A cikk szerzője:

Hiros Károly mélyépítési irodavezető
Speciálterv Kft.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd (4. rész) – Az alépítmények felújításának tervezése

A Déli összekötő vasúti Duna-híd felújítása és bővítése hamarosan elkezdődik. Az alépítmények felújításának tervezője a tervező konzorciumon belül a Speciálterv Kft. A vasúti híd és alépítményeinek 150 éves története Sztankó Nikolett írásából (1. rész) megismerhető, ezért ennek a cikknek az elején a rövid visszatekintésben kizárólag az alépítmény előéletéről lesz szó.


A IV–VIII. közbenső támaszokra a II. és III. számú vágány alatt az I. vágány alatt már meglévő vasbeton szerkezeti gerenda épül, hogy az alépítmény magassága megfelelő szintre kerüljön az új felszerkezetek fogadásához (3. ábra). A sarukról átadódó terheket a C 35-ös betonból készült, tömbszerű szerkezeti gerenda a meglévő alépítményen teljesen alátámasztva hordja.
A szerkezeti gerenda a keletkező vízszintes erőkre elcsúszhat a meglévő alépítményen. Az elcsúszást befúrt-beragasztott tüskékkel akadályoztuk meg, mint az I. hídfőnél. A keletkező vízszintes erőkre a befúrt-beragasztott tüskék szükséges darabszámát meghatároztuk.

3. ábra. A VI. jelű támasz
A szerkezeti gerenda alatti külpontos nyomásra a meglévő alépítményt ellenőriztük, mint falazatot, az anyagoknál megadott mészkő-falazat feltételezésével. Hasonlóan ellenőriztük a betonból épített keszont külpontos nyomóerőre.
A közbenső támaszoknál közbenső vastagságváltásnál és az alépítmény alján a maximális igénybevétel helyén ellenőriztük a szerkezetet stabilitásra (elcsúszás-­kiborulás).
A támaszok alatti alapozást az elkészített VEM modell talajfeszültség-számítása alapján ellenőriztük és adtuk meg az egyes támaszok alatt a talajfeszültséget az állandó terhek hatására is.
Eltekintettünk a pillértest hajóütközés lokális hatásainak a vizsgálatától, mert az esetleges komoly ütközés esetén beépített ütközőként funkcionáló vasbeton elemeket terveztek (tervező: MSc Kft.; Projekt megnevezése: DVÖDH Pillérerősítés és medervédelem II. ütem; Tervszám: MSc Kft. 8000/1; Tervkészítés időpontja: 2012. április). Ez a műszaki megoldás tökéletesen megfelel a rendkívüli terhek okozta esetleges hatásoknak. Meg kell jegyezni, hogy olyan hajóütközések még a rendkívüli terhek között is ritkák, amelyek komoly sérülésekhez, azaz a vasbeton gallér cseréjéhez vezetnek.
A X. hídfő II. és III. vágány alatti tömbjét elbontjuk, és 15,44 m-rel hátrébb a 3 felszerkezet fogadására megfelelő szélességű, új cölöpfalas hídfő épül, mely bekötő vasalással csatlakozik az I. vágány alatt korábban épített cölöpfalas vasbeton szerkezethez. A cölöpök 1,50 m átmérőjűek. A cölöpfal nyílás felőli oldala a terepszint alól 50 cm-rel indítva teljes magasságban min. 10 cm vastag vasalt lőttbeton felületkiegyenlítést kap, melynek hálóját a cölöpökbe befúrt-beragasztott tüskék segítségével a cölöpökkel együtt kell dolgoztatni.
A hídfő építését több fázisban, a fel­szerkezetek építésével összehangoltan kell végezni, mivel a vasúti forgalmat minden esetben két vágányon fent kell tartani.
A számításban ellenőriztük a vasbeton szerkezetek (összefogó gerendák, cölöpök) vasalhatóságát a hídfőn és a hídfő mögött átadódó terhelésekre, különös tekintettel arra, hogy a három új felszerkezet fix saruja ezen a támaszon lesz, így a vontatási és fékezőerők ezen a támaszon adódnak át.
Amennyiben egyes építési fázisokban mértékadó helyzetbe kerül egy szerkezet, úgy az ellenőrzést annak figyelembevételével a fázisokban kialakuló terhelésekre is elvégeztük.
A hídfőnél a VEM modell segítségével a cölöpök mértékadó terheinek vizsgálatával ellenőriztük az alapozást, és megadtuk a cölöp terhelését az állandó terhek hatására is.

Elvégzendő beavatkozások az alépítményeken

Az I. jelű hídfő szerkezeti gerendája a hídfő felett lejátszódó szerkezeti mozgások miatt nem megfelelő, ezért a szerkezeti gerenda visszabontandó, és a bordás kiegyenlítőlemez fogadására alkalmas új térdfallal újraépítendő.
A X. hídfő végleges nyílás oldali sík felülete két szélén és a felszerkezetek közötti felületeken 10 cm-re kiugratott, 2,00 m széles áloszlopokkal (lizénával) megszakított. Az így kapott homlokzat olyan, mintha a szerkezeti gerendát négy oszlop támasztaná meg.
A csatlakozó cölöpfalas szakasz szerkezeti gerendája visszabontandó, és új térdfallal újraépítendő. Az új cölöpfalas hídfő is ugyanolyan keresztmetszetű szerkezeti gerendát kap. A szerkezeti gerendák térdfalának vállkialakítása a bordás kiegyenlítőlemez fogadására alkalmas. A meglévő, csatlakozó kiegyenlítőlemez elbontandó. A térdfalban, az I. számú felszerkezet északi oldali járdájában elhelyezett kábelek és vezetékek számára lefedett átvezető nyílást terveztünk. A Rákóczi híd melletti, vasúttal párhuzamos cölöpfal cölöpösszefogó gerendája Z alakú, a hídnyílás felé eső cölöpök és a háttöltésben lévő cölöpök felső síkja között a cölöpösszefogó gerenda 4,20 m magasságot hidal át. A hosszirányú igénybevételek miatt itt háromszög alakú vasbeton kiékelés készül a meglévő cölöpösszefogó és a meglévő térdfal között.
A X. hídfő mögötti rézsű töltését hosszirányban a hídfő cölöpfala és a déli oldalon készülő burkolt rézsűkúp támasztja meg.

Összefoglalás

A Déli összekötő vasúti Duna-híd felújítása és bővítése ma mindennél aktuálisabb feladat. A tervezett átépítés radikálisan javítja a vasúti áteresztőképességet és a szolgáltatási minőséget. A 150 éves alépítmények a fent leírt jelentős átalakításokkal továbbra is biztosítják az új felszerkezetek megfelelő alátámasztását.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123

Irodalomjegyzék

  • Dr. Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak. Hídépítő Rt., 2005.
  • Dr. Gáll Imre, Kovács József, dr. Tóth Ernő: Pest megyei és budapesti hidak. Pest Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság, 1997.
  • Horváth Árpád: Utak, hidak, vasutak. Zrínyi Katonai Kiadó, 1970.
  • Uvaterv Zrt.: Déli összekötő vasúti híd 48314/05/1-202. tervszámú tervcsomag.
  • MSc Kft.: Déli összekötő vasúti híd. Pillér és medervédelem 8000/1. terv­számú tervcsomag.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©