váltak szükségessé.
A pályafenntartási szakaszon dolgozók létszáma folyamatosan csökkent. A munkaidő nagy részében, a szűkös anyagi és vágányzári lehetőségek miatt, csak „tűzoltásra” volt lehetőség, a hiba igazi okának megszüntetésére nem.
A 2. és 3. ábrák az átépítést megelőző állapotokat szemléltetik.

2. ábra. Százhalombatta állomás átépítés előtt3. ábra. Iváncsa állomás átépítés előtt

Százhalombatta (bez.)–Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése

A beruházásban részt vevő főbb szerveztek

Megrendelő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Mérnök: Transinvest–Utiber-Magyar Mérnök Céh–Oviber Konzorcium.
Vállalkozó: SZ-E Konzorcium.
Tervező:

 • Engedélyezési tervdokumentáció: Utiber-UVATERV Konzorcium.
 • Kiviteli tervdokumentáció: Kontúr Csoport–Veszprémtev–RING Mérnök­­iroda.

4. ábra. Százhalombatta–Ercsi elágazás vonalszakasz

A vasúti pálya 219+00–376+00 hm szelvény közötti vonalszakaszának (4. ábra) átépítése 2018. december 9.–2021. június 3. közötti időben valósult meg az alábbi részletezés szerint:

 • 219+00–256+00 szelvények között, amely magában foglalja Százhalombatta állomást.
 • 256+00–348+00 Százhalombatta–Ercsi elágazás zöldmezős nyílt vonal.
 • 348+00–376+00 Ercsi elágazás.
 • 343+00–348+00 Ercsi–Ercsi elágazás (régi nyomvonal).

A vonalszakasz műszaki jellemzői

 • Átépítés utáni tengelyterhelés: 225 kN.
 • Engedélyezett sebesség
  – nyílt vonali és állomási átmenő fővágányon: 120/160 km/h;
  – megelőző vágányon v=80 km/h és helyenként 40 km/h.
 • A nyílt vonali és az állomási átmenő fővágányok felépítménye UIC 60 rendszerű.
 • Állomásmegelőző fővágányok és egyéb állomási vágányok felépítménye UIC 54 rendszerű.
 • Az átmenő fővágányokba új 60 rendszerű, központi állítású, vasbeton aljas kitérők épültek be, vályúaljas kivitelben.
 • A megelőző fővágányok és egyéb vonatfogadó, -indító vágányokba új 60 rendszerű és új 54 rendszerű, központi állítású, vasbeton aljas kitérők épültek be vályúaljas kivitelben.
 • Állomási mellékvágányokba új 54 rendszerű, központi állítású, vasbeton aljas kitérők épültek be vályúaljas kivitelben.
 • A kitérő irányában 80, illetve 120 km/h sebességgel járható kitérők B60-800, B60-1800 rendszerűek, vályúaljas kialakítással és 160 km/h sebességre alkalmas elektrohidraulikus állítóművekkel (Spherolock és Hydrolink) telepítették.
 • Százhalombatta állomáson SK+55 cm-es magasperonok létesültek, amelyek liftekkel is megközelíthetők.
 • Százhalombattán állomási P+R, illetve kerékpárok elhelyezésére alkalmas B+R parkoló épült.
 • A 269+91,51 hm szelvényben új, előregyártott hídgerendás egynyílású közúti felüljáró épült.


Külön szintű keresztezés 51309 jelű Finomítói út részére

A beruházás során épült új műtárgy közvetlenül csatlakozik az eredeti 40e vasútvonal felett 2001-ben megépült háromnyílású, síkalapozású közúti hídhoz.
A Finomítói úti közúti felüljáró adatai:
Keresztezési szög: 65°.
Szabad nyílás: a teljes bevágásszelvény.   
Keresztmetszet: 9,50 m.
Keresztesés: 2,5%-2,5% kétoldali.
Magassági vonalvezetés: 2,4% em – Rd=2000 m – 2,9% es
Alapozás:
Felszerkezet: előre gyártott hídgerendás vasbeton híd.
Helyszínrajzi vonalvezetés: egyenes.
Teherbírás: a híd terhelési osztálya „A” (e-UT 07.01.12:2011).

Százhalombatta állomás

Százhalombatta állomás a 40a vasútvonal vonatforgalmának szabályozásában középállomási funkciót tölt be. A szolgálati hely átmenő vágányainak engedélyezett sebessége a geometriai kötöttségek miatt 120 km/h. Az állomáson nyolc fogadó-, illetve indítóvágány létesült (5. ábra).

5. ábra. Százhalombatta állomás
A személyforgalom kiszolgálását hét vágány biztosítja, valamennyi peronos kialakítással. Az I. számú vonatfogadó, -indító csonka vágány, illetve a II. számú elővárosi átmenő vágány mellett szélső peron, a IV–VI. vágányok, illetve a VII–VIII. vágányok között szigetperonok épületnek, az V. számú vonatfogadó és -indító csonka vágány melletti nyelvperon használható hossza egy szóló Stadler FLIRT típusú szerelvény. A többi peron legalább 150 m, mellettük két csatolt FLIRT motorvonat megállása biztosított. A peronok megközelítése külön szinten, gyalogos-aluljárón keresztül történik.

A cikk folytatódik, lapozás:1234Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2022 / 4. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©