A cikk szerzője:

Dr. Koller Ida főmunkatárs
Uvaterv Zrt.

A harmincéves csong­rá­di és tunyogmatolcsi rácsos vasúti hidak építésének érdekességei

Harminc éve, 1986 őszén majdnem egy időben adtak át a forgalomnak két jelentős rácsos vasúti hidat, Csongrádon a Tisza felett és Tunyogmatolcson a Szamos folyó felett. Mindkét híd rácsos acél felszerkezetét szakaszos hosszirányú tolással juttatták a végleges helyére. Ez a cikk a két híd érdekességeit és a szerelés közbeni mérések eredményeit mutatja be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által szervezett Hidász Napokon, 2016. június 16-án, Balatonfüreden, a Hotel Füred Spa & Conference-ben elhangzott azonos című előadás szerkesztett változataként.


Az 1946-ban épített mederpillér elbon­tásával és az új folytatólagos többtámaszú felszerkezet megfelelő tá­masz­köz­arányainak érdekében még további két parti támasz elhagyásával a régi 10 nyílású helyett csak 7 nyílású lett az új hídszerkezet [5] (5. ábra).

5. ábra. A régi és a tervezett Tisza-híd oldalnézete [5]
A mederhíd 107,7 + 120,0 + 107,7 m tá­masz­közű folytatólagos, párhuzamos övű, szimmetrikus rácsozású hegesztett szer­kezet.
A Szentes felőli ártéri híd alsópályás, folytatólagos hegesztett, NF csavaros gerinclemezes híd 41,4 + 2 × 42,0 + 41,4 m támaszközökkel.
Az ártéri pillérek és a mederpillér is Soil-Mec típusú, nagy átmérőjű fúrt cölöp alapozásúak. Ezt a technológiát a Híd­építő Vállalat dolgozta ki; először 1977-ben alkalmazták a szegedi Északi Tisza-híd, majd a csongrádi közúti Tisza-híd alapozásánál.
A mederpillérek cölöpjeit folyami uszályokból kialakított katamarán rendszerű úszóműről készítették. Míg a korábbi hidaknál a két uszály között fúrtak, addig a csongrádi vasúti hídnál a meglévő híd közelsége miatt át kellett alakítani a berendezést úgy, hogy a katamarán széléről is lehessen cölöpöt készíteni.
A híd acél felszerkezetét a vasút ívkorrekció céljából épült új töltésén kialakított behúzópályán állították össze a csongrádi oldalon, és hosszirányban tolták a meder fölött Szentes irányába (6. ábra).

6. ábra. A csongrádi Tisza-mederhíd szerelési fázisai [3]
A csongrádi híd rácsos tartó alsó öve közvetlen hajlításának elkerülésére a támaszok és a hídszerkezet közé kiváltótartót (átviteles tartót) építettek. A főtartó két oldalára erősített egy-egy hegesztett szekrénytartó csak a csomópontokban adta át a támaszerőt a hídszerkezetnek. Két csomópont közti távolságnak megfelelő tolás után a hidat megemelték a főtartó csomópontjaiban, és a kiváltótartókat visszagördítették az előző csomóponthoz (7., 8. ábra).

7. ábra. A csongrádi Tisza-mederhíd szerelése [2]8. ábra. A csongrádi Tisza-mederhíd 1986. szeptember 16-án 

A nagy reakciókat görgők helyett vas­beton támaszok vették át, melyekre feszített polírozott krómnikkel lemezeken az alul teflonbevonatú, 13 mm vastag acél-gumi rétegelt lemezek folyamatos elhelyezésével tették lehetővé a hídszerkezet mozgását (9. ábra). A teflon (PTFE) súrlódási tényezője a krómnikkel acéllemezen 0,02–0,03 volt.

9. ábra. A csongrádi Tisza-mederhíd pillérek feletti alátámasztása csúsztatás közben10. ábra. A csongrádi Tisza-mederhíd vízszintes mozgatásához alkalmazott hidraulikus tolóberendezés

A tolás egyenletessége érdekében a mozgatást csörlők helyett hidraulikus to­ló­berendezéssel végezték. A to­ló­szer­ke­zet teherbírása: 500 kN, maximális lökethossza: 2,0 m volt (10. ábra).
Legközelebb ezzel a módszerrel és toló­berendezéssel az M0 Hárosi Duna-híd ártéri szerkezeteinek acél szekrénytartóját tolták a Duna felől a hídfők felé 1988–89-ben [6].

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] Angyal Andor: A csongrádi Tisza-híd helyreállítása. Magyar Közlekedés Mély- és Vízépítés, 1949. február, 66–75. o.
 • [2] A csongrádi vasúti Tisza-híd (Bazsó Gyula, Evers Antal, Forgó Sándor, Kovács Ferenc, Néveri Imre, Ötvös Sándor). Uvaterv-kiadvány T – 6/86.
 • [3] Néveri Imre – Zámolyi Ferenc: Az új csongrádi vasúti Tisza-híd tervezése. Mélyépítéstudományi Szemle, 1984,
 • 5. szám, 199–208. o.
 • [4] Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén (Főszerkesztő: Kiss Józsefné). Vasúti Hidak Alapítvány, Szeged (VII. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából), 2009.
 • [5] Néveri Imre: Épül Szentes és Csongrád között az új vasúti Tisza-híd. Uvaterv Híradó, 1986. március, 9. o.
 • [6] Koller Ida: Acélhidak szerelése hosszirányú mozgatással. Közlekedésépítés-
 • és Mélyépítéstudományi Szemle, 1989,
 • 7. szám, 271–280. o.
 • [7] Antal Tibor: A tunyogmatolcsi új vasúti Szamos-híd építése. Sínek Világa, 1987/1.
 • [8] Forgó Sándor – Nagy Béla: A tunyog­matolcsi vasúti Szamos-híd. MÁV Debreceni Igazgatósága, Debrecen, 1986.
 • [9] Ehal Zsuzsa – Forgó Sándor – Kiss Mihály – Nagy Péter: A tunyogmatolcsi vasúti Szamos-híd átépítése. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1987, 7. szám, 273–283. o.
 • [10] Vasúti hidak a Debreceni Igazgatóság területén (Erdei János, Hajós Bence, dr. Horváth Ferenc, Vörös József). Vasúti Hidak Alapítvány, Debrecen (V. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából), 2003.
 • [11] Koller Ida: Acélhidak szerelésének problémái. Egyetemi doktori értekezés – 1989.
 • [12] Dénes Oszkár: Többtámaszú hidak beszabályozása támaszponti reakciómérések alapján. Mélyépítéstudományi Szemle, 1954, 3–4. szám, 198–223. o.
 • [13] Dr. I. Koller: Some problems of erection of steel bridges in Hungary. Bridge Assessment Management and Design – Proceedings of the Centenary Year Bridge Conference, Cardiff, UK, Elsevier, 1994.
 • [14] Dr. Iványi Miklós témavezető: Kutatási jelentés a csongrádi vasúti Tisza-híd próbaterheléséről. BME Acélszerkezetek Tanszék, 1986.
 • [15] Dr. Szittner Antal – dr. Kálló Miklós – dr. Köröndi László: Az új tunyogmatolcsi és bánrévei vasúti hidak próbaterhelésének tapasztalatai. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1989, 2. szám, 55–66. o.
 • [16] Forgó Sándor (Vörös József nekrológja). Közúti Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1998, 5. szám.
 • [17] Duma György – Kaján László – Zámo­lyi Ferenc: A „Síkbeli keretszerkezetek” című program alkalmazása hídtervezésnél. Uvaterv Műszaki Közlemények, 83/1–2, 97–108. o.
 • [18] Forgó Sándor – dr. Iványi Miklós: A vasúti acélhidak számítási modelljeivel kapcsolatos kérdések. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1991, 12. szám.
 • [19] Posgay György – dr. Imre Lajos: Barkhausen-zaj mérésen alapuló feszültségvizsgálat alkalmazása hidaknál és nagy acélszerkezeteknél. Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1991, 3. szám, 104–109. o.
 • [20] Dr. I. Koller: Non-Destructive Testing of Hungarian Steel Bridges during their Erection. City University International Seminar, London, 1-3 July 1996. Structural Assessment: The Role of Large and Full Scale Testing.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2016 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©