A cikk szerzője:

Duma György ügyvezető igazgató
MSc Kft.

Gyurity Mátyás műszaki igazgató
MSc Kft.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd (3. rész) – A felszerkezet tervezése

A Déli összekötő vasúti Duna-híd jelentőségét a nagyfolyami átkelés tényéből fakadó szerepén túl az adja, hogy több európai közlekedési folyosó metszéspontjában található. Ezek után az sem meglepő, hogy a hídon átvezetett vas­­- úti pálya Magyarország legnagyobb forgalmú pályaszakasza. Tekintettel a főváros szövetén belüli elhelyezkedésére, környezetének be­építettségére és az ottani városi, kulturális és lakófunkció jellegére, tervezése esztétikai és környezetvédelmi szempontokat is felvet.

Vasúti felépítmény

A MÁV Zrt. jóváhagyásával az új hídra folyamatos rugalmas ágyazású, hossz­vályús vasúti felépítményt terveztünk az UNITEF-83 Zrt. bevonásával, UIC 60 E2 R400 HT rendszerű sín alkalma­zásával (5. ábra), 225 kN-os tengelyterhelés figyelembevételével. A nyomtávolság 1435 mm, a síndőlés 1:20 (6. ábra).

5. ábra. A vasúti felépítmény (Forrás: MSc Kft.)

6. ábra. A siklott kerék vezetése (Forrás: MSc Kft.)
A híd alaprajzilag egyenes, a fel­szer­kezetek egymással és a Rákóczi híddal párhuzamosak. A hosszvályús rendszerű, folyamatos rugalmas ágyazású vasúti felépítmény elméleti hossz-szelvénye a hídon vízszintes. A hídnyílásokban a vasúti pályát a méretezési teher 40%-ának meg­felelő mértékben túlemeljük, így a vonatok a híd lehajlása következtében közel vízszintes pályán haladnak majd.

Sarurendszer, hídfő- és pálya­csatlakozás

A hídsaruk elrendezése hagyományos. Gömbsüveg saruk beépítését irányoztuk elő. A híd fix sarui a budai oldali hídfőn helyezkednek el, a fékező- és indítóerők itt adódnak át az alépítményre. A két szélső nyílás adottságként kialakult kedvezőtlen aránya miatt fellépő hídvég-felemelkedés megakadályozására a hídvégeknél acél ellensúlyokat építenek be, továbbá speciális lekötőszerkezeteket is terveztünk.
A hídvégeknél a mára már bevett meg­-
oldásnak számító bordás kiegyen­lí­tő­le­me­zek épülnek, korszerű szintetikus keresztaljakkal. Különös figyelmet fordítottunk a híd és a folyó pályaszakasz közötti rugalmas átmenet megtervezésére.
A síndilatációs készülékeket mindkét hídvégnél a hídhoz csatlakozó pályaszakaszon helyezik el. A pesti oldalon, mivel itt játszódik le a híd dilatáló mozgása, nagynyitású dilatációs készüléket tervezünk beépíteni, amelynek mozgástartománya +305 mm –225 mm.

Összefoglalás

A tervek elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. Az eredeti ütemterv szerint 2020-ra a Déli összekötő vasúti Duna-híd már régóta húzódó rekonstrukciója végre megvalósul (7. ábra).

7. ábra. A látványterv egyik színváltozata  (Forrás: Főmterv Zrt.)

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12

Irodalomjegyzék

  • [1] Solymossy Imre: Az Északi vasúti Duna-híd tervezése. Sínek Világa, Különszám, 2009, 9–13. o.
  • [2] Solymossy Imre: Hídesztétika. Javaslat a Déli összekötő vasúti Duna-híd környezetbe illeszkedő átépítésére. Sínek Világa, Különszám, 2006, 69–69. o.
  • [3] Gyurity Mátyás: Gondolatok a hidak esztétikájáról. Sínek Világa, 2016/5, 19–23. o.
  • [4] Gyurity Mátyás: Vasúti acélhidak tervezésének elmúlt két évtizede. MAGÉSZ-Acélszerkezetek, 2016/2, 36–41. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©